Fred og forsoning

Norge har vært engasjert i en rekke fredsprosesser gjennom flere tiår. Konfliktløsning og bidrag til forsoning er en sentral dimensjon i norsk utenrikspolitikk.

John Kerry, Federica Mogherini og Mohammad Javad Zarif på Osloforum 2017.

En viktig bidragsyter

Det siste tiåret har sett en dramatisk økning i freds- og forsoningsinitiativer. Flere land, organisasjoner og individer investerer mye av sitt arbeid på dette, og Norge er stolt av å være en viktig bidragsyter.

Demonstrasjon på Tahrir-plassen i Kairo.

Kvinners deltakelse i fredsprosesser

Å sikre kvinners deltakelse, og at både kvinner og menns rettigheter ivaretas i fredsprosesser og fredsavtaler, er en sentral målsetning for Norges arbeid.

Nordisk observatør på Sri Lanka. Foto: SLMM

Norges fredsengasjement - land for land

Norge er involvert i fredsarbeid i en rekke land. Her finner du en oversikt. Det gjøres imidlertid oppmerksom på at mye av Norges arbeid på dette feltet pågår i fortrolighet, hvilket betyr at denne oversikten ikke er fullstendig.

Aktuelt nå

Positivt med stans i kamphandlinger i Sør-Sudan

21.12.2017: Partene til konflikten i Sør-Sudan har undertegnet en avtale om stans i kamphandlinger og er blitt enige om politiske forhandlinger neste år. - Det er positivt at partene til konflikten er blitt enige om å stanse krigføringen, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide.

Svært bekymret for beslutning om Jerusalem

06.12.2017: Usikkerheten rundt den amerikanske kunngjøringen om å anerkjenne Jerusalem som Israels hovedstad har de siste dagene ført til sterke politiske reaksjoner regionalt og internasjonalt. - Jeg er svært bekymret for at den amerikanske beslutningen kan bidra til økt ustabilitet i regionen, sier utenriksministeren.

Markering av fredsavtalens første år i Colombia

28.11.2017: – Colombia har gjort viktige framskritt siden fredsavtalen mellom regjeringen og geriljabevegelsen Farc ble signert for ett år siden. Likevel gjenstår store utfordringer. Sammen med Cuba er Norge garantistland for fredsavtalen og vil fortsette å støtte prosessen, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide.

Alle saker om Fred og forsoning

Dokumenter

Stortingsmelding

Meld. St. 36 (2016–2017)

Meldingen presenterer regjeringens politikk i møte med en mer utfordrende sikkerhetspolitisk situasjon. De lange linjene i norsk sikkerhetspolitikk skal videreføres, europeisk samarbeid styrkes og innsatsen i Europas sørlige nabolag økes.

Finn dokument

Oversikt over proposisjoner og meldinger til Stortinget fra Utenriksdepartementet.

Tilbakemeldingsskjema

Fant du det du lette etter?

Kommentaren inneholder ulovlige tegn! Prøv å fjerne spesialtegn.

Tusen takk for ditt svar!

Alle tilbakemeldinger blir lest, men vi kan ikke svare deg.