UDs reiseinformasjon

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

Utenriksdepartementet gir på disse sidene praktisk reiseinformasjon, reiseråd og informasjon om hva slags tjenester og bistand norske borgere kan forvente av utenrikstjenesten. Under hvert enkelt land finner du blant annet praktiske opplysninger, sikkerhetsinformasjon, innreisebestemmelser og relevant informasjon om landets helsetilbud.

Velg reiseinformasjon

Her finner du en oversikt over reiseinformasjon sortert etter land

Velg reiseråd

Her finner du en oversikt over land der UD har gjeldende reiseråd

Konsulær bistand og tjenester til norske borgere

Her kan du lese mer om hvilke tjenester og hvilke typer bistand norske borgere kan forvente av utenrikstjenesten.

Aktuelt nå

Skal du gifte deg i utlandet?

Ta kontakt med utenriksstasjonen der du ønsker å gifte deg i god før seremonien skal finne sted - for å få utfyllende informasjon og avtale tidspunkt.

Utbrudd av zikafeber

Norske helsemyndigheter har publisert og oppdaterer jevnlig sin informasjon om utbruddet av zikafeber.

Innskjerpet grensekontroll i flere land i Europa

Mange land i Europa har innført midlertidig grensekontroll der man tidligere kunne reise uten pass.

Flere saker om UDs reiseinformasjon

Dokumenter

Reiseklar med UD

Skal du ut og reise? Da er reiseklar-brosjyren noe å ta med seg. Den gir en oversikt over forholdsregler du bør ta før du reiser, og hvilken bistand du kan få fra en utenriksstasjon når du er på reise.

Meld. St. 12 (2010-2011)

Melding om bistand til nordmenn i utlandet

Meldingen synliggjør omfanget av dagens konsulære arbeid og legger føringer for hvordan arbeidet skal utføres i fremtiden.

Tilbakemeldingsskjema

Fant du det du lette etter?

Kommentaren innholder ulovlige tegn!

Tusen takk for ditt svar