Saker om Israel/Gaza-krisen

Oversikt over regjeringens håndtering av konflikten i Israel og de palestinske områdene.

 • 2024

  • Strong warning against a military operation in Rafah (tirsdag 14. mai 2024)

   – Gaza er en menneskeskapt katastrofe. Ord kan ikke beskrive lidelsene til de 2,3 millioner innbyggerne i Gaza, som har levd under ekstremt vanskelige forhold de siste syv månedene. Til tross for mange oppfordringer fra det internasjonale samfunn, sier israelske myndigheter at en større militæroperasjon er nært forestående, sier utenriksminister Espen Barth Eide.

   Les mer:

  • Sterk norsk støtte til Røde Kors-sykehus i Gaza (mandag 13. mai 2024)

   Sammen med generalsekretær Anne Bergh i Norges Røde Kors fikk utviklingsminister Anne Beathe Kristiansen Tvinnereim i dag en orientering om det nyåpnede feltsykehuset i Rafah. Utenriksdepartementet har bidratt med 30 millioner kroner til drift av sykehuset.

   Les mer:

  • Norge stemte for at Palestina skal gis status som fullverdig medlem av FN (fredag 10. mai 2024)

   Resolusjonen fastslår at Palestina oppfyller alle krav for å tas opp som medlem av FN, og oppfordrer Sikkerhetsrådet til å godkjenne Palestinas medlemskap. I påvente av slikt medlemskap fastslår resolusjonen, som ble vedtatt med 143 stemmer for, 9 imot og 25 avstående, at Palestina skal få styrket sine rettigheter og status i FN. Norge var medforslagsstiller til resolusjonen.

   Les mer:

  • Utalelse fra utenriksminister Eide om angrep på UNRWA (fredag 10. mai 2024)

   – Jeg er rystet over påtenning og angrep på UNRWAs hovedkvarter i Øst-Jerusalem.

   Les mer:

  • – Forventer mer av begge parter (mandag 6. mai 2024)

   – Det er avgjørende at både Hamas og Israel gjør det de kan for å få på plass en våpenhvile i Gaza. En hel verden følger med på samtalene, og forventer at begge partene viser vilje til å komme hverandre i møte, sier utenriksminister Espen Barth Eide.

   Les mer:

  • Stor oppslutning om tostatsløsningen for Palestina og Israel (tirsdag 30. april 2024)

   – Møtet i Riyadh bekreftet at så godt som alle land som var til stede mener at eneste veien ut av krigen i Gaza er en tostatsløsning med en palestinsk stat, sikkerhet for Israel og normalisering mellom de arabiske landene og Israel, sier utenriksminister Espen Barth Eide.

   Les mer:

  • Statement on the efforts for a two-state solution (mandag 29. april 2024)

   Statement by the Minister of Foreign Affairs Espen Barth Eide at meeting on the efforts for a two-state solution, including the recognition of the Palestinian State, held in Riyadh, Saudi Arabia, 29 April 2024.

   Les mer:

  • Uttalelse fra utenriksminister Espen Barth Eide om bosettervold på Vestbredden (onsdag 24. april 2024)

   Jeg er svært urolig over økningen i bosettervold mot palestinere på Vestbredden. Sivile er drept, hjem og privat eiendom har blitt ødelagt, og hele lokalsamfunn har blitt rasert.

   Les mer:

  • Uttalelse fra utenriksminister Espen Barth Eide om granskningsrapporten av FNs organisasjon for palestinske flyktninger (UNRWA) (tirsdag 23. april 2024)

   – Jeg ønsker velkommen rapporten fra FNs uavhengige granskingskommisjonom UNRWAs håndtering av nøytralitetsspørsmål, sier utenriksminister Espen Barth Eide. Arbeidet har vært ledet av Frankrikes tidligere utenriksminister Catherine Colonna.

   Les mer:

  • Djupt bekymra for utviklinga i Midtøsten (fredag 19. april 2024)

   – Eg er djupt bekymra over utviklinga i Midtausten og rapportar i media om at Israel skal ha angripe mål i Iran i natt. Angrepa dei siste vekene er ei svært alvorleg og farleg forverring av situasjonen, som allereie er svært ustabil. Vi føler med alle som no lever med frykt og uvisse, ikkje berre i Iran og Israel, men i heile Midtausten, seier utanriksminister Espen Barth Eide.

   Les mer:

  • Statement on schools in Gaza (torsdag 18. april 2024)

   All schools in Gaza have been closed for 625,000 students for 6 months. Norway is deeply troubled that nearly 90% of schools in Gaza are damaged or destroyed.

   Les mer:

  • Uttalelse fra statsministeren etter Irans angrep på Israel i natt (søndag 14. april 2024)

   Norge fordømmer det iranske drone- og rakettangrepet mot Israel.

   Les mer:

  • Statement by Foreign Minister Espen Barth Eide on the attacks against Israel (søndag 14. april 2024)

  • Uttalelse fra utenriksminister Espen Barth Eide om mulige angrep mot Israel (lørdag 13. april 2024)

   Jeg er svært urolig over rapporter om mulige angrep mot Israel. Vi oppfordrer alle parter til å vise tilbakeholdenhet og unngå eskalering. Norge fordømte angrepet mot Irans konsulat i Damaskus. Det er avgjørende at internasjonal rett blir respektert og at sivile beskyttes.

   Les mer:

  • Krigen i Gaza tema på møte mellom statsminister Støre og statsminister Sánchez (fredag 12. april 2024)

   Statsminister Jonas Gahr Støre og Spanias statsminister Pedro Sánchez møttes fredag for å diskutere blant annet krigen i Gaza.

   Les mer:

  • Seks måneder siden Hamas angrep Israel, et halvt år med krise (søndag 7. april 2024)

   Sjelden har seks måneder vært fylt med så mye ufattelig smerte, sinne og sorg som tiden etter terrorangrepet 7. oktober i fjor. I seks måneder har israelske familier sørget over tapene de ble påført da Hamas drepte 1100 israelere og tok 250 gisler. Familier lever fortsatt med frykt for hva som har skjedd med de av gislene som fortsatt er i Gaza.

   Les mer:

  • Norway condemns the recent attack against the diplomatic premises of Iran in Damascus (torsdag 4. april 2024)

   Diplomatic premises and diplomatic and consular staff enjoy a special status under international law and must be protected.

