Fred og forsoning

Norge har vært engasjert i en rekke fredsprosesser gjennom flere tiår. Konfliktløsning og bidrag til forsoning er en sentral dimensjon i norsk utenrikspolitikk.

FNs generalsekretær Antonio Guterres og utenriksminister Ine Eriksen Søreide får formaninger av Lyse Doucet (BBC) som var moderator under åpningen av Oslo Forum 2018. Foto: Marta B. Haga, UD

Særtrekk ved Norges freds- og forsoningsarbeid

Norges innsats for fred og forsoning varierer avhengig av konflikten og lokale forhold, men det er visse kjennetegn ved det norske engasjementet som kan sies å være generelle.

Demonstrasjon på Tahrir-plassen i Kairo. Foto: Frode O. Andersen, UD

Kvinners deltakelse i fredsprosesser

Å sikre kvinners deltakelse, og at både kvinners og menns rettigheter ivaretas i fredsprosesser og fredsavtaler, er en sentral målsetting for Norges arbeid.

Observator på Sri Lanka.

Norges fredsengasjement - land for land

Norge er involvert i fredsarbeid i en rekke land. Her finner du en oversikt. Mye av Norges arbeid på dette feltet pågår imidlertid i fortrolighet, noe som betyr at denne oversikten ikke er fullstendig.

Relaterte tema og innsikt

Aktuelt nå

Norge bidrar med 1,75 mrd til Syria og nabolandene

30.06.2020: - Krigen i Syria har forårsaket enorme lidelser og ødeleggelser. Sivilbefolkningen i Syria og nabolandene er avhengig av humanitær bistand. Derfor opprettholder Norge et høyt nivå på støtten, og vi vil i 2020 bidra med 1,75 milliarder kroner, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide.

Norsk støtte til flyktninger og migranter fra Venezuela

26.05.2020: Den økonomiske og politiske krisen i Venezuela har ført til en alvorlig humanitær situasjon som rammer store deler av befolkningen og har sendt fem millioner mennesker på flukt. På en giverkonferanse arrangert av Spania og Europakommisjonen bekreftet Norge støtten til Venezuela og nabolandene.

Siste nytt om temaet

Dokumenter

Stortingsmelding

Meld. St. 36 (2016–2017)

Meldingen presenterer regjeringens politikk i møte med en mer utfordrende sikkerhetspolitisk situasjon. De lange linjene i norsk sikkerhetspolitikk skal videreføres, europeisk samarbeid styrkes og innsatsen i Europas sørlige nabolag økes.

Stortingsmelding

Meld. St. 17 (2017–2018)

Regjeringen vil at Norges utviklingspolitiske innsats konsentreres for å oppnå bedre resultater og på sikt kan bidra til at partnerlandene blir uavhengige av bistand. Tidligere erfaringer tilsier at det er behov for langsiktighet i bistanden dersom målet er å bidra til at lokalsamfunn og stater skal bli i stand til selv å håndtere kriser.