UDs reiseinformasjon

Utenriksdepartementet fraråder alle reiser som ikke er strengt nødvendige til alle land utenfor EU/EØS, Sveits og Storbritannia. Det er også gjort unntak for noen land og områder på EUs såkalte tredjelandsliste. Dette er land og områder utenfor EU som oppfyller Folkehelseinstituttets kriterier for lav smittespredning. Reiserådet gjelder til 1. oktober 2021.

Velg land - kart

Velg land

Her finner du en oversikt over reiseinformasjon sortert etter land.

Velg reiseråd - kart

Spørsmål og svar

Her finner du svar på aktuelle spørsmål om utenlandsreiser og koronavirus.

Bistand - kart

Konsulær bistand til norske borgere

Her kan du lese mer om hvilke tjenester og hvilke typer bistand norske borgere på reise kan forvente av utenrikstjenesten.

Aktuelt nå

Reiseregistrering.no

Reiseregistrering.no er et tilbud til reisende om å registrere kontaktopplysninger hos Utenriksdepartementet. Dersom det skjer en alvorlig hendelse, har departementet mulighet til å sende deg informasjon på sms eller e-post.

Siste nytt om temaet

Dokumenter

Meld. St. 12 (2010-2011)

Melding om bistand til nordmenn i utlandet

Meldingen synliggjør omfanget av dagens konsulære arbeid og legger føringer for hvordan arbeidet skal utføres i fremtiden.