   Les mer:

  • Uttalelse fra utenriksminister Eide om angrep i Gaza (tirsdag 2. april 2024)

   - Jeg fordømmer ødeleggelsen av Shifa-sykehuset. Shifa har vært det viktigste sykehuset i Gaza, og ødeleggelsene er enorme. I følge rapporter har hundrevis av mennesker dødd som et resultat av ødeleggelsene, og de materielle skadene er enorme.

   Les mer:

  • Statsminister Støre har hatt samtale med Palestinas statsminister Muhammad Mustafa (mandag 1. april 2024)

   Statsminister Jonas Gahr Støre hadde mandag 1. april en telefonsamtale med Muhammad Mustafa, som er nyutnevnt statsminister for de palestinske selvstyremyndighetene (PA) i Palestina.

   Les mer:

  • Gratulasjonsbrev til Palestinas statsminister (mandag 1. april 2024)

   Statsminister Jonas Gahr Støres gratulasjonsbrev til Palestinas statsminister  Mohammad Mustafa.

   Les mer:

  • Uttalelse fra utenriksministeren om utnevnelse av ny palestinsk statsminister (fredag 15. mars 2024)

   – Mine beste ønsker til Mohammad Mustafa, som torsdag ble utnevnt som ny palestinsk statsminister, sier utenriksminister Espen Barth Eide.

   Les mer:

  • Ti ting Norge gjør for å bedre situasjonen for palestinerne (onsdag 13. mars 2024)

   – Gaza er en menneskeskapt katastrofe. Israels bruk av militærmakt rammer sivilbefolkningen uforholdsmessig hardt og er ikke i tråd med humanitærrettens regler. Det haster med å få til en våpenhvile og at livsviktig humanitær hjelp når fram til befolkningen, sier utenriksminister Espen Barth Eide.

   Les mer:

  • Utenriksminister Espen Barth Eide møtte representanter fra Det mosaiske trossamfunn og The World Jewish Congress (fredag 8. mars 2024)

   – Det er uaksepabelt at norske jøder opplever hets og trusler på grunn av krigen i Gaza, sier utenriksminister Espen Barth Eide.

   Les mer:

  • Svært bekymra for samanbrot av lov og orden i Gaza (torsdag 7. mars 2024)

   – Eg er svært bekymra for samanbrot av lov og orden i Gaza. Dei humanitære hjelpeorganisasjonane gjer ein utruleg viktig jobb i ein ufatteleg krevjande situasjon, seier utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim.

   Les mer:

  • Regjeringen fraråder handel og næringsvirksomhet med israelske bosettinger (torsdag 7. mars 2024)

   Regjeringen understreker sin holdning til den israelske bosettingspolitikken på okkupert land ved å fraråde norske selskaper å drive handel og næringsvirksomhet som bidrar til å opprettholde de folkerettsstridige israelske bosetningene.

   Les mer:

  • Utanriksministeren fekk 1100 underskrifter frå næringslivet om krigen i Gaza (tirsdag 5. mars 2024)

   – Krigen i Gaza er ein katastrofe med enorme dimensjonar. Eg deler den store frustrasjonen og sorga som mange kjenner på grunn av dei menneskelege lidingane. Det er viktig at alle delar av det norske samfunnet engasjerer seg. Det blir lagt merke til i Palestina og i andre land, sa utanriksminister Espen Barth Eide då han møtte dei fire initiativtakarane til kampanjen «Leiaroppropet for menneskerettar i Gaza».

   Les mer:

  • The World needs to stand by UNRWA (mandag 4. mars 2024)

   After nearly four months of war, the situation in Gaza is catastrophic. More than 75 percent of the area’s population of more than two million are displaced. Tens of thousands of Palestinians have been killed, many of them children. The United Nations warns that famine is imminent. Infectious diseases are spreading. The lack of health care is critical.

   Les mer:

  • Barth Eide opprørt over angrep (torsdag 29. februar 2024)

   I forbindelse med drapet på over 100 palestinere som sto i kø for å få nødhjelp i Gaza dag, har utenriksminister Espen Barth Eide gitt følgende uttalelse.

   Les mer:

  • Den palestinske selvstyremyndigheten har mottatt overføring av skattepenger (torsdag 29. februar 2024)

   – Jeg er glad for at den palestinske selvstyremyndigheten denne uka mottar flere større overføringer fra Israel med palestinske skattepenger. Disse pengene er helt nødvendige for at den palestinske selvstyremyndigheten ikke kollapser, at palestinerne skal få livsviktige tjenester, og at lærere og helsearbeidere skal få lønn, sier statsminister Jonas Gahr Støre.

   Les mer:

  • Hindrer muligheten for en tostatsløsning (fredag 23. februar 2024)

   – Den israelske okkupasjonen og de folkerettsstridige israelske bosetningene er de største hindrene for en tostatsløsning, som er den eneste løsningen på konflikten mellom Israel og Palestina, sier utenriksminister Espen Barth Eide.

   Les mer:

  • Krigen mellom Israel og Hamas. Hva gjør Norge (mandag 19. februar 2024)

   De menneskelige lidelsene i Gaza er forferdelige og uakseptable. Norges stemme er tydelig. Vi krever våpenhvile og respekt for humanitærretten og vi har økt den økonomiske støtten til palestinerne.

   Les mer:

  • Norge bidrar til avgjørende ordning for pengeoverføringer fra Israel til Palestina (søndag 18. februar 2024)

   Norge legger nå til rette for en ordning som gjør at den palestinske selvstyremyndigheten kan ta imot skatte- og tollinntekter som Israel krever inn for palestinere. I etterkant av terrorangrepet 7. oktober har situasjonen mellom partene vært helt fastlåst. Den midlertidige ordningen er et svært viktig bidrag til at den palestinske selvstyremyndigheten ikke kollapser økonomisk.

   Les mer:

  • Svar på spørsmål om angrep på Rafah (onsdag 14. februar 2024)

   Utanriksminister Espen Barth Eide sitt svar på eit spørsmål frå Ingrid Fiskaa (SV) om å leggje press på Israel for å ikkje angripe Rafah.

