UDs reiseinformasjon

Her finner du reiseinformasjon til land Norge har diplomatiske forbindelser med og en oversikt over hvilke tjenester og hvilke typer bistand norske borgere på reise kan forvente av utenrikstjenesten.

Velg land - kart

Velg land

Her finner du en oversikt over reiseinformasjon sortert etter land.

Velg reiseråd - kart

Spørsmål og svar

Her finner du svar på aktuelle spørsmål om utenlandsreiser og koronavirus.

Bistand - kart

Konsulær bistand til norske borgere

Her kan du lese mer om hvilke tjenester og hvilke typer bistand norske borgere på reise kan forvente av utenrikstjenesten.

Aktuelt nå

Fraråder reiser til land i sørlige Afrika

26.11.2021: Utenriksdepartementet fraråder alle reiser som ikke er strengt nødvendige til Botswana, Eswatini, Lesotho, Malawi, Mosambik, Namibia, Sør Afrika og Zimbabwe.

Siste nytt om temaet

Dokumenter

Meld. St. 12 (2010-2011)

Melding om bistand til nordmenn i utlandet

Meldingen synliggjør omfanget av dagens konsulære arbeid og legger føringer for hvordan arbeidet skal utføres i fremtiden.