Uttalelse fra utenriksminister Espen Barth Eide om FNs hjelpeorganisasjon for palestinske flyktninger (UNRWA)

– Påstandene om at FN-ansatte var involvert i det forferdelige terrorangrepet 7. oktober er dypt bekymringsfulle. Norge ønsker UNRWAs etterforskning velkommen og forventer full åpenhet fra organisasjonen. Vi har fordømt angrepet 7. oktober på det sterkeste. De involverte i angrepet må stilles for retten. Vi fortsetter å kreve umiddelbar løslatelse av alle gisler som holdes i Gaza, sier utenriksminister Espen Barth Eide.

– Situasjonen i Gaza er katastrofal. 80 prosent av befolkningen er på flukt, og mange har søkt tilflukt i overfylte skoler. Tusenvis av sivile som ikke er part i konflikten er drept, også barn, mer enn 150 UNRWA-ansatte og journalister. Sivilbefolkningen mangler mat og vann, og tilgangen til helsetjenester er svært mangelfull. UNRWA er en livline for nesten 2 millioner mennesker i Gaza. I denne situasjonen har noen land stoppet bistanden til palestinerne gjennom UNRWA, sier Eide.

– Norge er en stor bidragsyter til UNRWA, og vi har besluttet å fortsette støtten til UNRWA. Selv om jeg deler bekymringen over de svært alvorlige anklagene mot enkelte UNRWA-ansatte, oppfordrer jeg andre givere til å tenke gjennom hvilke omfattende konsekvenser kutt i støtten til UNRWA vil få i en tid med ekstrem nød i Gaza. Vi bør ikke straffe millioner av mennesker kollektivt.

– Vi må skille mellom hva enkeltpersoner kan ha gjort og hva UNRWA står for. UNRWA har 30 000 ansatte i Jordan, Libanon, Syria, Vestbredden inkludert Øst-Jerusalem og i Gaza. 13 000 av disse jobber i Gaza med å distribuere hjelp, redde liv og sikre befolkningens grunnleggende behov og rettigheter.

– Befolkningen i Gaza har et akutt behov for humanitær hjelp, de må ikke betale prisen for andres ugjerninger, sier utenriksministeren.