   Les mer:

  • Utenriksminister Eide advarer mot bakkeoperasjon i Rafah (tirsdag 13. februar 2024)

   – Jeg gjentar min sterke advarsel mot en bakkeoperasjon i Rafah. Det er ingen trygge steder i Gaza, sier utenriksminister Espen Barth Eide.

   Les mer:

  • Norge overfører 275 millioner kroner til FNs organisasjon for palestinske flyktninger (UNRWA) (onsdag 7. februar 2024)

   – I dag er det fire måneder siden krigen i Gaza startet. Situasjonen er katastrofal. Folk mangler alt, og de lever i frykt for å miste liv og helse. UNRWA er ryggraden for all humanitær innsats i Gaza. Jeg er glad for at vi i dag kan overføre 275 millioner kroner til organisasjonens arbeid for palestinske flyktninger, sier utenriksminister Espen Barth Eide.

   Les mer:

  • Norge viderefører støtten til FNs hjelpeorganisasjon for palestinske flyktninger (UNRWA) (mandag 29. januar 2024)

   FNs hjelpeorganisasjon for palestinske flyktninger er den viktigste humanitære organisasjonen i Gaza. Som følge av påstandene om at tolv FN-ansatte var involvert i terrorangrepet mot Israel 7. oktober, har flere store giverland stanset støtten til organisasjonen.

   Les mer:

  • Uttalelse fra utenriksminister Espen Barth Eide om FNs hjelpeorganisasjon for palestinske flyktninger (UNRWA) (mandag 29. januar 2024)

   – Påstandene om at FN-ansatte var involvert i det forferdelige terrorangrepet 7. oktober er dypt bekymringsfulle. Norge ønsker UNRWAs etterforskning velkommen og forventer full åpenhet fra organisasjonen. Vi har fordømt angrepet 7. oktober på det sterkeste. De involverte i angrepet må stilles for retten. Vi fortsetter å kreve umiddelbar løslatelse av alle gisler som holdes i Gaza, sier utenriksminister Espen Barth Eide.

   Les mer:

  • Uttalelse fra utenriksministeren om avgjørelsen i Den internasjonale domstolen (fredag 26. januar 2024)

   Den internasjonale domstolen (ICJ) i Haag kunngjorde i dag sin kjennelse i Sør-Afrikas sak mot Israel.

   Les mer:

  • Svar på spørsmål om å avrå næringsverksemd på ulovleg okkupert palestinske område (fredag 26. januar 2024)

   Utanriksminister Espen Barth Eide sitt svar på eit spørsmål frå Guri Melby (V) om regjeringa vil avrå handel, ressursutnytting og andre former for næringsverksemd på ulovleg okkupert palestinske område, som ikkje er i samsvar med interessene til palestinarane og som følgjeleg kan bidra til brot på folkeretten.

   Les mer:

  • Statement by Minister of Foreign Affairs on the Situation in the Middle East (onsdag 24. januar 2024)

   Statement by Minister of Foreign Affairs Mr Espen Barth Eide in the Security Council meeting on the situation in the Middle East, including the Palestinian question.

   Les mer:

  • – Svært bekymringsfullt at Netanyahu avviser hele ideen om en tostatsløsning (fredag 19. januar 2024)

   – Det er svært bekymringsfullt at Netanyahu avviser hele ideen om en tostatsløsning, stikk i strid med de avtalene Israel og PLO inngikk i Oslo. Den israelske statsministerens uttalelser er i utakt med et nesten samlet internasjonalt samfunn, sier utenriksminister Espen Barth Eide.

   Les mer:

  • Møter humanitære organisasjoner om situasjonen i Gaza (torsdag 18. januar 2024)

   Utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim og statssekretær Andreas Motzfeldt Kravik møter de norske humanitære organisasjonene om situasjonen i Gaza, fredag 19. januar kl. 13 i Utenriksdepartementet.

   Les mer:

  • Utanriksministeren skal delta på Gaza-møte i FN (onsdag 17. januar 2024)

   Utanriksminister Espen Barth Eide deltek på møte i FN i New York måndag 22. og tysdag 23. januar.

   Les mer:

  • Svar på spørsmål om sanksjonar mot Israel (tirsdag 16. januar 2024)

   Utanriksminister Espen Barth Eide sitt svar på eit spørsmål frå Une Bastholm (MDG) om det er teke initiativ for å finne ut om det er interesse for sanksjonar mot Israel.

   Les mer:

  • Svar på spørsmål om fangar tatt av Israel i Gaza (tirsdag 16. januar 2024)

   Utanriksminister Espen Barth Eide sitt svar på eit spørsmål frå Ingrid Fiskaa (SV) om utanriksministeren vil kontakta israelske styresmakter og FN for å få ei forsikring om at personar tatt til fange av Israel i Gaza behandlast humant og i samsvar med krava i krigens folkerett.

   Les mer:

  • Situasjonen i Rødehavet (torsdag 4. januar 2024)

   Det har de siste ukene vært en rekke angrep fra houthi-bevegelsen i Jemen mot skip i Rødehavet.

   Les mer:

 • 2023

  • Krigen i Gaza tema på internasjonalt ministermøte i Oslo (fredag 15. desember 2023)

   - Bakteppet for møtet i Oslo er svært alvorlig og dramatisk. I morgen er det ti uker siden Hamas’ grufulle terrorangrep. Nærmere 19 000 er drept i Gaza, nesten halvparten er barn. Det er gjort enorme ødeleggelser. Det holdes fortsatt over hundre gisler i Gaza. På dagens møte var det bred enighet både om alvoret i situasjonen og om behovet for fred, sier utenriksminister Espen Barth Eide.

   Les mer:

  • Utenriksministre fra Midtøsten, Norden og Benelux-landene til Oslo fredag 15. desember for å delta på møte om Gaza (fredag 15. desember 2023)

   – Jeg ser frem til å samle denne gruppen land til en åpen og ærlig diskusjon om krigen i Gaza. Landene som møtes er berørt i ulik grad, men deler en dyp bekymring for befolkningen i Gaza. Vi mener det haster med å stanse krigen og få slutt på de enorme lidelsene, sier utenriksminister Espen Barth Eide.

   Les mer:

  • FN-resolusjon har Norges fulle støtte (tirsdag 12. desember 2023)

   Det ble i FN i dag stemt over resolusjonen om en umiddelbar våpenhvile i Gaza. Norge var medforslagsstiller til resolusjonen.

