Fred og forsoning

Norge har vært engasjert i en rekke fredsprosesser gjennom flere tiår. Konfliktløsning og bidrag til forsoning er en sentral dimensjon i norsk utenrikspolitikk.

Utenriksminister Brende i samtale med Kofi Annan under Oslo Forum 2014.

En viktig bidragsyter

Det siste tiåret har sett en dramatisk økning i freds- og forsoningsinitiativer. Flere land, organisasjoner og individer investerer mye av sitt arbeid på dette, og Norge er stolt av å være en viktig bidragsyter.

Demonstrasjon på Tahrir-plassen i Kairo.

Kvinners deltakelse i fredsprosesser

Å sikre kvinners deltakelse, og at både kvinner og menns rettigheter ivaretas i fredsprosesser og fredsavtaler, er en sentral målsetning for Norges arbeid.

Nordisk observatør på Sri Lanka.

Engasjementer etter 1993

Her kan du finne en oversikt over hvilke fredsprosesser Norge har vært aktivt og direkte involvert i siden 1993.

Aktuelt nå

Nedtrapping av konflikten i Colombia

- Det er gledelig at konflikten i Colombia igjen trappes ned. Det er avgjørende for fredsprosessen at colombianerne raskt opplever en bedring av situasjonen, sier utenriksminister Børge Brende.

Norge støtter valgene i Haiti

Norge vil bidra med 3,3 millioner kroner til gjennomføring av de forestående valgene i Haiti. - Norge ønsker å støtte opp under en fortsatt demokratisk utvikling i landet. Det er positivt at haitianske myndigheter nå gjør en innsats for å gjennomføre valgene, til tross for en vanskelig politisk situasjon de siste årene, sier utenriksminister Børge Brende.

EØS-midlene

Dokumentar: Birds of a Feather - Stories from a conflict zone

I over 40 år har Kypros vært fysisk delt og vert for et av FNs lengste fredsbevarende oppdrag.

Flere aktuelle saker om Fred og forsoning

Dokumenter

Stortingsmelding

Meld. St. 37 (2014–2015)

Globale sikkerhetsutfordringer i utenrikspolitikken — Terrorisme, organisert kriminalitet, piratvirksomhet og sikkerhetsutfordringer i det digitale rom.

Finn dokument

Oversikt over proposisjoner og meldinger til Stortinget fra Utenriksdepartementet.

Kontakt

Seksjon for fred og forsoning

Telefon: 23 95 14 88
Adresse: Postboks 8114 Dep. , N-0032 Oslo
Besøksadresse: 7. juni-plassen/ Victoria Terrasse,