Fred og forsoning

Publisert under:

Utgiver: Utenriksdepartementet

Norge har vært engasjert i en rekke fredsprosesser gjennom flere tiår. Konfliktløsning og bidrag til forsoning er en sentral dimensjon i norsk utenrikspolitikk.

Utenriksminister Brende i samtale med Kofi Annan under Oslo Forum 2014.

En viktig bidragsyter

Det siste tiåret har sett en dramatisk økning i freds- og forsoningsinitiativer. Flere land, organisasjoner og individer investerer mye av sitt arbeid på dette, og Norge er stolt av å være en viktig bidragsyter.

Demonstrasjon på Tahrir-plassen i Kairo.

Kvinners deltakelse i fredsprosesser

Å sikre kvinners deltakelse, og at både kvinner og menns rettigheter ivaretas i fredsprosesser og fredsavtaler, er en sentral målsetning for Norges arbeid.

Nordisk observatør på Sri Lanka. Foto: SLMM

Norges fredsengasjement - land for land

Norge er involvert i fredsarbeid i en rekke land. Her finner du en oversikt. Det gjøres imidlertid oppmerksom på at mye av Norges arbeid på dette feltet pågår i fortrolighet, hvilket betyr at denne oversikten ikke er fullstendig.

Aktuelt nå

Sør-Sudans regjering må ta ansvar

Sør-Sudans ledere har påført befolkningen en massiv humanitær krise. Nå truer hungersnød. Norge vil fortsette å bistå sivile, men myndighetene må ta ansvar for å stanse konflikten.

Sudan – felles uttalelse fra troikaen

I en felles uttalelse uttrykker troikaen (USA, Storbritannia og Norge) fornyet støtte til fredsprosessen i regi av Den afrikanske union (AU).

Filippinene: Tredje runde i fredsforhandlingene

- Jeg vil gratulere den filippinske regjeringen og kommunistbevegelsen NDFP med å ha gjennomført en konstruktiv tredje runde i fredsforhandlingene. Begge sider viser fortsatt en sterk vilje til å finne en løsning på konflikten. Jeg er glad for at partene er enige om å møtes igjen i april i Oslo til en ny forhandlingsrunde, sier utenriksminister Børge Brende.

Flere saker om Fred og forsoning

Dokumenter

Stortingsmelding

Meld. St. 37 (2014–2015)

Globale sikkerhetsutfordringer i utenrikspolitikken — Terrorisme, organisert kriminalitet, piratvirksomhet og sikkerhetsutfordringer i det digitale rom.

Finn dokument

Oversikt over proposisjoner og meldinger til Stortinget fra Utenriksdepartementet.