   Les mer:

  • Uttalelse om Sikkerhetsrådets avstemning om våpenhvile i Gaza (fredag 8. desember 2023)

   – Det er tragisk at Sikkerhetsrådet ikke klarer å bli enige om en humanitær våpenhvile, sier utenriksminister Espen Barth Eide.

   Les mer:

  • Norge oppfordrer Sikkerhetsrådet til handling i Gaza (torsdag 7. desember 2023)

   I går sendte FNs generalsekretær et brev til Sikkerhetsrådet hvor han eksplisitt viser til artikkel 99 i FN-pakten. Artikkel 99 gir generalsekretæren myndighet til å flagge for Sikkerhetsrådet situasjoner han mener truer internasjonal fred og sikkerhet.

   Les mer:

  • 24 norske har forlatt Gaza (søndag 3. desember 2023)

   – Vi har i dag fått bekreftet at 24 personer på vår liste har forlatt Gaza og befinner seg i Egypt. Dette har vi jobbet hardt for å få til. Dette er veldig gledelige nyheter. Vi er imidlertid fortsatt bekymret for de norske som ikke kom seg over grensen i dag, sier utenriksminister Espen Barth Eide.

   Les mer:

  • – Sterkt beklagelig at våpenhvilen ikke videreføres (fredag 1. desember 2023)

   – Det har vært ufattelige lidelser i alt for lang tid i Gaza. Den omfattende krigføringen vi har vært vitne til har gått svært hardt utover sivilbefolkningen, sier utenriksminister Espen Barth Eide.

   Les mer:

  • Felleserklæring frå dei nordiske landa og Benelux-landa om krigen i Ukraina, situasjonen i Midtausten og internasjonalt samarbeid (onsdag 29. november 2023)

   Utanriksministrane frå Noreg, Island, Belgia, Luxemburg og Nederland møttest i Brussel måndag 27. november for å diskutere krigane i Ukraina og på Gazastripa. I tillegg drøfta ministrane korleis ein best kan verne om det multilaterale samarbeidet, mellom anna i FN, Nato og i EU.

   Les mer:

  • Noreg aukar støtta til palestinarar (fredag 24. november 2023)

   Den katastrofale humanitære situasjonen i Gaza gjer at regjeringa foreslår å auke støtta til palestinarar med 470 millionar kroner. Den totale norske hjelpa til palestinarane for 2023 blir da på over 1,5 milliardar kroner.

   Les mer:

  • Ønsker midlertidig våpenhvile i Gaza velkommen (onsdag 22. november 2023)

   – Norge ønsker velkommen avtalen om en midlertidig våpenhvile og løslatelse av gisler fra Gaza. Begge deler er svært viktig, sier utenriksminister Espen Barth Eide.

   Les mer:

  • Svar på spørsmål om bruk av norske våpen i Gaza (tirsdag 21. november 2023)

   Utanriksminister Espen Barth Eides svar på eit spørsmål frå Lan Marie Nguyen Berg (MDG) om regjeringa vil stramme inn kriteria for eksport av våpen for å sikre at militært materiell produsert norske bedrifter ikkje kan bli eksportert til Israel.

   Les mer:

  • Svar på spørsmål om moglegheitene for ein internasjonal fredsstyrke i Gaza (tirsdag 21. november 2023)

   Utanriksminister Espen Barth Eides svar på eit spørsmål frå Guri Melby (V) om fordelar og ulemper med ein internasjonal fredsstyrke med FN-mandat som kan ha ansvar for tryggleik i Gaza.

   Les mer:

  • Svar på spørsmål om å fordømme drap av sivile i Gaza (mandag 20. november 2023)

   Utenriksminister Espen Barth Eides svar på et spørsmål fra Tobias Drevland Lund (R) om utenriksministeren vil fordømme drap av sivile i Palestina.

   Les mer:

  • Svar på spørsmål om etterforsking av krigsbrotsverk i Gaza (mandag 20. november 2023)

   Utanriksminister Espen Barth Eides svar på eit spørsmål frå Une Bastholm (MDG) om Noreg vil slutte seg til oppropet frå Spania om å be Den internasjonale straffedomstolen utvide etterforskinga av krigsbrotsverk i Gaza, Israel og Vestbreidda, til å inkludere etterforsking av mogleg folkemord og brotsverk mot menneskja.

   Les mer:

  • UD setter opp fly fra Kairo på mandag (søndag 19. november 2023)

   Utenriksdepartementet setter opp en ekstra flyvning fra Kairo til Oslo mandag 20. november. Flyet er et tilbud til norske borgere som har kommet ut av Gaza.

   Les mer:

  • 112 norske borgere ut fra Gaza lørdag (søndag 19. november 2023)

   112 norske borgere og personer med tilknytning til Norge krysset lørdag 18. november grensen inn til Egypt ved Rafah.

   Les mer:

  • Statsministeren tok imot norske borgere fra Gaza (lørdag 18. november 2023)

   – Det var sterkt å møte norske borgere som har kommet ut av Gaza og til Norge. Disse menneskene har reist fra en brutal krig, og mange har hatt sterke opplevelser. Nå håper jeg de kan kjenne seg trygge i Norge. De skal bli tatt godt vare på, sier statsminister Jonas Gahr Støre.

   Les mer:

  • Norske borgere på vei fra Egypt til Norge (lørdag 18. november 2023)

   Utenriksdepartementet satte lørdag 18. november opp en flyvning med Norwegian fra Kairo for å bistå norske borgere som har kommet ut av Gaza med hjemreise.

   Les mer:

  • Utreisemulighet for norske borgere fra Gaza lørdag (fredag 17. november 2023)

   146 norske borgere har fått tillatelse til å reise ut fra Gaza på lørdag, via grenseovergangen til Egypt. Rundt halvparten er barn.

   Les mer:

  • 49 norske borgere ut fra Gaza i dag (fredag 17. november 2023)

   49 norske borgere har i dag krysset grensen ved Rafah. Vi forventer at flere norske borgere vil få lov til krysse grensen de nærmeste dagene.

   Les mer:

  • UD setter opp fly fra Kairo (fredag 17. november 2023)

   Utenriksdepartementet setter lørdag 18. november opp en flyvning med Norwegian fra Kairo. Flyet er et tilbud til norske borgere som har kommet ut av Gaza.

