Utenrikssaker

UDs reiseinformasjon

Her finner du reiseinformasjon til land Norge har diplomatiske forbindelser med og en oversikt over hvilke tjenester og hvilke typer bistand norske borgere på reise kan forvente av utenrikstjenesten.

Velg land - kart

Velg land

Her finner du en oversikt over reiseinformasjon sortert etter land.

Velg reiseråd - kart

Spørsmål og svar

Her finner du svar på aktuelle spørsmål om utenlandsreiser.

Bistand - kart

Hva kan ambassaden hjelpe med?

Her kan du lese mer om hvilke tjenester og hvilke typer bistand norske borgere på reise kan forvente av utenrikstjenesten.

Siste om UDs reiseinformasjon