Utenrikssaker

UDs reiseinformasjon

Her finner du reiseinformasjon til land Norge har diplomatiske forbindelser med og en oversikt over hvilke tjenester og hvilke typer bistand norske borgere på reise kan forvente av utenrikstjenesten.

Velg land - kart

Velg land

Her finner du en oversikt over reiseinformasjon sortert etter land.

Velg reiseråd - kart

Spørsmål og svar

Her finner du svar på aktuelle spørsmål om utenlandsreiser.

Bistand - kart

Konsulær bistand til norske borgere

Her kan du lese mer om hvilke tjenester og hvilke typer bistand norske borgere på reise kan forvente av utenrikstjenesten.

Aktuelt nå

Nytt reiseråd: Fraråder alle reiser til Ukraina

11.02.2022

På grunn av den alvorlige og uforutsigbare sikkerhetssituasjonen fraråder Utenriksdepartementet alle reiser til Ukraina og oppfordrer norske borgere til å forlate landet.

Spørsmål og svar om VM i fotball i Qatar

01.12.2022

Noen råd og tips til forberedelser ved reise til VM i fotball i Qatar.

Siste nytt om temaet

Dokumenter

Meld. St. 12 (2010-2011)

Melding om bistand til nordmenn i utlandet

Meldingen synliggjør omfanget av dagens konsulære arbeid og legger føringer for hvordan arbeidet skal utføres i fremtiden.