I dag anerkjenner Norge Palestina

– I mer enn 30 år har Norge vært en av de sterkeste forkjemperne for en palestinsk stat. Dagen i dag, når Norge offisielt anerkjenner Palestina som stat, er en merkedag i forholdet mellom Norge og Palestina, sier utenriksminister Espen Barth Eide.

Bilde av utenriksminister Eide og den palestinske statsministeren stådene med brevet mellom seg.
Utenriksminister Eide overleverte et dokument som bekrefter Norges anerkjennelse av Palestina til den palestinske statsministeren i Brussel 26. mai. Foto: Mathias Rongved/UD

Utenriksministeren overrakte et formelt dokument om anerkjennelsen da han møtte Palestinas statsminister Mohammed Mustafa i Brussel søndag 26. mai.

– Det var viktig å kunne overrekke et formelt brev personlig til statsminister Mohammed Mustafa. Han setter stor pris på Norges engasjement for Palestina og vårt arbeid for en tostatsløsning. Anerkjennelsen er et sterkt uttrykk for støtte til moderate krefter i begge land, sier Eide.  

Søndag 26. mai ledet Eide to møter i Brussel hvor den akutte situasjonen i Palestina og behovet for en tostatsløsning var tema.

– Jeg har tillit til at den palestinske regjeringen fortsetter den vanskelige jobben med reform og legger grunnlaget for å styre både Vestbredden og Gaza etter en våpenhvile. Under møtene i Brussel denne helgen, presenterte statsminister Mustafa sine planer for reform og styrkning av palestinske myndigheter, som ble positivt mottatt av partnerlandene. Det er beklagelig at den israelske regjeringen ikke viser tegn til å engasjere seg konstruktivt. Det internasjonale samfunnet må øke den politiske og økonomiske støtten til Palestina og fortsette arbeidet for en tostatsløsning, sier utenriksministeren.

Slik anerkjente Norge Palestina: Statsminister Jonas Gahr Støre og utenriksminister Espen Barth Eide annonserte onsdag 22. mai at Norge ville anerkjenne Palestina som stat.  Fredag 24. mai ble anerkjennelsen vedtatt av Kongen i statsråd. Et formelt dokument ble overrakt den palestinske statsministeren søndag 26. mai. Deretter trådte anerkjennelsen i kraft tirsdag 28. mai. 

Hva betyr anerkjennelsen? Å anerkjenne Palestina er en viktig politisk støtteerklæring til palestinerne i en situasjon der palestinernes rett til selvbestemmelse er under ekstraordinært stort press. Samtidig gir det klart uttrykk for at Norge mener at de rettslige kriteriene for statsdannelse er oppfylt og at Norge anser Palestina som en selvstendig stat med de rettigheter og plikter dette innebærer. 

Norges anerkjennelse betyr også og at vi anser at Palestina må etterleve folkerettslige forpliktelser og kan påberope seg rettigheter som tilligger stater etter folkeretten. Det innebærer blant annet at vi forventer at grunnleggende folkerettslige regler om uavhengighet, likhet og fredelig sameksistens legges til grunn i alle relasjoner mellom Norge og Palestina. Norge vil kunne inngå bilaterale avtaler med Palestina og på denne måten etablere folkerettslige forpliktelser mellom våre to stater. Anerkjennelsen vil også ha internrettslig virkning i Norge på områder der spørsmål knyttet til staten Palestina gjør seg gjeldende. 

Territoriell avgrensning: Norge anerkjenner Palestina som stat i tråd med folkeretten og relevante resolusjoner fra FNs sikkerhetsråd. Den territorielle avgrensingen mellom staten Palestina og staten Israel bør basere seg på grensene fra før 4. juni 1967, og demarkasjonslinjen fra våpenhvileavtalen av 1949, med Jerusalem som delt hovedstad, og med forbehold om endelig avklaring av grensene inkludert eventuelle avtaler om landbytte.   

Bilde av statsminister Jonas Gahr Støre og utenriksminister Espen Barth Eide på scene under pressekonferanse
Utenriksminister Espen Barth Eide og statsminister Jonas Gahr Støre under pressekonferansen da de kunngjorde at Norge anerkjenner Palestina. Foto: Mathias Rongved/UD