Handlingsplan mot antisemittisme

Handlingsplanen mot antisemittisme er en del av regjeringens arbeid for inkludering og mot diskriminering og hatefulle ytringer.

Arbeidet med handlingsplanen startet for et år siden etter et initiativ fra KrF. Planen inneholder 11 tiltak, og gir grunnlag for en samlet og systematisk innsats mot jødehets og antisemittisme. Det er innsatsområder innenfor justissektoren, forskning, kultur og ikke minst skole.

Handlingsplan mot antisemittisme (pdf)

Action plan against antisemitism (pdf)

Oversikt over tiltakene i handlingsplanen:

 1. Styrke skoleprosjektet Demokratisk beredskap mot rasisme og antisemittisme (Dembra)
 2. Utvikle læringsressurser rettet mot lærerutdanningene og lærere i skolen
 3. Videreføre Det Mosaiske Trossamfunds informasjonstiltak "Jødiske veivisere"
 4. Opprettholde den økte støtten til de jødiske museene
 5. Sikre årlig støtte til Jødisk kulturfestival i Trondheim
 6. Registrere antisemittisme som motiv for hatkriminalitet i alle politidistrikter
 7. Gjennomføre holdningsundersøkelser hvert femte år
 8. Følge med på antisemittisme på internett og i media (pilotprosjekt)
 9. Opprette et forskningsprogram om antisemittisme og jødisk liv i Norge i dag
 10. Opprette doktorgrads-/postdoktorstillinger til forskning om forebygging av gruppebaserte fordommer i skolen
 11. Videreføre Norges internasjonale engasjementet mot antisemittisme og for ivaretakelse av jødisk kulturarv i Europa