   Les mer:

  • Svar på spørsmål om etterforsking av krigsbrotsverk i Gaza (fredag 17. november 2023)

   Utanriksminister Espen Barth Eides svar på eit spørsmål frå Abid Raja (V) om utanriksministeren vil ta initiativ til etterforsking av krigshandlingane i konflikten mellom Israel og Hamas.

   Les mer:

  • Spørsmål og svar for norske borgere i Midtøsten (fredag 17. november 2023)

   Sikkerhetssituasjonen i Israel og de palestinske områdene er alvorlig og uforutsigbar. Dette påvirker også situasjonen i nabolandet Libanon og øvrige land i regionen.

   Les mer:

  • Foreign Minister talking to Qatar’s Prime Minister (fredag 17. november 2023)

   'I discussed with Qatar’s Prime Minister Al Thani Foreign Minister the need for a humanitarian ceasefire in Gaza', said Foreign Minister Espen Barth Eide.

   Les mer:

  • Foreign Minister meeting Ambassadors from Organization of Islamic States (fredag 17. november 2023)

   'I invited OIC ambassadors to discuss the situation in Gaza and the war between Israel and Hamas', said Minister of Foreign Affairs Espen Barth Eide.

   Les mer:

  • Ny utreisemulighet for 60 norske borgere som ikke fikk forlate Gaza i dag (torsdag 16. november 2023)

   Utenriksdepartementet har fått beskjed om at listen over 60 norske borgere som skulle ha kommet ut i dag, er blitt overført til i morgen, fredag. Vi har gitt beskjed til dem det gjelder.

   Les mer:

  • Kronikk av statsministeren: Tro på et «vi» (torsdag 16. november 2023)

   – Et større «vi» gjør noe med vårt utsyn. Katastrofer, kriger og konflikter kommer tettere på. Flere opplever at de er direkte berørt. Jeg tror det gjør oss enda mer forferdet og fortvilet over det som nå skjer i Midtøsten. Dette er ikke «dem» og «oss», for de er våre brødre og våre søstre, medelever, kolleger, naboer, skriver statsminister Jonas Gahr Støre i denne kronikken som sto på trykk i Aftenposten 16. november 2023.

   Les mer:

  • Ytterligere 60 norske borgere får forlate Gaza (onsdag 15. november 2023)

   Utenriksdepartementet har fått beskjed om at ytterligere 60 norske borgere nå har fått tillatelse til å reise ut fra Gaza, via grenseovergangen ved Rafah i morgen torsdag. Vi er nå i ferd med å informere disse.

   Les mer:

  • Statsministerens innledning på pressekonferansen i forbindelse med at de første norske statsborgere får reise ut av Gaza (onsdag 15. november 2023)

   – Jeg er glad for at vi nå har fått rapporter om at norske borgere har kommet seg ut av Gaza og krysset grensen, og det siste vi fikk vite var at bussen forlater grenseposten, retning Kairo, om noen få minutter. Vi har fått signaler om at flere borgere kan bli klarert for å reise ut i morgen, sa  statsminister Jonas Gahr Støre på pressekonferansen.

   Les mer:

  • Statsministeren og utenriksministeren inviterer til pressekonferanse om norske statsborgere i Gaza (onsdag 15. november 2023)

   Statsminister Jonas Gahr Støre og utenriksminister Espen Barth Eide inviterer til pressekonferanse i forbindelse med at de første norske borgerne får reise ut av Gaza.

   Les mer:

  • De første norske borgerne har krysset grensen til Egypt (onsdag 15. november 2023)

   – Jeg er svært glad for at de første norske statsborgerne nå har kommet i trygghet på egyptisk side av grensa ved Rafah. Vi fortsetter arbeidet for fullt slik at de andre norske statsborgerne også snart kan komme i trygghet, sier statsminister Jonas Gahr Støre.

   Les mer:

  • Foreign Minister talking to Israel’s Foreign Minister (onsdag 15. november 2023)

   'I spoke with Israel’s Foreign Minister Eli Cohen on the war between Israel and Hamas. Strongly condemned the heinous terror attack against Israel on 7 October. Expressed Norway’s concern for the situation in Gaza', said Foreign Minister Espen Barth Eide.

   Les mer:

  • 51 norske borgere får reise fra Gaza (tirsdag 14. november 2023)

   – Jeg er svært glad for at vi har fått melding om at norske borgere har fått melding om at de kan reise ut av Gaza. Vi tar nå kontakt med de som står på listen, og håper de klarer å komme seg trygt frem til grenseovergangen ved Rafah, sier utenriksminister Espen Barth Eide.

   Les mer:

  • Norske borgere får reise fra Gaza (tirsdag 14. november 2023)

   UD har fått beskjed om at 51 norske borgere nå har fått tillatelse til å reise ut fra Gaza, via grenseovergangen ved Rafah på onsdag. Vi er nå i ferd med å informere disse.

   Les mer:

  • Foreign Minister talking to Philippe Lazzarini (tirsdag 14. november 2023)

   'Expressing my sincere condolences to UNRWA’s Commissioner General Philippe Lazzarini for the more than 100 UNRWA staff that have been killed since 7 October', said Minister of Foreign Affairs Espen Barth Eide.

   Les mer:

  • Samtale med Egypts president (søndag 12. november 2023)

   Statsminister Jonas Gahr Støre snakket søndag kveld med Egypts president Abdel Fattah El-Sisi. Tema for samtalen var den kritiske humanitære situasjonen i Gaza.

   Les mer:

  • Statsminister Støre møtte Palestinas statsminister (fredag 10. november 2023)

   Den kritiske humanitære situasjonen i Gaza og bekymringsfull utvikling på Vestbredden var tema da statsminister Jonas Gahr Støre møtte den palestinske statsministeren Mohammad Shtayyeh i Paris i dag.

   Les mer:

  • Norge deltar på humanitær konferanse for befolkningen i Gaza (torsdag 9. november 2023)

   Statssekretær Bjørg Sandkjær representerer Norge på den humanitære konferansen til støtte for befolkningen i Gaza 9. november i Paris.

   Les mer:

  • Styrker innsatsen mot diskriminering av og hat mot muslimer (onsdag 8. november 2023)

   Regjeringen vil forlenge og fornye handlingsplanen mot diskriminering av og hat mot muslimer.

