Fred og forsoning

Norge har vært engasjert i en rekke fredsprosesser gjennom flere tiår. Konfliktløsning og bidrag til forsoning er en sentral dimensjon i norsk utenrikspolitikk.

FNs generalsekretær Antonio Guterres og utenriksminister Ine Eriksen Søreide får formaninger av Lyse Doucet (BBC) som var moderator under åpningen av Oslo Forum 2018. Foto: Marta B. Haga, UD

Særtrekk ved Norges freds- og forsoningsarbeid

Norges innsats for fred og forsoning varierer avhengig av konflikten og lokale forhold, men det er visse kjennetegn ved det norske engasjementet som kan sies å være generelle.

Observator på Sri Lanka.

Norges fredsengasjement - land for land

Norge er involvert i fredsarbeid i en rekke land. Her finner du en oversikt. Mye av Norges arbeid på dette feltet pågår imidlertid i fortrolighet, noe som betyr at denne oversikten ikke er fullstendig.

Demonstrasjon på Tahrir-plassen i Kairo. Foto: Frode O. Andersen, UD

Kvinners deltakelse i fredsprosesser

Å sikre kvinners deltakelse, og at både kvinners og menns rettigheter ivaretas i fredsprosesser og fredsavtaler, er en sentral målsetting for Norges arbeid.

Relaterte tema og innsikt

Aktuelt nå

Norge øker støtten til palestinske flyktninger

21.12.2021: Norge utbetalte på slutten av fjoråret 40 millioner kroner til FNs hjelpeorganisasjon for palestinske flyktninger, UNRWA. Med dette bidrar Norge totalt med 257 millioner kroner til UNRWA i 2021. – UNRWA spiller en avgjørende rolle for å ivareta de grunnleggende behovene til de palestinske flyktningene i Gaza, på Vestbredden, i Libanon, Jordan og Syria, sier utenriksminister Anniken Huitfeldt.

Femårs-jubileum for fredsavtalen i Colombia

26.11.2021: 24. november markerte femårs-jubileet for fredsavtalen i Colombia. Fem år etter at avtalen ble signert er det gjort viktige fremskritt, men det gjenstår også store oppgaver, ikke minst i gjennomføringen av strukturelle reformer som avtaleverket legger opp til. Sikkerhetssituasjonen er svært bekymringsfull.

Siste nytt om temaet

Dokumenter

Stortingsmelding

Meld. St. 36 (2016–2017)

Meldingen presenterer regjeringens politikk i møte med en mer utfordrende sikkerhetspolitisk situasjon. De lange linjene i norsk sikkerhetspolitikk skal videreføres, europeisk samarbeid styrkes og innsatsen i Europas sørlige nabolag økes.

Stortingsmelding

Meld. St. 17 (2017–2018)

Regjeringen vil at Norges utviklingspolitiske innsats konsentreres for å oppnå bedre resultater og på sikt kan bidra til at partnerlandene blir uavhengige av bistand. Tidligere erfaringer tilsier at det er behov for langsiktighet i bistanden dersom målet er å bidra til at lokalsamfunn og stater skal bli i stand til selv å håndtere kriser.