Uttalelse fra utenriksministeren om Midtøsten

Jeg er svært bekymret over eskaleringen vi nå ser og varslene om at angrepene trappes opp ytterligere. Det har vært massive luftangrep mot Gaza. Jeg frykter at enda flere liv har gått tapt. Omfanget av ødeleggelsene er enorme. Det er en desperat situasjon, sier utenriksminister Espen Barth Eide.

Det er stort behov for å få inn nødhjelp. Jeg er også bekymret over at telefon- og internett ikke virker. Folk kommer ikke frem på nødnummer og ambulanser får ikke kommunisert. Det er viktig at kommunikasjonslinjer gjenopprettes. 

Vi forsøker å komme i kontakt med norske borgere i Gaza, men det er utfordrende. Vi er svært bekymret for hvordan de har det. 

Det som haster aller mest, er å få et opphold i krigen så ikke flere blir drept og for å kunne hjelpe dem som er rammet. Norge ber om en umiddelbar våpenstillstand. Vi har kontakt med alle parter og land som kan bidra til å legge press for å få til en våpenstillstand. Vi har vært tydelige overfor Israel at de har rett til selvforsvar, men at det må skje i tråd med reglene i krigens folkerett, humanitærretten. 

Krigførende parter må ta aktive grep for å skille mellom stridende og sivile så langt det er mulig, og det må være forholdsmessighet mellom militærmakten man anvender og det militære og politiske mål man vil oppnå. Angrep på sykehus og helsepersonell, sivil infrastruktur og det å hindre tilgang til livsnødvendigheter gjennom en full blokade er for eksempel ikke i tråd med krigens folkerett. Dette gjelder for øvrig for alle parter i konflikten.

Vårt mål er å få norske borgere ut fra Gaza, men det er veldig vanskelig så lenge grensen forblir stengt. Vi forsøker å finne løsninger for å få våre borgere ut, sammen med andre land. Sivilbefolkningen har ingen steder å flykte. Ingen steder er trygge. 

Norge jobber for at humanitær bistand skal få komme inn til folk i Gaza. Noe bistand har kommet inn den siste uken, men det er altfor lite. Det er et stort og akutt behov for medisinsk hjelp, vann, strøm, mat og utstyr. Mange har fått hjemmene sine fullstendig ødelagt.