Fred og forsoning

Norge har vært engasjert i en rekke fredsprosesser gjennom flere tiår. Konfliktløsning og bidrag til forsoning er en sentral dimensjon i norsk utenrikspolitikk. En fredelig verden er i Norges egeninteresse. Norge er også opptatt av å dempe og forhindre de menneskelige lidelsene ved konflikt. Den norske støtten til at parter i konflikt søker politiske løsninger koster lite sammenliknet med militære virkemidler og kostnadene ved væpnet konflikt.

FNs generalsekretær Antonio Guterres og utenriksminister Ine Eriksen Søreide får formaninger av Lyse Doucet (BBC) som var moderator under åpningen av Oslo Forum 2018. Foto: Marta B. Haga, UD

Særtrekk ved Norges freds- og forsoningsarbeid

Norges innsats for fred og forsoning varierer avhengig av konflikten og lokale forhold, men det er visse kjennetegn ved det norske engasjementet som kan sies å være generelle.

Observator på Sri Lanka.

Norges fredsengasjement - land for land

Norge er involvert i fredsarbeid i en rekke land. Her finner du en oversikt. Mye av Norges arbeid på dette feltet pågår imidlertid i fortrolighet, noe som betyr at denne oversikten ikke er fullstendig.

Demonstrasjon på Tahrir-plassen i Kairo. Foto: Frode O. Andersen, UD

Kvinners deltakelse i fredsprosesser

Å sikre kvinners deltakelse, og at både kvinners og menns rettigheter ivaretas i fredsprosesser og fredsavtaler, er en sentral målsetting for Norges arbeid.

Fra Fredskorps-prosjekt med engelsklærer fra Malawi. Foto: Fredskorpset

Norges engasjement i fredsprosesser siden 1993

27.06.2024

Under følger en oversikt over områdene hvor Norge har bidratt aktivt på freds- og forsoningsfeltet.