Fred og forsoning

Norge har vært engasjert i en rekke fredsprosesser gjennom flere tiår. Konfliktløsning og bidrag til forsoning er en sentral dimensjon i norsk utenrikspolitikk.

Utenriksminister Brende i samtale med Kofi Annan under Oslo Forum 2014.

En viktig bidragsyter

Det siste tiåret har sett en dramatisk økning i freds- og forsoningsinitiativer. Flere land, organisasjoner og individer investerer mye av sitt arbeid på dette, og Norge er stolt av å være en viktig bidragsyter.

Demonstrasjon på Tahrir-plassen i Kairo.

Kvinners deltakelse i fredsprosesser

Å sikre kvinners deltakelse, og at både kvinner og menns rettigheter ivaretas i fredsprosesser og fredsavtaler, er en sentral målsetning for Norges arbeid.

Nordisk observatør på Sri Lanka.

Norges fredsengasjement - land for land

Norge har vært involvert i fredsprosesser i en rekke land over flere tiår. Her finner du en oversikt.

Aktuelt nå

Dialogos de paz: Cubas president Raul Castro og utenriksminister Børge Brende var til stede da partene i Colombia ble enige om å legge ned våpnene. Foto: Kristin Enstad, UD

Historisk gjennombrudd i fredsforhandlingene i Colombia

- Jeg er svært glad for at partene nå har kommet til enighet om kjernespørsmålet i fredsforhandlingene; nedleggelse av våpnene og varig våpenhvile og slutt på fiendtlige handlinger. Etter nesten fire år med krevende forhandlinger nærmer vi oss nå en endelig slutt på konflikten, sier utenriksminister Børge Brende.

Oslo Forum 2016

Årets tema for Oslo Forum var «Tilpasning til et nytt konfliktlandskap». Over 110 deltakere var samlet på Losby Gods under årets Oslo Forum for å diskutere konfliktene i blant annet Syria, Colombia, Afghanistan og Burundi.

De to forhandlingsdelegasjonene på hver sin side av bordet, med spesialrepresentant Elisabeth Slåttum (UD) ved bordenden. Foto: Morten Christiansen, UD

Fredsforhandlinger om Filippinene

Norge var 14.-15. juni vertskap for uformelle fredssamtaler mellom representanter for den påtroppende regjeringen på Filippinene og kommunistbevegelsen National Democratic Front of the Philippines (NDFP). Partene ble da enige om å gjenoppta formelle fredsforhandlinger. Norge har vært tilrettelegger for denne fredsprosessen siden 2001.

Flere saker om Fred og forsoning

Dokumenter

Stortingsmelding

Meld. St. 37 (2014–2015)

Globale sikkerhetsutfordringer i utenrikspolitikken — Terrorisme, organisert kriminalitet, piratvirksomhet og sikkerhetsutfordringer i det digitale rom.

Finn dokument

Oversikt over proposisjoner og meldinger til Stortinget fra Utenriksdepartementet.