Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Hva er et offisielt reiseråd?

Norske myndigheter gir reiseråd og reiseinformasjon beregnet på norske borgere. Det finnes to typer offisielle reiseråd: Utenriksdepartementets reiseråd, og norske helsemyndigheters helsefaglige råd til reisende.

Norske helsemyndigheter gir helsefaglige reiseråd til norske borgere. Disse rådene publiseres på helsemyndighetenes hjemmesider.

Utenriksdepartementet gir offisielle reiseråd når det anses å være grunn til å råde nordmenn fra å reise til et bestemt land, område eller region, eller til å forlate stedet. Årsaken er vanligvis krig, krigslignende tilstand eller andre former for uroligheter som etter en samlet vurdering av sikkerhetsrisikoen tilsier at norske borgere ikke bør reise til stedet eller oppholde seg der. Offisielle reiseråd gis og oppheves etter en konkret vurdering av den aktuelle situasjon.

Risikoen for å bli utsatt for terrorhendelser, kriminelle handlinger eller naturkatastrofer er faktorer som den reisende må forholde seg til. Opplysninger om generell risiko gis ikke som offisielle reiseråd. Imidlertid vil det kunne bli gitt et offisielt reiseråd dersom det fremkommer så troverdig informasjon om risiko for en konkret forestående terrorhendelse eller et annet alvorlig forhold i utlandet, at det anses å være grunn til å informere publikum om dette. Det har i noen tilfeller vært reiseråd knyttet til situasjoner eller hendelser har ført til bortfall av infrastruktur som er nødvendig for å opprettholde liv og helse, eller der en hendelse; vesentlig har svekket nasjonale myndigheters responsevne eller til å innestå for grunnleggende sikkerhet.

Utenrikstjenesten kan gi råd og veiledning, men kan ikke garantere at et bestemt reisemål er trygt. Med friheten til å reise følger også at den enkelte selv må ta ansvar for de valg som gjøres ved opphold i utlandet. Det er den enkelte reisendes ansvar å vurdere hvorvidt et reisemål er forsvarlig. Den reisende må selv ta de nødvendige forholdsregler før og under reisen, herunder sørge for å ha dekkende reiseforsikring, tilstrekkelig midler til reise og opphold, pass med tilstrekkelig gyldighetstid, og visum der dette er nødvendig. 

Til toppen