UDs reiseinformasjon

Utenriksdepartementet gir på disse sidene praktisk reiseinformasjon, reiseråd og informasjon om hva slags tjenester og bistand norske borgere kan forvente av utenrikstjenesten. Under hvert enkelt land finner du blant annet praktiske opplysninger, sikkerhetsinformasjon, innreisebestemmelser og relevant informasjon om landets helsetilbud. Det gjøres oppmerksom på at innreisebestemmelser kan endre seg. Det er den reisendes ansvar å gjøre seg kjent med innreisebestemmelsene til det enkelte land.

Velg land - kart

Velg land

Her finner du en oversikt over reiseinformasjon sortert etter land.

Velg reiseråd - kart

Hva er et offisielt reiseråd?

UD gir offisielle reiseråd når det er grunn til å råde nordmenn fra å reise til et bestemt land, område eller region, eller til å forlate stedet.

Bistand - kart

Konsulær bistand og tjenester til norske borgere

Her kan du lese mer om hvilke tjenester og hvilke typer bistand norske borgere kan forvente av utenrikstjenesten.

Relaterte tema og innsikt

Aktuelt nå

Reiseregistrering.no

Reiseregistrering.no er et tilbud til reisende om å registrere kontaktopplysninger hos Utenriksdepartementet. Dersom det skjer en alvorlig hendelse, har departementet mulighet til å sende deg informasjon på sms eller e-post.

Skal du gifte deg i utlandet?

Her er en oversikt over stasjoner der norske borgere kan gifte seg i utlandet og hvordan de må gå fram. Ta kontakt med utenriksstasjonen der dere ønsker å gifte dere i god før seremonien skal finne sted - for å få utfyllende informasjon og avtale tidspunkt.

Siste nytt om temaet

Dokumenter

Reiseklar med UD

Skal du ut og reise? Da er reiseklar-brosjyren noe å ta med seg. Den gir en oversikt over forholdsregler du bør ta før du reiser, og hvilken bistand du kan få fra en utenriksstasjon når du er på reise.

Meld. St. 12 (2010-2011)

Melding om bistand til nordmenn i utlandet

Meldingen synliggjør omfanget av dagens konsulære arbeid og legger føringer for hvordan arbeidet skal utføres i fremtiden.

Til toppen