Uttalelse fra utenriksminister Espen Barth Eide om FN-resolusjon om umiddelbar stans i kamphandlingene

Vi er glade for å ha stemt for denne resolusjonen sammen med de fleste av FNs medlemsland og mange av våre nærstående land. Verdenssamfunnet er enige om veldig mange av de sentrale spørsmålene, inkludert viktigheten av å beskytte sivile og avhjelpe den humanitære krisen i Gaza. 

FNs generalforsamling har samlet seg i en såkalt nødsesjon, der er stemt over en resolusjon fremmet av Jordan som forsøker å bidra til å begrense de menneskelige lidelsene i den krigen som utspiller seg nå. 

Resolusjonen oppfordrer til en umiddelbar stans i kamphandlingene. Dette er viktig blant annet for å sikre at humanitær assistanse kan komme inn i Gaza.  

Forhandlingene om resolusjonsteksten har vært preget av ulike syn blant FNs medlemsland. Det er ikke overraskende i en så polariserende konflikt. 
     
Norge har engasjert seg i dette arbeidet, for å få på plass en resolusjon som har bred støtte i det internasjonale samfunnet.  

Vi erkjenner at resolusjonen ikke inneholder alle de elementene som vi ideelt sett skulle hatt med. Men dette er et kompromiss mellom ulike posisjoner, og da krever det at også vi viser kompromissvilje.