UDs reiseinformasjon

Her finner du reiseinformasjon til land Norge har diplomatiske forbindelser med og en oversikt over hvilke tjenester og hvilke typer bistand norske borgere på reise kan forvente av utenrikstjenesten.

Velg land ikon

Velg land

Her finner du en oversikt over reiseinformasjon sortert etter land.

Spørsmål og svar ikon

Spørsmål og svar

Her finner du svar på aktuelle spørsmål om utenlandsreiser.

Bistand til nordmenn ikon

Hva kan ambassaden hjelpe med?

Her kan du lese mer om hvilke tjenester og hvilke typer bistand norske borgere på reise kan forvente av utenrikstjenesten.