Utenriksdepartementets reiseråd

Når oppretter Utenriksdepartementet reiseråd? Utenriksdepartementet gir offisielle reiseråd når det anses å være grunn til å råde nordmenn fra å reise til et bestemt land, område eller region, eller til å forlate stedet.

Årsaken er vanligvis krig, krigslignende tilstand eller andre former for uroligheter som etter en samlet vurdering av sikkerhetsrisikoen tilsier at norske borgere ikke bør reise til stedet eller oppholde seg der. UD har også i ekstraordinære situasjoner opprettet helserelaterte reiseråd, for eksempel i sammenheng med smittefare under pandemier.

Det finnes tre nivåer av reiseråd:

  • Utenriksdepartementet fraråder reiser som ikke er strengt nødvendige
  • Utenriksdepartementet fraråder alle reiser
  • Utenriksdepartementet fraråder alle reiser til eller opphold i et land og norske borgere oppfordres til å forlate landet

Reiseråd gis, justeres og oppheves etter en konkret helhetsvurdering av den aktuelle situasjonen.

Hva er forskjellen på reiseinformasjon og reiseråd?

Reiseinformasjon

UDs informasjon om innreise, naturforhold og andre relevante opplysninger for nær 200 land.

Reiseråd

Reiseråd opprettes når UD mener at norske borgere ikke bør dra til et land eller et område. Drar du til et land eller område som er omfattet av våre reiseråd, kan det være vanskelig for oss å hjelpe deg på grunn av krigshandlinger eller sikkerhetssituasjonen.

Hva betyr reiserådet for deg?

I land eller områder hvor Utenriksdepartementet har utstedt reiseråd kan det være vanskelig å gi konsulær bistand til norske borgere. I ytterste konsekvens kan det bety at utenrikstjenesten ikke vil kunne hjelpe deg dersom du får problemer på reisen.

Reiseråd – kun et råd, ikke et forbud

Utenriksdepartementets reiseråd er et tydelig signal om hvordan norske myndigheter vurderer sikkerhetssituasjonen. Det er samtidig bare et råd, ikke et forbud eller en restriksjon. Norske myndigheter kan aldri garantere for at reiser eller opphold er trygge å gjennomføre.

Frihet til å reise innebærer også at du som reiser selv må ta ansvar for valgene du tar når du er i utlandet. Vi anbefaler at du

  • har dekkende reiseforsikring
  • registrerer reisen din på reiseregistrering.no
  • har tilstrekkelig med penger til reise og opphold
  • sikrer at passet ditt er gyldig lenge nok. Flere land krever at passet er gyldig langt frem i tid, og etter at du planlegger å forlate landet. Sjekk med ambassaden til landet du skal reise til.

Reiseforsikring

Utenriksdepartementet anbefaler at alle reisende har tilstrekkelig reiseforsikring. Alle aspekter rundt selve forsikringen er samtidig utelukkende en sak mellom deg og ditt forsikringsselskap. Dette innebærer at alle spørsmål rundt reiseforsikringen, som for eksempel tilbakebetaling av utgifter for kjøp av reiser som ikke gjennomføres som følge av det opprettes reiseråd, må rettes til forsikringsselskapet. Utenriksdepartementet har ikke noe ansvar for dette.