Norges fredsengasjement - land for land

Norge er involvert i fredsarbeid i en rekke land. Her finner du en oversikt. Det gjøres imidlertid oppmerksom på at mye av Norges arbeid på dette feltet pågår i fortrolighet, hvilket betyr at denne oversikten ikke er fullstendig.
 • Støtte til fredsprosessen i Mosambik

  Mosambiks president Filipe Nyusi offentliggjorde 6. oktober 2018 prosessen for avvæpning, demobilisering og reintegrering (DDR). Norge, sammen med åtte andre land, bidrar som del av prosessen med en ekspert i arbeidsgruppen for DDR.

 • Fremme av en politisk prosess i Afghanistan-konflikten

  Det er en økende internasjonal erkjennelse av at Afghanistan-konflikten må løses ved politiske forhandlinger, ikke militært.

 • Freds- og forsoningsarbeidet i Colombia

  Den væpnede konflikten i Colombia har pågått i over 50 år med alvorlige humanitære konsekvenser og lidelser for sivilbefolkningen. Flere hundre tusen er drept som følge av konflikten, og over seks millioner er drevet på flukt.

 • Fredssamtalene på Filippinene

  Den væpnede konflikten mellom filippinske myndigheter og kommunistbevegelsen (NDFP) har pågått i 50 år, og partene har gjentatte ganger forsøkt å komme fram til en fredsavtale.

 • Israel/Palestina: Fredsløsning med to stater

  Norge støtter aktivt målet om en fredsløsning i Midtøsten som innebærer at to stater, Israel og Palestina, lever side om side i fred innenfor sikre og internasjonalt anerkjente grenser.

 • Syria: Norge vil bidra til politisk løsning

  Situasjonen i Syria illustrerer tydelig hvordan krig og konflikt kan sette et lands utvikling flere tiår tilbake på kort tid.

 • Arbeidet for fred, demokrati og menneskerettigheter i Myanmar

  Norge har støttet arbeidet for demokrati og menneskerettigheter i Myanmar over mange år, hovedsakelig gjennom sivilsamfunnsorganisasjoner i Myanmar og Norge.

 • Nasjonal dialog og forsoning i Somalia

  Sikkerhetssituasjonen i Somalia er fortsatt en utfordring. Al-Shabaab er presset som følge av militæroffensiven fra Amisom (Den afrikanske unions styrker i Somalia) og det somaliske militæret, men har kapasitet til å gjennomføre alvorlige terroraksjoner, også i Mogadishu.

 • Støtter arbeid for nasjonal forsoning på Sri Lanka

  Invitert av Sri Lankas myndigheter og Liberation Tigers of Tamil Eelam (LTTE) var Norge fra 1999 til 2006 upartisk tilrettelegger for forhandlinger mellom partene i konflikten på Sri Lanka. Mandatet var å tilrettelegge for myndighetenes og LTTEs egen fredsprosess.

 • Sør-Sudan: Norge fortsetter innsatsen for politisk løsning

  Sør-Sudan ble erklært som uavhengig stat i 2011 etter løsrivelse fra Sudan. Delingen av Sudan kom etter den «første sudanske borgerkrigen» fra 1955 til 1972 og «den andre sudanske borgerkrigen» fra 1983 til 2005, der frigjøringsbevegelsen sør i landet kjempet mot myndighetene i nord basert i Khartoum.

Til toppen