Norge viderefører støtten til FNs hjelpeorganisasjon for palestinske flyktninger (UNRWA)

FNs hjelpeorganisasjon for palestinske flyktninger er den viktigste humanitære organisasjonen i Gaza. Som følge av påstandene om at tolv FN-ansatte var involvert i terrorangrepet mot Israel 7. oktober, har flere store giverland stanset støtten til organisasjonen.

– Etter snart fire måneder med krig er den humanitære situasjonen i Gaza katastrofal. Norge er en stor bidragsyter til UNRWA, og vi har besluttet å fortsette støtten til organisasjonen. Jeg oppfordrer andre giverland til å tenke gjennom hvilke omfattende konsekvenser kutt i støtten til UNRWA vil få i en tid med ekstrem nød i Gaza, sier utenriksminister Espen Barth Eide.

80 prosent av befolkningen i Gaza er på flukt. Tusenvis av sivile som ikke er part i konflikten er drept – også barn, mer enn 150 UNRWA-ansatte og flere journalister. Sivilbefolkningen mangler mat, vann og medisiner. Tilgangen til helsetjenester er svært mangelfull. UNRWA er en livline for nesten 2 millioner mennesker i Gaza. UNRWA har 30 000 ansatte i Jordan, Libanon, Syria, Vestbredden inkludert Øst-Jerusalem og i Gaza. 13 000 av disse jobber i Gaza med å distribuere hjelp, redde liv og sikre befolkningens grunnleggende behov og rettigheter.

– Norge ønsker UNRWAs etterforskning velkommen og forventer full åpenhet fra organisasjonen. De involverte i angrepet må holdes til ansvar. Jeg deler bekymringen over de svært alvorlige anklagene mot enkelte UNRWA-ansatte. Befolkningen i Gaza har et akutt behov for humanitær hjelp, de må ikke betale prisen for andres ugjerninger. Vi kan ikke akseptere kollektiv avstraffelse av millioner av mennesker. Vi må skille mellom hva enkeltpersoner kan ha gjort og hva UNRWA står for, sier utenriksministeren.

Norge har fordømt angrepet 7. oktober på det sterkeste og fortsetter å kreve umiddelbar løslatelse av alle gisler som holdes i Gaza.