Norge bidrar til avgjørende ordning for pengeoverføringer fra Israel til Palestina

Norge legger nå til rette for en ordning som gjør at den palestinske selvstyremyndigheten kan ta imot skatte- og tollinntekter som Israel krever inn for palestinere. I etterkant av terrorangrepet 7. oktober har situasjonen mellom partene vært helt fastlåst. Den midlertidige ordningen er et svært viktig bidrag til at den palestinske selvstyremyndigheten ikke kollapser økonomisk.

– Med vår bistand til denne løsningen vil den palestinske selvstyremyndigheten (PA) kunne utbetale lønninger slik at den palestinske befolkningen fortsatt kan få grunnleggende tjenester, skoler kan holde åpent, og helsearbeidere få lønn. Det er helt avgjørende for stabiliteten i området og for at selvstyremyndigheten skal ha legitimitet i befolkningen, sier statsminister Jonas Gahr Støre. 

Den økonomiske situasjonen til den palestinske selvstyremyndigheten har vært helt prekær etter 7. oktober. Flere har rapportert om en nært forestående økonomisk kollaps. En av grunnene er at Israel har holdt tilbake deler av de toll- og skatteinntektene de krever inn på vegne av den palestinske selvstyremyndigheten, for å forhindre pengeoverføringer til Gaza. Den palestinske selvstyremyndigheten har av denne grunn motsatt seg å ta imot overføringer med mindre Israel omgjør beslutningen. Situasjonen har i flere måneder vært fastlåst.  

– Norge har jobbet nært med israelske og palestinske myndigheter om denne saken i mange uker. Vi har sammen kommet fram til en midlertidig løsning hvor Norge er mellomstasjon for de deler av skatte- og tollinntektene som Israel har holdt tilbake etter 7. oktober. Dette gjør at PA vil ta imot den resterende andelen. Den palestinske selvstyremyndigheten ønsker ordningen velkommen, og verdsetter en slik midlertidig løsning i en ekstraordinær situasjon. Jeg er glad for at Norge kan bistå partene på denne måten, sier utenriksminister Espen Barth Eide.

Den tekniske løsningen med å ta vare på pengene er avtalt mellom Norge og Israel. Den er utformet i full forståelse og støtte fra den palestinske selvstyremyndigheten. Den delen av pengene som Israel skal overføre til Norge vil bli stående på en norsk konto inntil det er enighet mellom partene om at vi kan overføre pengene til den palestinske selvstyremyndigheten. 

Som leder for giverlandsgruppen for Palestina (AHLC) arbeider Norge sammen med selvstyremyndigheten, andre givere og partnere med å reformere og styrke palestinske institusjoner.  

– At den palestinske selvstyremyndigheten ikke kollapser og kan gi befolkningen grunnleggende tjenester, er en forutsetning for selvstyremyndighetens eksistens, en politisk prosess og en framtidig tostatsløsning, sier Eide. 

 

Fakta om palestinske toll- og skatteinntekter

  • I henhold til Paris-protokollen (avtale fra 1994 mellom Israel og PLO) krever Israel inn palestinske toll- og skatteinntekter på vegne av den palestinske selvstyremyndigheten, og overfører disse videre til palestinere.   
  • Disse pengene utgjør om lag 65 prosent av den palestinske selvstyremyndighetens inntekter.   
  • Siden 7. oktober har det israelske krigskabinettet besluttet at deler av de palestinske toll- og skatteinntektene ikke skal overføres til den palestinske selvstyremyndigheten for å hindre utbetalinger til Hamas. 
  • Den palestinske selvstyremyndigheten har reagert med å motsette seg øvrige overføringer fra Israel, med mindre Israel omgjør beslutningen. Situasjonen har derfor vært helt fastlåst de siste månedene