Konsulær bistand og tjenester til norske borgere

I menyen under kan du lese mer om hvilke tjenester og hvilke typer bistand norske borgere kan forvente av utenrikstjenesten.

Konsulære tjenester defineres gjerne som de tjenester et lands myndigheter tilbyr sine borgere i utlandet. Fra unionsoppløsningen i 1905 og frem til slutten av 1950-årene var denne bistanden i hovedsak konsentrert om sjøfolk og næringsdrivende. I dag kommer langt de fleste anmodninger om bistand fra turister og andre reisende, samt fra norske borgere som har valgt å bosette seg i utlandet for kortere eller lengre tid.

Tilsammen ca. 100 ambassader og generalkonsulater, og ca. 400 honorære konsulater gir bistand til norske reisende i utlandet. 

 

Konsulær bistand

Tjenester