Norge øker støtten til FNs organisasjon for palestinske flyktninger

– Det gir håp at en første konvoi med nødhjelp nå har sluppet inn i Gaza. Men det haster å få mer mat, vann og medisiner inn. Situasjonen i Gaza er i ferd med å utvikle seg til en humanitær katastrofe. FNs organisasjon for palestinske flyktninger (UNRWA) gjør viktig og livreddende arbeid i Gaza. Nå øker vi støtten med 60 millioner kroner, sier utenriksminister Espen Barth Eide.

En ung palestinsk flyktning drikker vann ved UNRWA Beit Lahiya barneskole for jenter i det nordlige Gaza. Skolen var vertskap for palestinske flyktninger som trengte husly.
Foto: Mohamed Hinnawi / UNRWA

Utenriksministeren delte nyheten om økt norsk støtte under et toppmøte i Kairo hvor ledere fra Midtøsten og flere andre land var samlet for å diskutere den alvorlige utviklingen, krigføringen mellom Israel og Hamas, og den akutte krisen i Gaza. 

Det nye bidraget kommer i tillegg til 300 millioner kroner som Norge har gitt til UNRWA tidligere i år. FNs organisasjon for palestinske flyktninger driver skoler, helseklinikker og gir sosialhjelp til store deler av befolkningen i Gaza. Av en befolkning på 2,3 millioner, er rundt 1,5 millioner registrerte flyktninger. Nesten halvparten av befolkningen i Gaza er barn. 

Etter to uker med krigshandlinger og enorme ødeleggelser, er FNs aktivitet i Gaza i ferd med å bryte sammen. Både fordi hundretusener har søkt tilflukt i deres bygninger, og fordi forsyninger som mat, vann, drivstoff og medisiner ikke har kommet inn. UNRWA var i en svært vanskelig finansiell situasjon før den akutte krisen. 

– Kombinasjonen av israelske luftangrep og stengte grenser har satt sivilbefolkningen i Gaza i en umulig situasjon. De har ingen steder å flykte. Samtidig som vi nå gir økt støtte, fortsetter vi å jobbe for at drivstoff, vann, mat og medisiner kan komme inn i Gaza, sier Eide.  

Etter Hamas’ brutale terrorangrep mot Israel 7. oktober har flere europeiske givere signalisert at de vil fryse den langsiktige støtten til Palestina og UNRWA. Dette gjøres samtidig som FN spiller en helt avgjørende rolle for å avhjelpe de enorme humanitære behovene i Gaza og på Vestbredden.  

– Dette er tidspunktet for å styrke FNs evne til å hjelpe, ikke å svekke den. Befolkningen i Gaza er avhengig av internasjonal solidaritet. Det er bra at enkelte land nå har begynt å svare på UNRWAs humanitære appell. Samtidig er jeg dypt bekymret over at noen europeiske land går i motsatt retning, og vurderer å stanse den langsiktige innsatsen, sier utenriksministeren. 

Norge gjentar oppfordringen til det internasjonale samfunnet om å fortsette den økonomiske støtten til det palestinske folket. Dette inkluderer støtte til Den palestinske selvstyremyndigheten gjennom Verdensbanken, fortsatt støtte til UNRWA, bistand via FN og internasjonale organisasjoner, støtte til humanitære organisasjoner og det palestinske sivilsamfunnet. 

Fakta

  • Ifølge FN har 1,3 millioner palestinere av en befolkning på 2,3 millioner behov for humanitær støtte i Gaza og på Vestbredden.
  • I mer enn 70 år har UNRWA levert grunnleggende tjenester innen utdanning, helse, sosial beskyttelse og humanitær bistand til millioner av palestinske flyktninger i Midtøsten.

Vil du vite mer?