Uttalelse fra utenriksminister Anniken Huitfeldts om situasjonen i Israel og Palestina

Jeg er dypt bekymret over den dramatiske opptrappingen i Israel og Gaza. Jeg er sjokkert over det høye antallet drepte og skadde. Det er hjerteskjærende at hundrevis av barn har mistet livet de siste dagene, sier utenriksminister Anniken Huitfeldt.

Jeg fordømmer på det sterkeste Hamas' avskyelige terrorangrep i Israel. Terroristene er ansvarlige for død, grusomme handlinger og ødeleggelse. Alle gisler må løslates umiddelbart.

Det er en ekstremt utfordrende tid for palestinere og israelere. Jeg vil gjerne uttrykke min dypeste medfølelse med alle ofrene og deres familier.

Omfanget av ødeleggelsene i Gaza er enorme. Et stort antall sivile har blitt drept. Med Israels fullstendige blokade, stengte grenseoverganger og fortsatte israelske angrep frykter jeg at sivilbefolkningen i Gaza vil oppleve enda større prøvelser i dagene som kommer.

Det haster med å stanse volden og roe ned situasjonen. Internasjonal humanitær rett må respekteres. Alle sivile må beskyttes. Alle handlinger som kan bidra til en ytterligere opptrapping, må unngås. Jeg oppfordrer alle parter til å bruke diplomatiske fremfor militære midler.

Israel har rett til å forsvare seg mot væpnede angrep. Når det er sagt, alle selforsvarstiltak må være nødvendige og forholdsmessige, slik folkeretten krever. Det er uakseptabelt å innføre en fullstendig blokade, stanse tilgangen til elektrisitet, vann, mat og andre varer som er uunnværlige for at sivilbefolkningen i Gaza skal kunne overleve. Israel er forpliktet til å tillate innførsel av humanitær hjelp og sikre tilgang til humanitær bistand for sivilbefolkningen i Gaza.

Som leder av AHLC, den internasjonale giverlandsgruppen for Palestina, oppfordrer Norge det internasjonale samfunnet til å fortsette den økonomiske støtten  til det palestinske folket. Dette inkluderer støtte til Den palestinske selvstyremyndighet kanalisert gjennom Verdensbanken, bistand via FN og internasjonale organisasjoner, støtte til humanitære organisasjoner og det palestinske sivilsamfunnet. Humanitær bistand til befolkningen i Gaza bør være en hovedprioritet.

Situasjonen vil bare forverres ytterligere hvis det internasjonale samfunnet stanser eller reduserer bistanden nå. Velfungerende palestinske institusjoner og levering av grunnleggende tjenester er avgjørende for å unngå en ytterligere destabilisering og bevare målet om en tostatsløsning.

Jeg støtter alle tiltak som tar sikte på å forhindre en ytterligere forverring av situasjonen. Det finnes ingen militær løsning på den israelsk-palestinske konflikten. Den eneste måte å oppnå fred på, er å gjenoppta en politisk prosess.