Utenriksdepartementets operative senter (UDops)

Utenriksdepartementets operative senter (UDops) er i drift 24 timer i døgnet 365 dager i året. En av senterets viktigste oppgaver er å håndtere nødsamtaler som rettes til utenriksstasjonene utenfor ordinære åpningstid.

UDs operative senter styrker departementets arbeid med konsulære saker. Operasjonssenteret overvåker også det internasjonale situasjonsbildet hele døgnet, slik at utenrikstjenesten enda raskere kan fange opp og reagere på små og store kriser.

Rundt 80.000 små og store konsulære saker håndteres av utenrikstjenesten hvert år. Slike saker omfatter blant annet passutstedelser, reiseråd, veiledning og hjelp i forbindelse med akutt sykdom, ulykke, dødsfall, arrestasjoner, barnebortføringer, tvangsekteskap, bekymringsmeldinger, med mer.

Du kan alltid nå UDs operative senter på Tlf: +47 23 95 00 00 eller pr e-post: UDops@mfa.no

Regjeringens tema om reiseinformasjon presenterer situasjoner rapportert inn fra landets utenriksstasjon. Informasjonen er direkte fra landet og gir et god og oversiktlig bilde av hvordan situasjonen rundt fire temaer er representert i landet. De fire temaene består av:

  • Praktisk informasjon: Informerer om hverdagslige ting som strømnett, Internett-tilgang, mobiltilgang og tips om hvordan bevege seg i landet på en fornuftig og hyggelig måte.
  • Sikkerhet: Informerer om sikkerhetssituasjonen i landet generelt og som regel om regioner hvor en bør være forsiktig, regler og skikker samt forhold som bør ivaretas for å opprettholde et godt personlig sikkerhetsnivå.
  • Innreise: Informerer om det er nødvendig med visum, avgifter ved ankomst og annen god informasjon om innreise til landet.
  • Helse: Informere om helseforholdene i landet, om det er behov for vaksiner, om vanlige/uvanlige sykdommer og om vannet i landet kan drikkes eller ikke.