Den palestinske selvstyremyndigheten har mottatt overføring av skattepenger

– Jeg er glad for at den palestinske selvstyremyndigheten denne uka mottar flere større overføringer fra Israel med palestinske skattepenger. Disse pengene er helt nødvendige for at den palestinske selvstyremyndigheten ikke kollapser, at palestinerne skal få livsviktige tjenester, og at lærere og helsearbeidere skal få lønn, sier statsminister Jonas Gahr Støre.

Som resultat av den midlertidige ordningen for skattepenger, som Norge har lagt til rette for, mellom israelske og palestinske myndigheter, ble den første overføringen fra Israel til Norge gjort mandag.

Dette utløste at 407 millioner shekel, ca. 1,2 milliarder kroner, ble overført fra Israel til den palestinske selvstyremyndigheten. Det ventes flere overføringer de neste dagene.

Siden terrorangrepet 7. oktober har israelske myndigheter holdt tilbake store deler av skatte- og toll-inntektene som de samler inn på vegne av palestinske myndigheter. Det har bidratt til en kritisk økonomisk situasjon for den palestinske selvstyremyndigheten.

I denne ekstraordinære situasjonen har Norge sammen med partene framforhandlet en midlertidig ordning som innebærer at Norge skal være mellomstasjon for de deler av skatte- og tollinntektene som Israel har holdt tilbake siden  7. oktober.

Dette gjør at den palestinske selvstyremyndigheten vil ta imot den resterende andelen. Den andelen som Israel skal overføre til Norge, vil bli stående på en norsk konto inntil det er enighet mellom partene om at også disse pengene kan overføres til den palestinske selvstyremyndigheten.

– I tiden som kommer vil vi legge rette for at ordningen fungerer godt. Vi vil også fortsette vår støtte for å styrke den palestinske økonomien og de palestinske institusjonene på andre måter, blant annet med å mobilisere mer økonomisk støtte, arbeide for en våpenhvile og at det blir en politisk prosess. Vi skal gjøre det vi kan for at en ny palestinsk regjering lykkes og at det blir et enhetlig styre for Vestbredden og Gaza, sier utenriksminister Espen Barth Eide.