Historisk arkiv

Samlet innsats mot jødehat

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

– Det er ikke jødenes ansvar å bekjempe antisemittismen. Det er et felles ansvar vi bærer som storsamfunn. Nå tar vi det ansvaret – sammen, sa kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner da han presenterte handlingsplanen mot antisemittisme i dag.

I dag lanserte Jan Tore Sanner og barne- og likestillingsminister Solveig Horne regjeringens handlingsplan mot antisemittisme. Arbeidet med handlingsplanen startet for et år siden etter et initiativ fra KrF. Planen inneholder 11 tiltak, og gir grunnlag for en samlet og systematisk innsats mot jødehets og antisemittisme. Det er innsatsområder innenfor justissektoren, forskning, kultur og ikke minst skole.

– Over halvparten av jødiske elever i norsk skole sier at de har opplevd jødehat. Norske elever får slengt jøde etter seg i skolegården – som om det var et skjellsord. Slik kan vi ikke ha det, sier Sanner.

Inngår i regjeringens arbeid

Handlingsplanen mot antisemittisme er en del av regjeringens arbeid for inkludering og mot diskriminering og hatefulle ytringer. Regjeringen skal også legge frem en strategi mot hatefulle ytringer i løpet av høsten.

Handlingsplan mot antisemittisme

Oversikt over tiltakene i handlingsplanen: 

 1. Styrke skoleprosjektet Demokratisk beredskap mot rasisme og antisemittisme (Dembra)
 2. Utvikle læringsressurser rettet mot lærerutdanningene og lærere i skolen
 3. Videreføre Det Mosaiske Trossamfunds informasjonstiltak "Jødiske veivisere"
 4. Opprettholde den økte støtten til de jødiske museene
 5. Sikre årlig støtte til Jødisk kulturfestival i Trondheim
 6. Registrere antisemittisme som motiv for hatkriminalitet i alle politidistrikter
 7. Gjennomføre holdningsundersøkelser hvert femte år
 8. Følge med på antisemittisme på internett og i media (pilotprosjekt)
 9. Opprette et forskningsprogram om antisemittisme og jødisk liv i Norge i dag
 10. Opprette doktorgrads-/postdoktorstillinger til forskning om forebygging av gruppebaserte fordommer i skolen 
 11. Videreføre Norges internasjonale engasjementet mot antisemittisme og for ivaretakelse av jødisk kulturarvi Europa