Strategi for norsk humanitær politikk

De humanitære behovene øker dramatisk. Dette skjer primært som følge av mange væpnede konflikter. Det pågår nå mer enn 110 væpnede konflikter, samtidig som antallet væpnede grupper har økt kraftig. FN anslår at rundt en fjerdedel av verdens befolkning, to milliarder mennesker, lever i områder med konflikt.

Les dokumentet

Med denne strategien ønsker regjeringen å gi retning til Norges humanitære politikk og innsats i årene fremover, og å løfte frem noen satsingsområder som kan bidra til å møte vår tids største humanitære utfordringer. Strategien skal legges til grunn i alle våre partnerskap og i all forvaltning av humanitære midler.