Fred og forsoning

Norge har vært engasjert i en rekke fredsprosesser gjennom flere tiår. Konfliktløsning og bidrag til forsoning er en sentral dimensjon i norsk utenrikspolitikk.

FNs generalsekretær Antonio Guterres og utenriksminister Ine Eriksen Søreide får formaninger av Lyse Doucet (BBC) som var moderator under åpningen av Oslo Forum 2018. Foto: Marta B. Haga, UD

Norges freds- og forsoningsengasjement

Norges innsats for fred og forsoning varierer avhengig av konflikten og lokale forhold, men det er visse kjennetegn ved det norske engasjementet som kan sies å være generelle.

Demonstrasjon på Tahrir-plassen i Kairo.

Kvinners deltakelse i fredsprosesser

Å sikre kvinners deltakelse, og at både kvinners og menns rettigheter ivaretas i fredsprosesser og fredsavtaler, er en sentral målsetting for Norges arbeid.

Nordisk observatør på Sri Lanka. Foto: SLMM

Norges fredsengasjement - land for land

Norge er involvert i fredsarbeid i en rekke land. Her finner du en oversikt. Mye av Norges arbeid på dette feltet pågår imidlertid i fortrolighet, noe som betyr at denne oversikten ikke er fullstendig.

Aktuelt nå

Bidrar med 75 millioner til FNs fredsbyggingsfond

27.12.2018: Norge bidrar med 75 millioner kroner til FNs fredsbyggings-fond. En viktig del av støtten vil gå til den sårbare Sahel-regionen. Fondet har vist seg som et av FNs mest effektive virke-midler for å stabilisere land på vei ut av konflikt og hindre tilbakefall. Freds-byggingsfondet økte innsatsen betydelig i Sahel i 2018 - i tråd med norske prioriteringer.

Norsk diplomat blir FNs nye utsending i Syria

31.10.2018: - Det er gledelig at FNs generalsekretær har gitt en av våre fremste diplomater den viktige oppgaven å legge til rette for FNs innsats for en inkluderende og troverdig politisk løsning i Syria, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide etter at Geir O. Pedersen ble utnevnt til Staffan de Misturas etterfølger.

Dokumenter

Stortingsmelding

Meld. St. 36 (2016–2017)

Meldingen presenterer regjeringens politikk i møte med en mer utfordrende sikkerhetspolitisk situasjon. De lange linjene i norsk sikkerhetspolitikk skal videreføres, europeisk samarbeid styrkes og innsatsen i Europas sørlige nabolag økes.

Til toppen