Fred og forsoning

Norge har vært engasjert i en rekke fredsprosesser gjennom flere tiår. Konfliktløsning og bidrag til forsoning er en sentral dimensjon i norsk utenrikspolitikk.

FNs generalsekretær Antonio Guterres og utenriksminister Ine Eriksen Søreide får formaninger av Lyse Doucet (BBC) som var moderator under åpningen av Oslo Forum 2018. Foto: Marta B. Haga, UD

Norges freds- og forsoningsengasjement

Norges innsats for fred og forsoning varierer avhengig av konflikten og lokale forhold, men det er visse kjennetegn ved det norske engasjementet som kan sies å være generelle.

Demonstrasjon på Tahrir-plassen i Kairo.

Kvinners deltakelse i fredsprosesser

Å sikre kvinners deltakelse, og at både kvinners og menns rettigheter ivaretas i fredsprosesser og fredsavtaler, er en sentral målsetting for Norges arbeid.

Nordisk observatør på Sri Lanka. Foto: SLMM

Norges fredsengasjement - land for land

Norge er involvert i fredsarbeid i en rekke land. Her finner du en oversikt. Mye av Norges arbeid på dette feltet pågår imidlertid i fortrolighet, noe som betyr at denne oversikten ikke er fullstendig.

Aktuelt nå

Norsk diplomat blir FNs nye utsending i Syria

31.10.2018: - Det er gledelig at FNs generalsekretær har gitt en av våre fremste diplomater den viktige oppgaven å legge til rette for FNs innsats for en inkluderende og troverdig politisk løsning i Syria, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide etter at Geir O. Pedersen ble utnevnt til Staffan de Misturas etterfølger.

Utenriksministeren innledet om fredsdiplomati i Beijing

16.10.2018: - Internasjonalt samarbeid for å fremme fredelig løsning på konflikter bør stå øverst på alles agenda, fastslo utenriksminister Ine Eriksen Søreide da hun åpnet «Asia Mediation Retreat», en konferanse om mekling og fredsdiplomati som fant sted parallelt med statsbesøket i Beijing.

Feil om norsk fredsinnsats og avtalen i Colombia

15.08.2018: Tron Ljødals påstand om at fredsavtalen i Colombia er død og at Norge har deler av skylden for dette, faller på egen urimelighet. Vårt engasjement i fredsprosesser er god utenrikspolitikk, et viktig internasjonalt bidrag og en sikkerhetspolitisk nødvendighet, skriver politisk rådgiver Bård Ludvig Thorheim i et svar til artikkelen i Aftenposten.

Alle saker om Fred og forsoning

Dokumenter

Stortingsmelding

Meld. St. 36 (2016–2017)

Meldingen presenterer regjeringens politikk i møte med en mer utfordrende sikkerhetspolitisk situasjon. De lange linjene i norsk sikkerhetspolitikk skal videreføres, europeisk samarbeid styrkes og innsatsen i Europas sørlige nabolag økes.

Finn dokument

Oversikt over proposisjoner og meldinger til Stortinget fra Utenriksdepartementet.

Til toppen