Fred og forsoning

Norge har vært engasjert i en rekke fredsprosesser gjennom flere tiår. Konfliktløsning og bidrag til forsoning er en sentral dimensjon i norsk utenrikspolitikk.

John Kerry, Federica Mogherini og Mohammad Javad Zarif på Osloforum 2017.

En viktig bidragsyter

Det siste tiåret har sett en dramatisk økning i freds- og forsoningsinitiativer. Flere land, organisasjoner og individer investerer mye av sitt arbeid på dette, og Norge er stolt av å være en viktig bidragsyter.

Demonstrasjon på Tahrir-plassen i Kairo.

Kvinners deltakelse i fredsprosesser

Å sikre kvinners deltakelse, og at både kvinner og menns rettigheter ivaretas i fredsprosesser og fredsavtaler, er en sentral målsetning for Norges arbeid.

Nordisk observatør på Sri Lanka. Foto: SLMM

Norges fredsengasjement - land for land

Norge er involvert i fredsarbeid i en rekke land. Her finner du en oversikt. Det gjøres imidlertid oppmerksom på at mye av Norges arbeid på dette feltet pågår i fortrolighet, hvilket betyr at denne oversikten ikke er fullstendig.

Aktuelt nå

Kvinner gjør en forskjell - nettverk for fredsmeklere

22.03.2018: Høsten 2015 ble det nordiske nettverket av kvinnelige fredsmeklere lansert i Oslo. Etter det har flere regionale nettverk kommet til. Den afrikanske union etablerte sitt nettverk i 2016, deretter fulgte 25 middelhavsland etter. I mars var Norge vertskap for en konferanse hvor et initiativ til et globalt nettverk av kvinnelige fredsmeklere sto på agendaen.

Dyp bekymring over opptrapping i Syria

21.02.2018: - Jeg er dypt bekymret over den kraftige opptrappingen av volden i deler av Syria, tap av liv og de humanitære konsekvensene for sivilbefolkningen, sier utenriksministeren etter situasjonen for sivilbefolkningen i deler av Syria blitt kraftig forverret de siste månedene.

Svar på spørsmål etter konflikten på Sri Lanka

22.01.2018: - Det er fortsatt utfordringer knyttet til forsoning og overgangsjustis etter konflikten på Sri Lanka. Sri Lanka har en folkerettslig forpliktelse til å etterforske, og om nødvendig straffe-forfølge alvorlige menneskerettighets-brudd og krigsforbrytelser, svarer utenriksministeren på et spørsmål fra SVs Nicholas Wilkinson.

Alle saker om Fred og forsoning

Dokumenter

Stortingsmelding

Meld. St. 36 (2016–2017)

Meldingen presenterer regjeringens politikk i møte med en mer utfordrende sikkerhetspolitisk situasjon. De lange linjene i norsk sikkerhetspolitikk skal videreføres, europeisk samarbeid styrkes og innsatsen i Europas sørlige nabolag økes.

Finn dokument

Oversikt over proposisjoner og meldinger til Stortinget fra Utenriksdepartementet.