Norges fredsengasjement - land for land

Norge er involvert i fredsarbeid i en rekke land. Her finner du en oversikt. Det gjøres imidlertid oppmerksom på at mye av Norges arbeid på dette feltet pågår i fortrolighet, hvilket betyr at denne oversikten ikke er fullstendig.

Oversikten ble sist oppdatert juli 2022. For de øvrige landene i oversikten er sidene under oppdatering.

 • Den venezuelanske forhandlingsprosessen

  Regjeringen og opposisjonen i Venezuela innledet i 2021 forhandlinger om en helhetlig løsning på krisen i landet.

 • Fredsprosessene i Colombia

  Colombias regjering gjenopptok forhandlingene med landets gjenværende geriljabevegelse ELN i Caracas 21. november 2022. Norge er ett av garantistlandene.

 • Fredssamtalene på Filippinene

  Den væpnede konflikten mellom filippinske myndigheter og kommunistbevegelsen (NDFP) har pågått i over 50 år, og partene har gjentatte ganger forsøkt å komme fram til en fredsavtale.

 • Israel/Palestina: En forhandlet to-statsløsning

  Norges langsiktige engasjement søker å bidra til en forhandlet tostatsløsning der to stater, Israel og Palestina, lever side om side i fred innenfor sikre og internasjonalt anerkjente grenser. Norge mener at kun en forhandlet tostatsløsning kan gi varig fred mellom israelerne og palestinerne.