Fred og forsoning

Norge har vært engasjert i en rekke fredsprosesser gjennom flere tiår. Konfliktløsning og bidrag til forsoning er en sentral dimensjon i norsk utenrikspolitikk.

Utenriksminister Brende i samtale med Kofi Annan under Oslo Forum 2014.

En viktig bidragsyter

Det siste tiåret har sett en dramatisk økning i freds- og forsoningsinitiativer. Flere land, organisasjoner og individer investerer mye av sitt arbeid på dette, og Norge er stolt av å være en viktig bidragsyter.

Demonstrasjon på Tahrir-plassen i Kairo.

Kvinners deltakelse i fredsprosesser

Å sikre kvinners deltakelse, og at både kvinner og menns rettigheter ivaretas i fredsprosesser og fredsavtaler, er en sentral målsetning for Norges arbeid.

Nordisk observatør på Sri Lanka. Foto: SLMM

Norges fredsengasjement - land for land

Norge er involvert i fredsarbeid i en rekke land. Her finner du en oversikt. Det gjøres imidlertid oppmerksom på at mye av Norges arbeid på dette feltet pågår i fortrolighet, hvilket betyr at denne oversikten ikke er fullstendig.

Aktuelt nå

Farc legg ned våpna og gjer seg klar for freden

27.06.17: FN har stadfesta at Farc-geriljaen i Colombia har lagt ned sine individuelle handvåpen. - Dette er ein historisk dag. At ein gerilja legg ned våpna sine og gjer seg klare for overgangen til eit sivilt liv er ei svært sjeldan hending, seier utanriksminister Brende.

Troikaen om åpningen av en humanitær korridor

06.04.17: Den såkalte troikaen - USA, Storbritannia og Norge - har kommet med en uttalelse om Sør-Sudan. I uttalelsen uttrykker de fornyet støtte til fredsprosessen i regi av Den afrikanske union (AU).

Filippinene: Utsettelse av fredsforhandlinger

30.05.17: Femte runde i fredsforhandlingene mellom den filippinske regjeringen og kommunistbevegelsen NDFP er nå utsatt. Den filippinske regjeringen besluttet å utsette forhandlingsrunden til betingelsene ligger bedre til rette.

Flere saker om Fred og forsoning

Dokumenter

Stortingsmelding

Meld. St. 36 (2016–2017)

Meldingen presenterer regjeringens politikk i møte med en mer utfordrende sikkerhetspolitisk situasjon. De lange linjene i norsk sikkerhetspolitikk skal videreføres, europeisk samarbeid styrkes og innsatsen i Europas sørlige nabolag økes.

Finn dokument

Oversikt over proposisjoner og meldinger til Stortinget fra Utenriksdepartementet.