   Les mer:

  • Svar på spørsmål om bruk av norske våpen i konflikten mellom Israel og militante grupper i Gaza (onsdag 8. november 2023)

   Utanriksminister Espen Barth Eides svar på eit spørsmål frå Ingrid Fiskaa (SV) om utanriksministeren garantera at norske våpen ikkje blir brukt av Israel mot Gaza.

   Les mer:

  • Statsministeren møtte norske humanitære organisasjoner som arbeider i Gaza (tirsdag 7. november 2023)

   Statsminister Jonas Gahr Støre og utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim møtte norske humanitære organisasjoner hos Flyktninghjelpen. De diskuterte hva som må gjøres for å hjelpe sivile i Gaza.

   Les mer:

  • Utenriksministeren besøkte synagogen i Oslo (tirsdag 7. november 2023)

   Jøder i Norge opplever fiendtlige holdninger og antisemittisme, og de siste ukene har omfanget økt i kjølvannet av krisen i Midtøsten. Utenriksministeren besøkte i dag synagogen i Oslo for å uttrykke sin medfølelse, og understreke at regjeringen vil gjøre det den kan for å sørge for at krisen i Midtøsten ikke øker motsetningene i Norge.

   Les mer:

  • Svar på spørsmål om våpenkvile i Gaza (tirsdag 7. november 2023)

   Utanriksminister Espen Barth Eides svar på eit spørsmål frå Bjørnar Moxnes (R) om regjeringa støttar krav om våpenkvile mellom Israel og Hamas.

   Les mer:

  • Samtale med Irans president Ebrahim Raisi (søndag 5. november 2023)

   Som ledd i Norges kontakt med land og parter i Midtøsten hadde statsminister Støre en telefonsamtale med Irans president Ebrahim Raisi lørdag ettermiddag.

   Les mer:

  • Foreign Minister Eide talking with Israel’s National Security Adviser (lørdag 4. november 2023)

   'I had good phone conversation with Isarel’s National Security Adviser Tzachi Hanegbi. I emphasized the urgent need to secure the release of the hostages that were taken on 7 October', said Minister of Foreign Affairs Espen Barth Eide.

   Les mer:

  • Styrker innsatsen mot antisemittisme (lørdag 4. november 2023)

   Jøder i Norge opplever fortsatt fiendtlige holdninger og antisemittisme, og de siste ukene har omfanget økt i kjølvannet av krigen på Gaza. Nå varsler regjeringen en ny handlingsplan mot antisemittisme som vil legges fram i løpet av neste år.

   Les mer:

  • Statement on the Middle Eastern Peace Process (fredag 3. november 2023)

   Statement by Permanent Representative Ambassador Merete Fjeld Brattested, at the Emergency Special Session on the Middle Eastern Peace Process.

   Les mer:

  • Foreign Minister Eide talking with Palestine's Prime Minister Mohammad Shtayyeh (torsdag 2. november 2023)

   'In a phone call with PM Shtayyeh, I expressed my deepest condolences for all civilians killed and injured over the last few weeks. Norway has called for de-escalating the conflict and humanitarian truce to protect and assist civilians in Gaza. I stressed the need for assistance to get Norwegian nationals out safely', said Foreign Minister Espen Barth Eide.

   Les mer:

  • En dag er krigen mellom Israel og Hamas over (torsdag 2. november 2023)

   En dag er krigen mellom Israel og Hamas over. Da må israelere og palestinere finne tilbake til forhandlingsbordet. For hver dag som går med bomber, blokade, rakettangrep og gisler, blir det vanskeligere å gjenoppta prosessen om en tostatsløsning, skriver utenriksminister Espen Barth Eide.

   Les mer:

  • Norge øker støtten til palestinske barn (torsdag 2. november 2023)

   Unicef får 25 millioner kroner til arbeidet for barn i Gaza. Støtten er en del av de 200 millioner kronene Norge bidrar med til den humanitære innsatsen i Gaza.

   Les mer:

  • – Å få nordmenn ut av Gaza har høyeste prioritet (onsdag 1. november 2023)

   Utenriksdepartementet har fått beskjed om at borgere fra flere land trolig vil få tillatelse til å krysse grensen mellom Gaza og Egypt de kommende dagene. UD vet ikke når de første nordmennene kan reise ut.

   Les mer:

  • Dialogmøte med trus- og livssynssamfunn (onsdag 1. november 2023)

   Onsdag møtte statsminister Jonas Gahr Støre og barne- og familieminister Kjersti Toppe representantar frå ulike norske trus- og livssynssamfunn til dialogmøte. Situasjonen i Midtausten og konsekvensar også her heime var tema for dialogen.

   Les mer:

  • Foreign Minister Eide discussed the critical situation in Gaza with Prince Faisal bin Farhan (tirsdag 31. oktober 2023)

   In the conversation, Foreign Minister Espen Barth Eide underlined the importance of de-escalating the conflict, including a humanitarian truce to protect and assist civilians.

   Les mer:

  • Uttalelse fra utenriksministeren om Midtøsten (lørdag 28. oktober 2023)

   Jeg er svært bekymret over eskaleringen vi nå ser og varslene om at angrepene trappes opp ytterligere. Det har vært massive luftangrep mot Gaza. Jeg frykter at enda flere liv har gått tapt. Omfanget av ødeleggelsene er enorme. Det er en desperat situasjon, sier utenriksminister Espen Barth Eide.

   Les mer:

  • Uttalelse fra utenriksminister Espen Barth Eide om FN-resolusjon om umiddelbar stans i kamphandlingene (fredag 27. oktober 2023)

  • Slik jobbar UD for hjelpe nordmenn i Gaza (fredag 27. oktober 2023)

   Over 200 norske borgarar er i Gaza. Halvparten er barn. Norske diplomatar arbeider fortløpande for at dei skal kunne reise ut, og for at nødhjelp skal komme inn.

   Les mer:

  • Flere har kommet seg ut fra Vestbredden (torsdag 26. oktober 2023)

   Fleire norske borgarar har komme seg heim frå Vestbreidda på eigenhand. Utanriksdepartementet tilbaud norske borgarar hjelp for å komme seg heim frå Vestbreidda, men det var ikkje ønskjeleg eller mogleg for nokon av dei å nytte seg av dette.

