UDs reiseinformasjon

Utenriksdepartementet gir på disse sidene praktisk reiseinformasjon, reiseråd og informasjon om hva slags tjenester og bistand norske borgere kan forvente av utenrikstjenesten. Under hvert enkelt land finner du blant annet praktiske opplysninger, sikkerhetsinformasjon, innreisebestemmelser og relevant informasjon om landets helsetilbud.

Velg land

Her finner du en oversikt over reiseinformasjon sortert etter land

Velg reiseråd

Her finner du en oversikt over land der UD har gjeldende reiseråd

Konsulær bistand og tjenester til norske borgere

Her kan du lese mer om hvilke tjenester og hvilke typer bistand norske borgere kan forvente av utenrikstjenesten.

Aktuelt nå

Utbrudd av zikafeber

Flere land i Sør- og Mellom-Amerika rapporterer nå om tilfeller og utbrudd av zikafeber. Norske helsemyndigheter har derfor publisert reiseråd til gravide etter utbruddene.

Jordan - reiseinformasjon

Demonstrasjoner og uroligheter kan forekomme i Jordan. Det henvises til UDs generelle reiseveiledning om å være oppmerksom og følge med i media.

Sikkerhetssituasjonen i Belgia

Belgia ble 22. mars 2016 rammet av terroraksjoner. Myndighetene i landet vurderer fortsatt sikkerhetssituasjonen til å være alvorlig.

Flere saker om UDs reiseinformasjon

Dokumenter

Reiseklar med UD

Skal du ut og reise? Da er reiseklar-brosjyren noe å ta med seg. Den gir en oversikt over forholdsregler du bør ta før du reiser, og hvilken bistand du kan få fra en utenriksstasjon når du er på reise.

Meld. St. 12 (2010-2011)

Melding om bistand til nordmenn i utlandet

Meldingen synliggjør omfanget av dagens konsulære arbeid og legger føringer for hvordan arbeidet skal utføres i fremtiden.