Fred og forsoning

Norge har vært engasjert i en rekke fredsprosesser gjennom flere tiår. Konfliktløsning og bidrag til forsoning er en sentral dimensjon i norsk utenrikspolitikk.

Utenriksminister Brende i samtale med Kofi Annan under Oslo Forum 2014.

En viktig bidragsyter

Det siste tiåret har sett en dramatisk økning i freds- og forsoningsinitiativer. Flere land, organisasjoner og individer investerer mye av sitt arbeid på dette, og Norge er stolt av å være en viktig bidragsyter.

Demonstrasjon på Tahrir-plassen i Kairo.

Kvinners deltakelse i fredsprosesser

Å sikre kvinners deltakelse, og at både kvinner og menns rettigheter ivaretas i fredsprosesser og fredsavtaler, er en sentral målsetning for Norges arbeid.

Nordisk observatør på Sri Lanka.

Engasjementer etter 1993

Her kan du finne en oversikt over hvilke fredsprosesser Norge har vært aktivt og direkte involvert i siden 1993.

Aktuelt nå

Colombia: Enighet om spesialtribunal

- Det er svært positivt at den colombianske regjeringen og opprørs-gruppen Farc-EP er enige om en tidsplan for å avslutte fredsforhandlingene, samt å opprette et spesialtribunal for de som står bak de groveste forbrytelsene, sier utenriksministeren.

Norge støtter politisk avtaleutkast for Libya

– Den politiske dialogen i Libya har ledet fram til et endelig avtaleutkast som ivaretar hovedinteressene til begge sider i konflikten. Norge stiller seg fullt ut bak avtalen som FNs spesialrepresentant for Libya presenterte til partene, sier Brende.

Tilskudd

Samarbeid om freds-forskning

Carnegie Corporation of New York and the Norwegian Ministry of Foreign Affairs are joining efforts to promote innovative approaches in the broad and evolving field of peacebuilding.

Flere aktuelle saker om Fred og forsoning

Dokumenter

Stortingsmelding

Meld. St. 37 (2014–2015)

Globale sikkerhetsutfordringer i utenrikspolitikken — Terrorisme, organisert kriminalitet, piratvirksomhet og sikkerhetsutfordringer i det digitale rom.

Finn dokument

Oversikt over proposisjoner og meldinger til Stortinget fra Utenriksdepartementet.

Kontakt

Seksjon for fred og forsoning

Telefon: 23 95 14 88
Adresse: Postboks 8114 Dep. , N-0032 Oslo
Besøksadresse: 7. juni-plassen/ Victoria Terrasse,