UDs reiseinformasjon

Utenriksdepartementet gir på disse sidene praktisk reiseinformasjon, reiseråd og informasjon om hva slags tjenester og bistand norske borgere kan forvente av utenrikstjenesten. Under hvert enkelt land finner du blant annet praktiske opplysninger, sikkerhetsinformasjon, innreisebestemmelser og relevant informasjon om landets helsetilbud.

Velg reiseinformasjon

Her finner du en oversikt over reiseinformasjon sortert etter land

Velg reiseråd

Her finner du en oversikt over land der UD har gjeldende reiseråd

Konsulær bistand og tjenester til norske borgere

Her kan du lese mer om hvilke tjenester og hvilke typer bistand norske borgere kan forvente av utenrikstjenesten.

Aktuelt nå

Skal du gifte deg i utlandet?

Det er mange som ønsker å gifte seg ved en norsk utenriksstasjon, og det er derfor svært viktig at dere i god tid før dere ønsker at vielsen skal finne sted, tar kontakt med utenriksstasjonen for å få utfyllende informasjon og avtale tidspunkt.

Situasjonen i Tyrkia

Utenriksdepartementet har endret reiseråd for Tyrkia. Vi fraråder alle reiser til Ankara og Istanbul, unntatt i transittområder på flyplassene.

Innskjerpet grensekontroll i flere land i Europa

Mange land i Europa har innført midlertidig grensekontroll der man tidligere kunne reise uten pass.

Flere saker om UDs reiseinformasjon

Dokumenter

Reiseklar med UD

Skal du ut og reise? Da er reiseklar-brosjyren noe å ta med seg. Den gir en oversikt over forholdsregler du bør ta før du reiser, og hvilken bistand du kan få fra en utenriksstasjon når du er på reise.

Meld. St. 12 (2010-2011)

Melding om bistand til nordmenn i utlandet

Meldingen synliggjør omfanget av dagens konsulære arbeid og legger føringer for hvordan arbeidet skal utføres i fremtiden.