Historisk arkiv

Regjeringen støtter prosjekter som synliggjør nasjonale minoriteters kultur

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

- Nasjonale minoriteter har en viktig plass i norsk historie og kultur. Likevel er kunnskapen om minoritetene lav hos mange, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner. Regjeringen gir 1,6 millioner kroner til ulike prosjekter som viser de ulike nasjonale minoritetsgruppenes språk og kultur.

- I en tid der vi jevnlig diskuterer hatprat, antisemittisme, mobbing og troll på sosiale medier er det viktig at vi fremsnakker minoritetenes rolle i det norske samfunnet. Prosjektene er viktige for å bygge opp kunnskap om minoritetene og  bygge ned fordommer, sier Sanner

Jødisk museum i Trondheim får totalt 350 000 kr til et forprosjekt til en utstilling om de jødiske miljøene fra Møre og nordover til Tromsø og til å avslutte arbeidet med en nettside om jødisk liv i Trondheim. Formålet med utstillingen er både å gi innsikt i jødiske familiers skjebne i møte med nazistene under andre verdenskrig og å vise hvordan livet deres var før krigen. Den skal fortelle historien om den jødiske innvandringen og vise at jødene i nord var en velintegrert minoritet..

- Historien om – og skjebnen til – jødene i nord er ukjent for mange. I regjeringens handlingsplan mot antisemittisme, som ble lagt fram i oktober 2016, går det fram at støtte til initiativ som formidler mangfoldet i jødisk liv og historie i Norge er et viktig bidrag i arbeidet mot antisemittisme, sier Jan Tore Sanner. Jødisk museum i Oslo får 150 000 kroner til prosjektet Jødiske toner, som har som mål å bringe jødiske musikkultur til nye og yngre publikumsgrupper.

Kulturforeningen Iagori får 450 000 kroner til årets sigøynerfestival. Festivalen presenterer noen av de fremste utøverne innen internasjonal sigøynermusikk og dans. Fotografen Gorm Gaare får 100 000 kroner til en multimedieutstilling om rom.

Tilskuddene er gitt over tilskuddsordningen for nasjonale minoriteter. Over tilskuddsposten er det også gitt 5,21 millioner kroner i driftsstøtte til åtte av nasjonale minoriteters organisasjoner.

Samlet oversikt over tilskudd til nasjonale minoriteter