UDs reiseinformasjon

Utenriksdepartementet fraråder alle reiser som ikke er strengt nødvendige til alle land. Reiserådet gjelder til 10. august 2021. Det er unntak for land og regioner i Norden og land i EØS/Schengen-området som tilfredsstiller Folkehelseinstituttets smittekrav. Se listen «Velg land» under for informasjon om sikkerhet, innreisebestemmelser og helsetilbud i det enkelte land.

Velg land - kart

Velg land

Her finner du en oversikt over reiseinformasjon sortert etter land.

Velg reiseråd - kart

Spørsmål og svar

Her finner du svar på aktuelle spørsmål om utenlandsreiser og koronavirus.

Bistand - kart

Konsulær bistand og tjenester til norske borgere

Her kan du lese mer om hvilke tjenester og hvilke typer bistand norske borgere på reise kan forvente av utenrikstjenesten.

Aktuelt nå

Reiseregistrering.no

Reiseregistrering.no er et tilbud til reisende om å registrere kontaktopplysninger hos Utenriksdepartementet. Dersom det skjer en alvorlig hendelse, har departementet mulighet til å sende deg informasjon på sms eller e-post.

Siste nytt om temaet

Dokumenter

Reiseklar med UD

Skal du ut og reise? Da er reiseklar-brosjyren noe å ta med seg. Den gir en oversikt over forholdsregler du bør ta før du reiser, og hvilken bistand du kan få fra en utenriksstasjon når du er på reise.

Meld. St. 12 (2010-2011)

Melding om bistand til nordmenn i utlandet

Meldingen synliggjør omfanget av dagens konsulære arbeid og legger føringer for hvordan arbeidet skal utføres i fremtiden.