Norges fredsengasjement - land for land

Norge er involvert i fredsarbeid i en rekke land. Her finner du en oversikt. Det gjøres imidlertid oppmerksom på at mye av Norges arbeid på dette feltet pågår i fortrolighet, hvilket betyr at denne oversikten ikke er fullstendig.

Oversikten ble sist oppdatert juli 2022. For de øvrige landene i oversikten er sidene under oppdatering.

 • Den venezuelanske forhandlingsprosessen

  Regjeringen og opposisjonen i Venezuela innledet i 2021 forhandlinger om en helhetlig løsning på krisen i landet.

 • Fredsengasjementet i Afghanistan

  Norge har hatt jevnlig fredsdiplomatisk kontakt med Taliban-bevegelsen gjennom mange år for å forsøke å bidra til kontakt mellom de afghanske aktørene for en politisk løsning i Afghanistan.

 • Fredsprosessen i Sudan

  Sudan har vært preget av opprivende indre konflikter helt siden landet ble uavhengig i 1956. I 2005 inngikk regjeringen i Khartoum en fredsavtale som ga befolkningen i Sør-Sudan rett til selvbestemmelse, og Sør-Sudan ble egen stat i 2011.

 • Fredsprosess: Haiti

  Norge har siden midten av 1990-tallet vært involvert i arbeid for tillitsbygging og forsoning mellom politiske og sivile aktører på Haiti.

 • Fredsprosess Nepal

  Norge har i lengre tid sammen med det internasjonale samfunn støttet tiltak som kan bidra til et stabilt demokratisk styre i Nepal.

 • Fredsprosessene i Colombia

  Colombias regjering gjenopptok forhandlingene med landets gjenværende geriljabevegelse ELN i Caracas 21. november 2022. Norge er ett av garantistlandene.

 • Fredssamtalene på Filippinene

  Den væpnede konflikten mellom filippinske myndigheter og kommunistbevegelsen (NDFP) har pågått i over 50 år, og partene har gjentatte ganger forsøkt å komme fram til en fredsavtale.

 • Israel/Palestina: En forhandlet to-statsløsning

  Norges langsiktige engasjement søker å bidra til en forhandlet tostatsløsning der to stater, Israel og Palestina, lever side om side i fred innenfor sikre og internasjonalt anerkjente grenser. Norge mener at kun en forhandlet tostatsløsning kan gi varig fred mellom israelerne og palestinerne.

 • Syria: Norge vil bidra til politisk løsning

  Situasjonen i Syria illustrerer tydelig hvordan krig og konflikt kan sette et lands utvikling flere tiår tilbake på kort tid. Norge har over tid investert i fredsbyggende tiltak i landet og er en støttespiller for FN i arbeidet for å få en slutt på konflikten i Syria.

 • Freds- og forsoningsarbeid i Myanmar

  Situasjonen i Myanmar er kritisk etter militærkuppet 1. februar 2021. Voldsnivået øker med betydelige humanitære lidelser, og landets økonomi er på vei mot kollaps. Menneskerettighetssituasjonen er alvorlig, inkludert for rohingyaene.

 • Nasjonal dialog og forsoning i Somalia

  Den pågående politiske krisen viser hvor viktig det er å prioritere arbeidet med nasjonal forsoning. Dette har høy prioritet for Norge, som også legger vekt på at kvinner og marginaliserte grupper må inkluderes. Al Shabaab styrker seg på en rekke fronter og kan ikke bekjempes utelukkende med militære midler.

 • Nasjonal forsoning på Sri Lanka

  Invitert av Sri Lankas myndigheter og Liberation Tigers of Tamil Eelam (LTTE) var Norge fra 1999 til 2006 upartisk tilrettelegger for forhandlinger mellom partene i konflikten på Sri Lanka. Mandatet var å tilrettelegge for myndighetenes og LTTEs egen fredsprosess.

 • Norges engasjement for fred, stabilitet og utvikling i Sør-Sudan

  Norges langsiktige engasjement i Sør-Sudan søker å bidra til bærekraftig fred og utvikling. Fra årtusenskiftet har Norge, sammen med USA og Storbritannia (troikaen), vært engasjert i freds- og forsoningsarbeidet i Sudan og Sør-Sudan. Norge var først med å tilrettelegge for forhandlinger mellom SPLM/SPLA og sentralregjeringen i Khartoum, som munnet ut i en fredsavtale i 2005 og selvstendighet for Sør-Sudan i 2011. Hovedfokus nå er gjennomføring av fredsavtalen fra 2018, som ble inngått etter en fem år lang borgerkrig.