Fred og forsoning

Norge har vært engasjert i en rekke fredsprosesser gjennom flere tiår. Konfliktløsning og bidrag til forsoning er en sentral dimensjon i norsk utenrikspolitikk.

FNs generalsekretær Antonio Guterres og utenriksminister Ine Eriksen Søreide får formaninger av Lyse Doucet (BBC) som var moderator under åpningen av Oslo Forum 2018. Foto: Marta B. Haga, UD

En viktig bidragsyter

Det siste tiåret har sett en dramatisk økning i freds- og forsoningsinitiativer. Flere land, organisasjoner og individer investerer mye av sitt arbeid på dette, og Norge er stolt av å være en viktig bidragsyter.

Demonstrasjon på Tahrir-plassen i Kairo.

Kvinners deltakelse i fredsprosesser

Å sikre kvinners deltakelse, og at både kvinner og menns rettigheter ivaretas i fredsprosesser og fredsavtaler, er en sentral målsetning for Norges arbeid.

Nordisk observatør på Sri Lanka. Foto: SLMM

Norges fredsengasjement - land for land

Norge er involvert i fredsarbeid i en rekke land. Her finner du en oversikt. Det gjøres imidlertid oppmerksom på at mye av Norges arbeid på dette feltet pågår i fortrolighet, hvilket betyr at denne oversikten ikke er fullstendig.

Aktuelt nå

FNs generalsekretær til Noreg og Oslo Forum

11.06.2018: Utanriksminister Ine Eriksen Søreide er vertskap når leiarar frå heile verda er samla til det årlege Oslo Forum på Losby gods 19. og 20. juni. FNs generalsekretær António Guterres deltek på forumet i år. Etter deltakinga på Oslo Forum har Guterres audiens på Slottet og eige program med statsminister Erna Solberg.

Kvinner gjør en forskjell - nettverk for fredsmeklere

22.03.2018: Høsten 2015 ble det nordiske nettverket av kvinnelige fredsmeklere lansert i Oslo. Etter det har flere regionale nettverk kommet til. Den afrikanske union etablerte sitt nettverk i 2016, deretter fulgte 25 middelhavsland etter. I mars var Norge vertskap for en konferanse hvor et initiativ til et globalt nettverk av kvinnelige fredsmeklere sto på agendaen.

Dyp bekymring over opptrapping i Syria

21.02.2018: - Jeg er dypt bekymret over den kraftige opptrappingen av volden i deler av Syria, tap av liv og de humanitære konsekvensene for sivilbefolkningen, sier utenriksministeren etter situasjonen for sivilbefolkningen i deler av Syria blitt kraftig forverret de siste månedene.

Alle saker om Fred og forsoning

Dokumenter

Stortingsmelding

Meld. St. 36 (2016–2017)

Meldingen presenterer regjeringens politikk i møte med en mer utfordrende sikkerhetspolitisk situasjon. De lange linjene i norsk sikkerhetspolitikk skal videreføres, europeisk samarbeid styrkes og innsatsen i Europas sørlige nabolag økes.

Finn dokument

Oversikt over proposisjoner og meldinger til Stortinget fra Utenriksdepartementet.