Norges fredsengasjement - land for land

Norge er involvert i fredsarbeid i en rekke land. Her finner du en oversikt. Det gjøres imidlertid oppmerksom på at mye av Norges arbeid på dette feltet pågår i fortrolighet, hvilket betyr at denne oversikten ikke er fullstendig.
 • Støtte til fredsprosessen i Mosambik

  Mosambiks president Filipe Nyusi offentliggjorde 1. mars 2017 etableringen av en kontaktgruppe som skal yte økonomisk og teknisk støtte til fredsprosessen i landet. Kontaktgruppen skal følge fredsprosessen mellom myndighetene og opposisjonspartiet Resistência Nacional Moçambicana (Renamo), bidra til å overvåke en eventuell fredsavtale, samt bistå med finansiering.

 • Freds- og forsoningsarbeidet i Colombia

  Den væpnede konflikten i Colombia har pågått i over 50 år med alvorlige humanitære konsekvenser og lidelser for sivilbefolkningen. Flere hundre tusen er drept som følge av konflikten og over seks millioner er drevet på flukt.

 • Fredssamtalene på Filippinene

  Den væpnede konflikten mellom filippinske myndigheter og kommunistbevegelsen (NDFP) har pågått i snart 50 år, og fredssamtaler har vært av og på siden 1986.

 • Israel/Palestina: Fredsløsning med to stater

  Norge støtter aktivt målet om en fredsløsning i Midtøsten som innebærer at to stater, Israel og Palestina, lever side om side i fred innenfor sikre og internasjonalt anerkjente grenser.

 • Syria: Norge vil bidra til politisk løsning

  Syria er et tydelig eksempel på hvordan krig og konflikt på kort tid kan sette et samfunn flere tiår tilbake. Krigen har så langt trolig tatt livet av over 300.000 mennesker, men tallene er meget usikre. Man regner med at halvparten av befolkningen er flyktninger, i og utenfor Syria.

 • Norges utviklingsbistand til Afghanistan

  Før 2001 var det norske engasjementet i Afghanistan begrenset til sivil bistand via FN og de frivillige norske organisasjonenes arbeid for flyktninger. Årsaken til den betydelige veksten i det norske engasjementet fra 2002 var terrorangrepet mot USA 11. september 2001.

 • Støtter arbeidet for demokrati og menneskerettigheter i Myanmar

  Norge har støttet arbeidet for demokrati og menneskerettigheter i Myanmar over mange år. Støtten har hovedsakelig gått gjennom sivilsamfunnsorganisasjoner i Myanmar og Norge.

 • Nasjonal dialog og forsoning i Somalia

  Sikkerhetssituasjonen i Somalia er fortsatt en utfordring. Al-Shabaab er presset som følge av militæroffensiven fra Amisom (Den afrikanske unions styrker i Somalia) og det somaliske militæret, men har kapasitet til å gjennomføre alvorlige terroraksjoner, også i Mogadishu.

 • Støtter arbeid for nasjonal forsoning på Sri Lanka

  Invitert av Sri Lankas myndigheter og Liberation Tigers of Tamil Eelam (LTTE) var Norge fra 1999 til 2006 upartisk tilrettelegger for forhandlinger mellom partene i konflikten på Sri Lanka. Mandatet var å tilrettelegge for myndighetenes og LTTEs egen fredsprosess.

 • Sør-Sudan: Norge fortsetter innsatsen for politisk løsning

  Sør-Sudan ble erklært som uavhengig stat i 2011 etter løsrivelse fra Sudan. Delingen av Sudan kom etter den «første sudanske borgerkrigen» fra 1955 til 1972 og «den andre sudanske borgerkrigen» fra 1983 til 2005, der frigjøringsbevegelsen sør i landet kjempet mot myndighetene i nord basert i Khartoum.

Til toppen