Fred og forsoning

Norge har vært engasjert i en rekke fredsprosesser gjennom flere tiår. Konfliktløsning og bidrag til forsoning er en sentral dimensjon i norsk utenrikspolitikk.

Utenriksminister Brende i samtale med Kofi Annan under Oslo Forum 2014.

En viktig bidragsyter

Det siste tiåret har sett en dramatisk økning i freds- og forsoningsinitiativer. Flere land, organisasjoner og individer investerer mye av sitt arbeid på dette, og Norge er stolt av å være en viktig bidragsyter.

Demonstrasjon på Tahrir-plassen i Kairo.

Kvinners deltakelse i fredsprosesser

Å sikre kvinners deltakelse, og at både kvinner og menns rettigheter ivaretas i fredsprosesser og fredsavtaler, er en sentral målsetning for Norges arbeid.

Nordisk observatør på Sri Lanka. Foto: SLMM

Norges fredsengasjement - land for land

Norge er involvert i fredsarbeid i en rekke land. Her finner du en oversikt. Det gjøres imidlertid oppmerksom på at mye av Norges arbeid på dette feltet pågår i fortrolighet, hvilket betyr at denne oversikten ikke er fullstendig.

Aktuelt nå

Styrket innsats for fred og forsoning

16.10.17: - Norsk freds- og forsoningsengasjement er etterspurt og viktigere enn noen gang, og regjeringen foreslår å trappe opp innsatsen i 2018. Samtidig øker vi også bidraget til innsatsen for å gjennomføre den viktige fredsavtalen i Colombia, sier utenriksministeren i forbindelse med forslaget til statsbudsjett.

Farc legg ned våpna og gjer seg klar for freden

27.06.17: FN har stadfesta at Farc-geriljaen i Colombia har lagt ned sine individuelle handvåpen. - Dette er ein historisk dag. At ein gerilja legg ned våpna sine og gjer seg klare for overgangen til eit sivilt liv er ei svært sjeldan hending, seier utanriksministeren.

Filippinene: Utsettelse av fredsforhandlinger

30.05.17: Femte runde i fredsforhandlingene mellom den filippinske regjeringen og kommunistbevegelsen NDFP er nå utsatt. Den filippinske regjeringen besluttet å utsette forhandlingsrunden til betingelsene ligger bedre til rette.

Flere saker om Fred og forsoning

Dokumenter

Stortingsmelding

Meld. St. 36 (2016–2017)

Meldingen presenterer regjeringens politikk i møte med en mer utfordrende sikkerhetspolitisk situasjon. De lange linjene i norsk sikkerhetspolitikk skal videreføres, europeisk samarbeid styrkes og innsatsen i Europas sørlige nabolag økes.

Finn dokument

Oversikt over proposisjoner og meldinger til Stortinget fra Utenriksdepartementet.