Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Hva er et offisielt reiseråd?

Norske myndigheter gir reiseråd og reiseinformasjon beregnet på norske borgere.

Norske helsemyndigheter gir helsefaglige råd til norske borgere. Disse rådene publiseres på helsemyndighetenes hjemmesider.

Utenriksdepartementet gir offisielle reiseråd når det anses å være grunn til å råde nordmenn fra å reise til et bestemt land, område eller region, eller til å forlate stedet. Årsaken er vanligvis krig, krigslignende tilstand eller andre former for uroligheter som etter en samlet vurdering av sikkerhetsrisikoen tilsier at norske borgere ikke bør reise til stedet eller oppholde seg der. Offisielle reiseråd gis og oppheves etter en konkret vurdering av den aktuelle situasjon.

Risikoen for å bli utsatt for terrorhendelser, kriminelle handlinger eller naturkatastrofer er faktorer som den reisende må forholde seg til. Opplysninger om generell risiko gis ikke som offisielle reiseråd. Imidlertid vil det kunne bli gitt et offisielt reiseråd dersom det fremkommer så troverdig informasjon om risiko for en konkret forestående terrorhendelse eller et annet alvorlig forhold i utlandet, at det anses å være grunn til å informere publikum om dette. Det har i noen tilfeller vært reiseråd knyttet til situasjoner eller hendelser har ført til bortfall av infrastruktur som er nødvendig for å opprettholde liv og helse, eller der en hendelse; vesentlig har svekket nasjonale myndigheters responsevne eller til å innestå for grunnleggende sikkerhet.

Reiseråd – kun et råd

Reiseråd er ikke et pålegg eller en restriksjon. Reiseråd er kun råd. Norske myndigheter kan aldri garantere for at reiser eller opphold er trygge å gjennomføre. Med friheten til å reise følger også at den enkelte selv må ta ansvar for å vurdere hvorvidt et reisemål er forsvarlig og for de valg som gjøres ved opphold i utlandet. Den enkelte må selv ta nødvendige forholdsregler før og under reisen, blant annet sørge for å ha dekkende reiseforsikring, tilstrekkelige midler til reise og opphold, pass med tilstrekkelig gyldighetstid og visum der det er nødvendig.

Utenriksdepartementet tar ikke stilling til spørsmål om Force Majeur.

 

Til toppen