Fred og forsoning

Historisk arkiv

Publisert under:

Utgiver: Utenriksdepartementet

Norge har vært engasjert i en rekke fredsprosesser gjennom flere tiår. Konfliktløsning og bidrag til forsoning er en sentral dimensjon i norsk utenrikspolitikk.

Utenriksminister Brende i samtale med Kofi Annan under Oslo Forum 2014.

En viktig bidragsyter

Det siste tiåret har sett en dramatisk økning i freds- og forsoningsinitiativer. Flere land, organisasjoner og individer investerer mye av sitt arbeid på dette, og Norge er stolt av å være en viktig bidragsyter.

Demonstrasjon på Tahrir-plassen i Kairo.

Kvinners deltakelse i fredsprosesser

Å sikre kvinners deltakelse, og at både kvinner og menns rettigheter ivaretas i fredsprosesser og fredsavtaler, er en sentral målsetning for Norges arbeid.

Nordisk observatør på Sri Lanka.

Norges fredsengasjement - land for land

Norge har vært involvert i fredsprosesser i en rekke land over flere tiår. Her finner du en oversikt.

Aktuelt nå

Dialogos de paz: Cubas president Raul Castro og utenriksminister Børge Brende var til stede da partene i Colombia ble enige om å legge ned våpnene. Foto: Kristin Enstad, UD

Positiv utvikling i colombiansk dialog

Den colombianske regjeringa og Farc har lagt fram ei felleserklæring om det vidare arbeidet med å sikre ei fredeleg løysing i Colombia. - Dette er særs positivt. Norge vil halde fram med å bidra på dei måtar vi kan for at fredsprosessen skal lukkast, seier utanriksminister Børge Brende.

Oslo Forum 2016

Årets tema for Oslo Forum var «Tilpasning til et nytt konfliktlandskap». Over 110 deltakere var samlet på Losby Gods under årets Oslo Forum for å diskutere konfliktene i blant annet Syria, Colombia, Afghanistan og Burundi.

Partene i fredsforhandlingene om Filippinene skrev under en historisk fellesuttalelse i Oslo. Utenriksminister Børge Brende var vertskap i forbindelse med signeringen. Foto: Guri Solberg, UD

Gjennombrudd i den filippinske fredsprosessen

- På få dager har partene i den filippinske fredsprosessen blitt enige om temaer som har blokkert fremdriften i mange år. Enigheten om å anbefale amnestier og våpenhvile er et gjennombrudd, sier utenriksminister Børge Brende – etter at Norge har vært vertskap for fredsforhandlingene.

Flere saker om Fred og forsoning

Dokumenter

Stortingsmelding

Meld. St. 37 (2014–2015)

Globale sikkerhetsutfordringer i utenrikspolitikken — Terrorisme, organisert kriminalitet, piratvirksomhet og sikkerhetsutfordringer i det digitale rom.

Finn dokument

Oversikt over proposisjoner og meldinger til Stortinget fra Utenriksdepartementet.