Handlingsplan mot antisemittisme 2021–2023– en videreføring

Handlingsplanen mot antisemittisme er ein del av regjeringas arbeid for inkludering og mot diskriminering og hatefulle ytringar. Planen inneheld tiltak, og gir grunnlag for ein samla og systematisk innsats mot jødehets og antisemittisme.

Handlingsplanen mot antisemittisme (pdf)

Oversikt over tiltakene:

  1. Videreutvikle skoleprosjektet Demokratisk beredskap mot rasisme og antisemittisme (Dembra) (Kunnskapsdepartementet)
  2. Tilskudd til skoleturer for ungdom (Kunnskapsdepartementet)
  3. Tilskudd til kurs for lærere (Kunnskapsdepartementet)
  4. Videreføre støtten til Det Mosaiske Trossamfunds informasjonstiltak, inkludert Jødiske veivisere (Kommunal- og moderniseringsdepartementet)
  5. Opprettholde støtten til de jødiske museene i Oslo og Trondheim og til Jødisk kulturfestival i Trondheim (Kulturdepartementet)
  6. Etablere et nasjonalt kompetansemiljø innen hatkriminalitet som skal være til støtte for alle politidistrikter (Justis- og beredskapsdepartementet)
  7. Gjennomføre holdningsundersøkelser hvert femte år (Kulturdepartementet m.fl.)
  8. Følge med på antisemittisme på internett (Kommunal- og moderniseringsdepartementet)
  9. Sluttføre forskningsprogrammet om antisemittisme og jødisk liv i Norge i dag (Kommunal- og moderniseringsdepartementet og Kunnskapsdepartementet)
  10. Sluttføre doktorgrads-/postdoktorstillinger til forskning om forebygging av gruppefiendtlige fordommer i skolen (Kommunal- og moderniseringsdepartementet og Kunnskapsdepartementet)
  11. Fortsette Norges internasjonale engasjement mot antisemittisme og for å ivareta jødisk kulturarv i Europa (Utenriksdepartementet)
  12. Evaluere den samlede innsatsen mot antisemittisme (Kommunal- og moderniseringsdepartementet)

Engelsk versjon: Action plan against antisemitism 2021–2023 – a continuatio.pdf