   Les mer:

  • The Situation in the Middle East (onsdag 25. oktober 2023)

   Statement by Ambassador Merete Fjeld Brattested in the Security Council on the situation in the Middle East, including the Palestinian question, 24 October 2023.

   Les mer:

  • Mehl: - Norge vil ved forespørsel bidra i etterforskning av eventuelle krigsforbrytelser i Gaza og Israel (mandag 23. oktober 2023)

   Justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp) varsler at Norge vil se på mulighetene for å stille kapasitet til disposisjon knyttet til en eventuell etterforskning av krigsforbrytelser i Gaza og Israel.

   Les mer:

  • Svar på spørsmål om kontakt med Hamas (mandag 23. oktober 2023)

   Utenriksminister Espen Barth Eides svar på et spørsmål fra Christian Tybring-Gjedde (FrP) om det har vært kontakt mellom norske myndigheter og Hamas de siste to årene.

   Les mer:

  • Svar på spørsmål om å sikre koordinert hjelp til dem som rammes av konflikten på Gaza (mandag 23. oktober 2023)

   Utenriksminister Espen Barth Eides svar på et spørsmål fra Lan Marie Nguyen Berg (MDG) om utenriksministeren vil ta initiativ til en konferanse for giverland og humanitære aktører for å sikre godt koordinert hjelp til de som rammes av konflikten på Gaza og Vestbredden.

   Les mer:

  • Svar på spørsmål om regjeringa vil krevje at Israel stansar fordrivinga av sivile palestinarar (mandag 23. oktober 2023)

   Utanriksminister Espen Barth Eide sitt svar på spørsmål frå Bjørnar Moxnes (R) om regjeringa vil krevje at Israel stansar bombinga og fordrivinga av sivile palestinarar, hevar blokaden av Gaza og avstår frå bakkeinvasjon.

   Les mer:

  • Skildringer fra Gaza gjorde dypt inntrykk (søndag 22. oktober 2023)

   Norske humanitære organisasjoner hadde med seg sterke skildringer fra Gaza da de møtte utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim og utenriksminister Espen Barth Eide fredag 20. oktober.

   Les mer:

  • Statsministeren på besøk i synagoge og moské i Oslo (lørdag 21. oktober 2023)

   Fredag 20. oktober besøkte statsministeren en synagoge og en moské i Oslo. Formålet med besøkene var å høre hvordan norske jøder og muslimer opplever situasjonen i Midtøsten.

   Les mer:

  • Utenriksministeren på Gaza-toppmøte i Kairo: - Det haster for folk i Gaza (lørdag 21. oktober 2023)

   – Det haster med å få inn nok nødhjelp til Gaza. Vi må i tillegg forhindre at konflikten mellom Israel og Hamas eskalerer ytterligere og får alvorlige regionale konsekvenser. Skal vi få varig fred må vi tenke forbi våpnene. Vi må allerede nå, midt i denne konflikten, tenke på hva som skjer etterpå, sier utenriksminister Espen Barth Eide.

   Les mer:

  • Norge øker støtten til FNs organisasjon for palestinske flyktninger (lørdag 21. oktober 2023)

   – Det gir håp at en første konvoi med nødhjelp nå har sluppet inn i Gaza. Men det haster å få mer mat, vann og medisiner inn. Situasjonen i Gaza er i ferd med å utvikle seg til en humanitær katastrofe. FNs organisasjon for palestinske flyktninger (UNRWA) gjør viktig og livreddende arbeid i Gaza. Nå øker vi støtten med 60 millioner kroner, sier utenriksminister Espen Barth Eide.

   Les mer:

  • Reiseråd for Libanon skjerpes ytterligere (fredag 20. oktober 2023)

   Utenriksdepartementet skjerper igjen reiseråd for Libanon, og oppfordrer nå nordmenn i Libanon til å forlate landet.

   Les mer:

  • Slik jobber UD med krisen i Midtøsten (fredag 20. oktober 2023)

   Etter terrorangrepet mot Israel lørdag 7. oktober har sikkerhetssituasjonen i Midtøsten blitt kraftig forverret. Utenriksdepartementets krisestab og norske utenriksstasjoner jobber døgnet rundt for å bistå norske borgere som er berørt av krisen.

   Les mer:

  • Internasjonal humanitærrett i konflikten mellom Israel og Hamas (fredag 20. oktober 2023)

   Internasjonal humanitærrett, også kalt krigens folkerett, er bindende for alle og skal beskytte sivile i krig.

   Les mer:

  • Utenriksdepartementet fraråder alle reiser til Libanon (torsdag 19. oktober 2023)

   - Utenriksdepartementet skjerper reiserådet og fraråder alle reiser til Libanon. Vi skjerper reiserådet på grunn av den alvorlige sikkerhetssituasjonen i regionen. Det skjer daglige militære kamphandlinger på grensen mellom Libanon og Israel. Dette øker risikoen i hele Libanon, sier utenriksminister Espen Barth Eide.

   Les mer:

  • – Sivile må beskyttes (onsdag 18. oktober 2023)

   – Jeg er sjokkert og dypt rystet over at flere hundre mennesker ble drept på på Ahli Arab-sykehuset i Gaza i går kveld. Vi kan ikke tolerere at syke, barn, helsearbeidere og andre sivile rammes av slike angrep. Jeg vil uttrykke min dypeste medfølelse til de mange ofrene og deres pårørende, sier utenriksminister Espen Barth Eide.

   Les mer:

  • Uttalelse fra utenriksminister Espen Barth Eide etter rapporter om angrep på sykehus i Gaza (tirsdag 17. oktober 2023)

  • Norge hjelper norske borgere med å komme seg hjem fra Vestbredden (tirsdag 17. oktober 2023)

   UD har i kveld sendt melding til norske borgere og informert om tilbud om assistert utreise.

   Les mer:

  • Foreign Minister Eide spoke with Egypt's Foreign Minister about Gaza (tirsdag 17. oktober 2023)

   ‘Good talk with Foreign Minister Sameh Shoukry today. I commended Egypt's efforts to de-escalate the situation & avoid further regional tensions,' Foreign Minister Espen Barth Eide said.

   Les mer:

  • Alle nordmenn i Libanon bør registrere seg (mandag 16. oktober 2023)

   Konflikten mellom Israel og Hamas påvirker situasjonen i Libanon negativt. Situasjonen er nå svært usikker.

