Styrker innsatsen mot antisemittisme

Jøder i Norge opplever fortsatt fiendtlige holdninger og antisemittisme, og de siste ukene har omfanget økt i kjølvannet av krigen på Gaza. Nå varsler regjeringen en ny handlingsplan mot antisemittisme som vil legges fram i løpet av neste år.

– Dessverre møter mange jødiske nordmenn fortsatt antisemittiske holdninger i hverdagen. Sånn skal vi ikke ha det i Norge. Derfor jobber vi med en ny handlingsplan mot antisemittisme, sier kommunal- og distriktsminister Erling Sande.

Dagens handlingsplan går ut ved nyttår. De løpende tiltakene i planen er tidligere beslutta videreført i 2024. Regjeringen har også foreslått en økning på 2,5 millioner kroner i bevilgningene til de mosaiske trossamfunnene i statsbudsjettet for 2024.

– Det er ingen tvil om at det er behov for vedvarende og økt innsats mot antisemittisme nå. Vi har alle et ansvar for å bekjempe fordommer og rasisme. Det er ikke jødenes ansvar å bekjempe antisemittisme i Norge, det er vårt felles ansvar, sier Sande.

Regjeringen er opptatt av at krigen i Gaza ikke skal øke motsetningene i Norge, og at den spente situasjonen ikke skal redusere tryggheten til verken palestinere i Norge eller jødiske nordmenn. Arbeidet med en ny handlingsplan vil bli viktig for å finne gode tiltak mot antisemittisme, også i perioder med økt spenning i Midtøsten.

– Alle i Norge skal være trygge og en del av fellesskapet vårt uansett hvilken religion eller bakgrunn man har. En ny handlingsplan mot antisemittisme skal styrke vårt arbeid for å redusere fordommene mot jødiske nordmenn, og bidra til å gi dem mer trygghet i hverdagen, sier Sande.

Regjeringen vil invitere både de jødiske miljøene og andre aktører inn i arbeidet med den nye handlingsplanen.

Kommunal- og distriktsdepartementets pressetelefon: 22 24 25 00