Fordeling av tilskudd til nasjonale minoriteter

En oversikt over tilskudd fordelt over tilskuddsposten til nasjonale minoriteter.

Fordeling av tilskudd 2018

Fordeling av midler over kap. 567 post 70 - Tilskudd til nasjonale minoriteter

Driftsstøtte

Mottaker Beløp
Norske Kveners Forbund 1 850 000
Kvenlandsforbundet 540 000
Norsk-finsk forbund 430 000
Det Mosaiske Trossamfund 1 130 000
Skogfinske interesser i Norge 340 000
Taternes landsforening 470 000
Landsorganisasjonen for romanifolket 410 000

Prosjektstøtte

Mottaker Prosjekt Beløp
Skogfinsk    
Scene Midt AS Dokumentarfilm: Finnkjerringa 100 000
Det primitive teater Spillet om innvandrerne 45 000
Atelier Austmarka Arrangement i forbindelse med plassering av skulptur 40 000
     
Jødisk    
Jødisk museum i Oslo Prosjekt: Jødisk dans og toner 150 000
Jødisk museum i Trondheim Utstilling om holocaust i Trondheim og det nordenfjelske 400 000
Det jødiske samfunn i Trondheim "Jødisk liv i det moderne, multikulturelle Norge" 100 000
Medlitt AS Teaterforestilling om jødene i Tromsø 130 000
Forlaget Press AS Bokprosjekt: Jødenes historie i Norge 238 000
     
Rom    
Fotograf Gorm Gaare Dokumentarfilm: O kino le romengo 150 000
Kulturforeningen Yagori Den internasjonale sigøynerfestivalen 460 000
Romsk kultur- og ressurssenter Lydbok: Askepott på romanes 50 000
-    
Annet    
Nedre Eiker bibliotek Mino Eiker 2018 - formidling av kultur og kunnskap om nasjonale minoriteter 30 000
Skogfinske interesser i Norge Oppstart av en fellesorganisasjon for nasjonale minoriteter i Norge 230 000

Fordeling av tilskudd 2017

Fordeling av midler over kap. 567 post 70 - Tilskudd til nasjonale minoriteter

Driftsstøtte

Mottaker Beløp
Norske Kveners Forbund 1 800 000
Kvenlandsforbundet 530 000
Norsk-finsk forbund 420 000
Det Mosaiske Trossamfund 1 120 000
Skogfinske interesser i Norge 320 000
Taternes landsforening 460 000
Landsorganisasjonen for romanifolket 410 000

Prosjektstøtte

Mottaker Prosjekt Beløp
Skogfinsk    
Sinikka Langeland Konsertturné 100 000
Det primitive teater Spillet om innvandrerne 45 000
Atelier Austmarka Markere skogfinsk tilstedeværelse - skulptur 50 000
     
Jødisk    
Jødisk museum i Oslo Musikkprosjekt 150 000
Jødisk museum i Trondheim Nettside: Jødiske fotspor i nord og ny utstilling om jødene i nord 350 000
     
Romani    
Oslo byarkiv Innsamling og digitalisering av foto 150 000
Skøyerstaten teater Teaterforestilling om Tater-Milla 150 000
     
Rom    
Fotograf Gorm Gaare Multimediautstilling om rom 100 000
Kulturforeningen Iagori Den internasjonale sigøynerfestivalen 450 000
Senter for studier av Holocaust og livsynsminoriteter Bokprosjekt om rom 150 000
Fotograf Gorm Gaare Sette opp utstilling om rom i Trondheim 44 000
Maria Rosvoll Bokprosjekt: Zolo Karoli 180 000
Lowri Rees Prosjekt for bevaring og formidling 70 000
Sjuvliano Kerr Overstettelse av Askepott til romanes 50 000

Fordeling av midler over kap. 567 post 73 - Tilskudd til kvensk språk og kvensk/norskfinsk kultur

Mottaker Prosjekt Beløp
Halti kvenkultursenter Driftsstøtte 720 000
Storfjord språksenter Driftsstøtte 720 000
Ruijan Kaiku (kvensk avis) Driftsstøtte 750 000
     
Siivet AS To filmsprosjekter for barn 250 000
Varanger museum Formidlingsprosjekt for barn og unge om kvensk/norskfinsk immatriell kulturarv 100 000
Senter for nordlige folk Nettside for og om kvener 200 000
Kvensk institutt Kvensk språkreir 450 000
Kvensk institutt Kvensk språkteknologi 700 000
Norske Kveners Forbund Kvenske loser 250 000
Halti kvenkultursenter  Dokumentasjonsarbeid om kvensk kulturarv og barnelitteratur på kvensk 200 000
Alta kvenforening  Språk- og kulturprosjekt  12 000
Vadsø barneskole Norskfinske aktiviteter 100 000
Modhi Rohkee Kvensk dataspill 180 000
Nord-Hålogaland bispedømmeråd Kvenske salmer 50 000

Fordeling av tilskudd 2016

Fordeling av midler over kap. 567 post 70 - Tilskudd til nasjonale minoriteter

Driftsstøtte

Mottaker Beløp
Norske Kveners Forbund 1 720 000
Kvenlandsforbundet 355 000
Norsk-finsk forbund 400 000
Det Mosaiske Trossamfund 1 120 000
Skogfinske interesser i Norge 300 000
Taternes landsforening 520 000
Romanifolkets riksforbund (trukket tilbake - organisasjonen er nedlagt 390 000
Foreningen Romanifolkets kystkultur 200 000
Landsorganisasjonen for romanifolket 400 000

 Prosjektstøtte

Mottaker Prosjekt Beløp
Skogfinsk    
Det primitive teater Spillet om innnvandrerne 45 000
Grue kommune Lokal læreplan om
skogfinsk historie
50 000
     
Jødisk    
Jødisk museum i Oslo Jiddisch-kurs 90 000
Jødisk museum i Trondheim Nettside: Jødiske fotspor i nord 300 000
Forlaget Press AS Redigering av eldre bokmanus - Jødenes historie i Norge gjennom 300 år 250 000
     
Romani    
Vekst Consulting Kultur og levevei (Søknaden trukket) 30 000
     
Rom    
Romani kultura Utgivelse av CD 90 000
Romani kultura Markering av den internasjonale romdagen, 8. april 100 000
Kulturforeningen Iagori Den internasjonale sigøynerfestivalen 420 000
Kulturforeningen Iagori Tilleggsbevilgning 50 000
Senter for studier av Holocaust og livsynsminoriteter Bokprosjekt om rom 150 000
Fotograf Gorm K. Gaare Film om diskriminering av rom 150 000

Fordeling av tilskudd 2015

Fordeling av midler over kap 567, post 70 Tilskudd til nasjonale minoriteter

Driftsstøtte

 
Mottaker Beløp
Norske Kveners Forbund 1 550 000
Norsk-Finsk forbund 380 000
Kvenlandsforbundet 325 000
Det Mosaiske Trossamfund 850 000
Skogfinske interesser i Norge 280 000
Foreningen Romanifolkets kystkultur 160 000
Taternes landsforening 580 000
Romanifolkets riksforbund 350 000
Landsorganisasjonen for romanifolket 700 000

Prosjektstøtte

 
Mottaker Prosjekt Beløp
Skogfinsk    
Det primitive teater Spillet om innvandrerne 40 000
     
Jødisk    
Jødisk museum i Oslo Bok: I bestemors kjøkken - jødiske fortellinger 60 000
Jødisk museum i Oslo Jiddish språkkurs for nybegynnere 60 000
Jødisk museum i Trondheim Formidlingsprosjekt: På vandring i det jødiske Trondheim 300 000
     
Romani    
Østfoldmuseene/ Halden
historiske samlinger
Reisendekartet - fortellingen - treårig prosjekt 120 000
     
Rom    
Club Romano Bok på norsk/romanes 60 000
Yagori Den internasjonale sigøynerfestivalen 2015 400 000
Oslo museum/ Interkulturelt museum Formidlingsprosjekt: Norvegiska romá/Norske sigøynere. 500 000
     
Annet    
Norges arktiske universitet Bok: Namn og fleirspråklegheit i Noreg 30 000

Fordeling av tilskudd 2014

Driftsstøtte

Mottaker

Beløp

Landsorganisasjonen for romanifolket                                   

875 000

Taternes landsforening 

625 000

Romanifolkets kystkultur

320 000

Romanifolkets riksforbund

300 000

Norsk-finsk forbund

370 000

Norske kveners forbund

1 450 000

Kvenlandsforbundet

325 000

Skogfinske interesser i Norge

250 000

Det Mosaiske Trossamfund

750 000

Prosjektstøtte

 

Prosjekt

Beløp

Kvensk

 

 

Halti kvenkultursenter

Kvenske språktiltak i Nord-Troms

505 000

Storfjord språksenter

Driftsmidler

620 000

Ruijan Kaiku

Utgivelse av kvensk avis

650 000

Iđut AS

Utgivelse av kvensk lydbok

70 000

Iđut AS

Utgivelse av kvensk roman

140 000

Siivet AS

Dokumentarfilm: Å hoppe etter Wirkola

100 000

Stiftelsen Laboratoriet

Forprosjekt: Den store kvenboken

50 000

Kvensk institutt

Språkprosjekt

400 000

Kvensk institutt

Språkteknologiprosjekt

100 000

Norske Kveners Forbund

Kvensk teaterprosjekt i Varanger

 100 000

Norske Kveners Forbund

Kvenske veivisere

113 000 

 

 

 

Skogfinsk

 

 

Kongsvinger kommune

Treårig skoleprosjekt: En grenseløs Finnskog

60 000

Det primitive teater

Spillet om innvandrerne

35 000

 

 

 

Jødisk

 

 

Jødisk museum i Trondheim

Digitaliseringsprogram

150 000

Jødisk museum i Oslo

Utstilling og jødiske kulturdager

 200 000

 

 

 

Romani

 

 

Oslo byarkiv 

Informasjonshefte: De reisende i byen

100 000

Hedmark fylkeskommune

Formidlingsprosjekt

 80 000

 

 

 

Rom

 

 

Kulturforeningen Iagori

Den internasjonale sigøynerfestivalen 2014

350 000

Oslo museum

Utstillingskatalog: Sigøynerne kommer

75 000

 

Fordeling av tilskudd 2013

 

Driftsstøtte

Mottaker

Beløp

Landsorganisasjonen for romanifolket                                   

950 000

Taternes landsforening 

650 000

Romanifolkets kystkultur

340 000

Romanifolkets riksforbund

250 000

Norsk-finsk forbund

370 000

Norske kveners forbund

1 500 000

Kvenlandsforbundet

310 000

Skogfinske interesser i Norge

180 000

Det Mosaiske Trossamfund

530 000

 

Prosjektstøtte

 

Prosjekt

Beløp

Kvensk

 

 

Halti kvenkultursenter

Kvenske språktiltak i Nord-Troms

500 000

Storfjord språksenter

Driftsmidler

620 000

Ruijan Kaiku

Utgivelse av kvensk avis

450 000

Ruijan Kaiku

Utvikling av virtuell redaksjon av avisa

130 000

Iđut AS

Utgivelse av kvensk roman

150 000

Siivet AS

Dokumentarfilm: Under en annen himmel

80 000

Alta museum

Utstilling: Kulturelt mangfold i Alta gjennom
Samuli Paulaharjus blikk    

20 000

Kvensk institutt

Konferanse om kvensk kultur og språk

61 000

Kvensk ungdomsnettverk

Kvensk språkleir

70 000

 

 

 

Skogfinsk

 

 

Kongsvinger kommune

Treårig skoleprosjekt: En grenseløs Finnskog

60 000

Det primitive teater

Spillet om innvandrerne

30 000

 

 

 

Jødisk

 

 

Jødisk museum i Trondheim

Utvikling av filmserie - samarbeid med Jødisk museum i Oslo

100 000

 

 

 

Romani

 

 

Østfoldmuseene/Halden historiske samlinger  

Det skandinaviska resandekartet

60 000

 

 

 

Rom

 

 

Kulturforeningen Iagori

Den internasjonale sigøynerfestivalen 2013

340 000

Club Romano/Lumake Sjuvla

Markering av den internasjonale romdagen

80 000

 

Fordeling av tilskudd 2012

 

Driftsstøtte

Mottaker Beløp
Landsorganisasjonen for Romanifolket 

950 000

Taternes Landsforening 

650 000

Romanifolkets kystkultur

325 000

Romanifolkets riksforbund

180 000

Norsk-finsk forbund

350 000

Norske Kveners forbund 

1 580 000

Kvenlandsforbundet

290 000

Skogfinske interesser i Norge

160 000

 

Prosjektstøtte

Kvensk Prosjekt Beløp
Ruijan Kaiku Utgivelse av kvensk avis

400 000

Halti kvenkultursenter Kvenske språktiltak i Nord-Troms

300 000

Kvensk institutt Workshop og konsert: Uet laulut - Ođđa lavlagat - Nye sanger

100 000

Siivet AS Den kvenske dokumentarfilmen Den store kjærligheten

50 000

Vadsø museum - Ruija kvenmuseum Virtuell versjon av vandreutstillingen Tiet Ruijhaan

30 000

-

 

 

Skogfinsk    
Finnskogutstillingen Framføring av musikkveket SAMMAS - himmelsøyle.

50 000

Kongsvinger kommune Treårig skoleprosjekt: En grenseløs Finnskog

60 000

-

   
Jødisk    
Det Mosaiske Trossamfund Informasjons- og dialogvirksomhet

280 000

Jødisk museum i Oslo Jiddish seminar/workshop og teaterforestilling

72 000

-

   
Rom    
Kulturforeningen Iagori Den internasjonale sigøynerfestivalen 2012

330 000

Romani Kultura/Den Norske Romforening Markering av den internasjonale romdagen, 8. april

65 000

     

 

 

Fordeling av tilskudd 2011

Driftsstøtte

Mottaker Beløp
Landsorganisasjonen for Romanifolket 

950 000

Taternes Landsforening 

725 000

Romanifolkets kystkultur

325 000

Norsk-finsk forbund

325 000

Norske Kveners forbund 

1 575 000

Skogfinske interesser i Norge

260 000

Kvenlandsforbundet

275 000

Prosjektstøtte

Kvensk Prosjekt Beløp
Ruijan Kaiku Utgivelse av kvensk avis

200 000*

Halti kvenkultursenter 3-årig prosjekt: Dokumentasjon og formidling av kvenkulturen i Troms og holdningsskapende arbeid/revitalisering av kvensk språk og kultur i Nord-Troms

250 000

Kvensk institutt Workshop og konsert ifb Uuet laulus - Odda lavlagat - Nye sanger

50 000

Kvensk institutt Samle felles kvensk gramatikk

100 000

ČálliidLágadus Utgivelse av tegneserieheftet Kapteinens jul på kvensk

50 000

-

 

 

Skogfinsk    
Spillet om innvandrerne Oppsetning av Spillet om innvandrerne

25 000

Norsk skogfinsk museum Feltregistrering og dokumentasjon av magiske symboler i skogfinsk kultur

50 000

-

   
Jødisk    
Det Mosaiske Trossamfund Undersøkelse: Fortsatt aktivt jødisk liv i Norge?

200 000

Jødisk museum i Oslo Videreutvikling av undervisningstilbud

50 000

-

   
Rom    
Kulturforeningen Iagori Den internasjonale sigøynerfestivalen 2011

325 000

Romani Kultura/Den Norske Romforening Markering av den internasjonale romdagen, 8. april

60 000

Lowri Rees Dokumentarfilmprosjekt: Roza og romfolket

50 000

* Ruijan Kaiku får i tillegg 200 000 kr til drift over kap 1500 post 21 - Spesielle driftsutgifter


Fordeling av tilskudd 2010

Driftsstøtte    

Mottaker Beløp
Landsorganisasjonen for Romanifolket 

900 000

Taternes Landsforening 

700 000

Romanifolkets kystkultur

300 000

Norsk-finsk forbund

300 000

Norske Kveners forbund 

1 500 000

Skogfinske interesser i Norge

260 000

Kvenlandsforbundet

250 000

 

Prosjektstøtte

Kvensk    
Ruijan Kaiki Drift av avis

200 000

Halti Kvenkultursenter 3-årig prosjekt: Dokumentasjon og formidling av kvenkulturen i Troms og holdningsskapende arbeid/revitalisering av kvensk språk og kultur i Nord-Troms

250 000

Høgskolen i Finnmark Fakrabok "Norske kvener"

60 000

Sølvi Sollie Utgivelse av heftet "Eldre kvener forteller"

10 000

Storfjord kommune Storfjord språksenter

60 000

   

 

Skogfinsk  

 

Trysilforlaget Roman om skogfinsk kultur og historie

30 000

Det Primitive teater Spillet om innvandrerne 

25 000

   

 

Jødisk  

 

Jødisk museum i Oslo Undervisningsprosjekt i forbindelse med utstillingen Alt har sin tid

75 000

Jødisk museum i Trondheim Utvikling av hjemmeside/nettutstilling

30 000

   

 

Romani  

 

Romanifolkets kulturforening Diverse prosjekter

60 000

Halden historiske samlinger Registrere og dokumentere reisendes kulturminner i grensetraktene 

100 000

Høgskolen i Oslo - Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring Videreføring av prosjektet Romanifolket - fra barn til voksen

100 000

   

 

Rom    
Lowri Rees Dokumentarfilmprosjekt om rom og utdanning

75 000

Romani kultura Markering av den internasjonale romdagen

60 000

Kulturforeningen Iagori Den internasjonale sigøynerfestivalen 2010

300 000

     
Andre    
Ringvemuseene Musikk og nasjonale minoriteter

20 000