Slik jobbar UD for hjelpe nordmenn i Gaza

Over 200 norske borgarar er i Gaza. Halvparten er barn. Norske diplomatar arbeider fortløpande for at dei skal kunne reise ut, og for at nødhjelp skal komme inn.

– Vi er i løpande kontakt med nordmenn som ønskjer å reise ut av Gaza. Mange er redde og lurer på når hjelpa kjem og når dei får reise ut.  Utanrikstenesta arbeider langs fleire spor for at dei skal komme seg ut, men dessverre har verken vi eller andre land lykkast så langt, seier kriseleiar Guro Markussen Løvaas.

UD held kontakt med norske borgarar inne i Gaza, og er tilgjengeleg på telefon og WhatsApp. Det er viktig for oss å ha høve til å nå fram med relevant informasjon. Vi sender ut informasjon til dei registrerte på SMS, e-post og WhatsApp.

Diplomati på alle nivå

UD har sidan 7. oktober trappa opp det diplomatiske arbeidet. Vi har styrkt ambassadane våre i regionen og norske diplomatar både i og utanfor Midtausten er i kontinuerleg kontakt med mange andre land, FN og humanitære aktørar, som alle prøver å finne praktiske løysingar.

Noreg har tett kontakt med leiarar i Midtausten. Utanriksminister Espen Barth Eide deltok på toppmøtet i Kairo som Egypt president inviterte til 21. oktober. Noregs bodskap om at verda ikkje må snu ryggen til det palestinske folket var sentralt i innlegget vårt i FNs tryggingsråd denne veka. Noreg jobbar aktivt for å sikre at humanitær hjelp kjem inn til Gaza og har derfor òg auka det humanitære bidraget vårt til Gaza.

Førebur mottak for norske borgarar frå Gaza

I tillegg til krisestaben i Oslo er eit utrykkingsteam på plass i Kairo, kvar tilsette i UD saman med helsepersonell er klare til å hjelpe når norske borgarar kjem ut frå Gaza til Egypt.

Dette teamet kan òg gi konsulær hjelp, som å utskrive nødpass eller å hjelpe til med vidare reise til Noreg. Vi samarbeider tett med nordiske og andre likesinna land.

Noreg er òg til stades på Kypros til liks med ei rekkje andre europeiske land.

Det er fleire tusen personar med utanlandsk statsborgarskap i Gaza, og Noreg jobbar tett med andre land som også prøver å få ut borgarane sine.

Kontaktinformasjon

E-post: SOS@mfa.no

Telefon: +47 23 95 23 95

WhatsApp: +47 47634060