   Les mer:

  • 170 norske borgere i Gaza ønsker bistand (søndag 15. oktober 2023)

   Det er søndag kveld 170 norske borgere som ønsker bistand fra norske myndigheter til å reise ut fra Gaza.

   Les mer:

  • Foreign Minister Huitfeldt discussed the situation in Gaza with Egypt's Foreign Minister (søndag 15. oktober 2023)

   ‘Important talk with my friend Foreign Minister Sameh Shoukry about Gaza, urgency of vital humanitarian access, how to use donor group AHLC in this situation, and need for political horizon’, Foreign Minister Anniken Huitfeldt said.

   Les mer:

  • Foreign Minister Huitfeldt spoke with Israel’s Foreign Minister Eli Cohen (lørdag 14. oktober 2023)

   ‘I just spoke with Israel’s Foreign Minister Eli Cohen. I told him about the moving memorial ceremony I attended last night at the Synagogue in Oslo,’ Foreign Minister Anniken Huitfeldt said.

   Les mer:

  • Skjerper reiserådet for Libanon (fredag 13. oktober 2023)

   Konflikten mellom Israel og Hamas har regionale konsekvenser. I Libanon er sikkerhetssituasjonen forverret. Det er grunnen til at UD nå har skjerpet reiserådet ytterligere. Dagens endring består i at alle reiser og opphold som ikke er strengt nødvendig frarådes for hele landet. Dette kommer i tillegg til at alle reiser til noen deler av landet allerede er frarådet.

   Les mer:

  • Norge øker støtten til sivilbefolkningen i Gaza (fredag 13. oktober 2023)

   – Det er forferdelige bilder og tragiske historier vi hører fra Gaza nå. Lidelsene og omfanget av ødeleggelse er enorme. FN melder at nesten 500 barn er drept. Dette er helt uakseptabelt. Norge øker nå den humanitære støtten til sivilbefolkningen i Gaza med 70 millioner kroner, sier utenriksminister Anniken Huitfeldt.

   Les mer:

  • Uttalelse fra utenriksminister Anniken Huitfeldts om situasjonen i Israel og Palestina (fredag 13. oktober 2023)

   Jeg er dypt bekymret over den dramatiske opptrappingen i Israel og Gaza. Jeg er sjokkert over det høye antallet drepte og skadde. Det er hjerteskjærende at hundrevis av barn har mistet livet de siste dagene, sier utenriksminister Anniken Huitfeldt.

   Les mer:

  • UD setter opp nytt fly fra Israel (torsdag 12. oktober 2023)

   I samarbeid med Norwegian setter Utenriksdepartementet opp en ny flyvning i morgen, fredag 13. oktober. Flyet vil ta med seg norske og nordiske borgere til Norge. Denne gangen går flyet fra flyplassen Ramon i byen Eilat, sør i Israel.

   Les mer:

  • Nytt fly fra Israel for norske borgere (onsdag 11. oktober 2023)

   På grunn av utfordringer med forsikring er Norwegian-flygning, torsdag 12. oktober kansellert

   Les mer:

  • UD sender team til Tel Aviv (onsdag 11. oktober 2023)

   Eit eige utrykkingsteam frå UD følgjer med i flyet som i dag flyg til flyplassen Ben Gurion i Tel Aviv, for å hjelpe til med å frakte norske statsborgarar heim.

   Les mer:

  • Statsministerens redegjørelse om situasjonen i Midtøsten (onsdag 11. oktober 2023)

   – Vi har fordømt terrorangrepet og voldshandlingene fra Hamas på det sterkeste. Vi har fra første stund oppfordret til at de må stoppe, og vi bruker alle anledninger vi har til å understreke at gislene som holdes, må løslates umiddelbart, sa statsminister Jonas Gahr Støre.

   Les mer:

  • Vil hjelpe nordmenn hjem med fly (onsdag 11. oktober 2023)

   Norge setter nå opp et fly som kan bistå med å frakte norske statsborgere hjem fra flyplassen Ben Gurion i Tel Aviv.

   Les mer:

  • Skjerper reiserådet for Libanon (tirsdag 10. oktober 2023)

   Utenriksdepartementet utvider reiserådet for Libanon til å gjelde byen Tyr og områder vest for hovedveien Saida-Tyr-Naqoura.

   Les mer:

  • Slik jobber UD med Israel/Gaza-krisen (tirsdag 10. oktober 2023)

   Angrepet mot Israel på lørdag har ført til en svært krevende sikkerhetssituasjon både i Israel og på Gazastripen. Utenriksdepartementet har siden søndag satt krisestab og det er mobilisert ekstra ressurser både i UD og på ambassadene i regionen for å håndtere denne krisen.

   Les mer:

  • UD opnar nummer på WhatsApp (tirsdag 10. oktober 2023)

   UD jobbar med å få oversikt over norske borgarar som er i Israel og Palestina. UD oppmodar norske borgarar som er i Israel og Palestina til å registrere seg i appen Reiseklar eller på reiseregistrering.no.

   Les mer:

  • Foreign Minister Huitfeldt discussed the situation in Israel with EUs Josep Borrell (mandag 9. oktober 2023)

   ‘Talked with EU High Representative for Foreign Affairs, Josep Borrell Fontelles, about the horrifying terror attacks by Hamas which have shocked the world to its core,’ Foreign Minister Anniken Huitfeldt said.

   Les mer:

  • Foreign Minister Huitfeldt spoke with Egypt's Foreign Minister about Gaza (mandag 9. oktober 2023)

   ‘Just got off the phone with Egypt’s Foreign Minister Sameh Shoukry. Expressed Norway’s condemnation of Hamas horrific attacks on Israeli civilians,’ Foreign Minister Anniken Huitfeldt said.

   Les mer:

  • Skjerper reiserådene for Israel og Palestina (lørdag 7. oktober 2023)

   Utenriksdepartementet skjerper reiserådene som følge av den forverrede sikkerhetssituasjonen i Israel og i Palestina.

   Les mer:

  • Uttalelse fra utenriksministeren om angrepene på israelske sivile (lørdag 7. oktober 2023)

   – Norge fordømmer på det sterkeste angrepene på israelske sivile og ber om en umiddelbar stans av angrep og voldshandlinger, sier utenriksminister Anniken Huitfeldt.

   Les mer: