Norges fredsengasjement - land for land

Norge er involvert i fredsarbeid i en rekke land. Her finner du en oversikt. Det gjøres imidlertid oppmerksom på at mye av Norges arbeid på dette feltet pågår i fortrolighet, hvilket betyr at denne oversikten ikke er fullstendig.

Oversikten ble sist oppdatert desember 2019.

 • Fredsprosessen i Mosambik

  Den 6. august 2019 ble det signert en endelig fredsavtale mellom regjeringen og Renamo (Resistência Nacional Moçambicana).

 • Fremme av en politisk prosess i Afghanistan

  Det er en økende internasjonal erkjennelse av at Afghanistan-konflikten må løses ved politiske forhandlinger, ikke militært, og Norge har i en årrekke arbeidet for dialog og fred i landet. .

 • Krisen i Venezuela

  Det er avgjørende å finne en fredelig, inkluderende og varig løsning på krisen i Venezuela.

 • Fredsprosessene i Colombia

  Den væpnede konflikten i Colombia har pågått i over 50 år med alvorlige humanitære konsekvenser og lidelser for sivilbefolkningen. Flere hundre tusen er drept som følge av konflikten, og over seks millioner er drevet på flukt.

 • Fredssamtalene på Filippinene

  Den væpnede konflikten mellom filippinske myndigheter og kommunistbevegelsen (NDFP) har pågått i 50 år, og partene har gjentatte ganger forsøkt å komme fram til en fredsavtale.

 • Israel/Palestina: En forhandlet to-statsløsning

  Norge legger til grunn en balansert holdning i Midtøsten-konflikten. Vårt langsiktige engasjement søker å bidra til en forhandlet to-statsløsning der to stater, Israel og Palestina, lever side om side i fred innenfor sikre og internasjonalt anerkjente grenser. Norge mener at kun en forhandlet to-statsløsning kan bidra til varig fred mellom israelerne og palestinerne.

 • Syria: Norge vil bidra til politisk løsning

  Situasjonen i Syria illustrerer tydelig hvordan krig og konflikt kan sette et lands utvikling flere tiår tilbake på kort tid. Norge har over tid investert i fredsbyggende tiltak i landet og er en støttespiller for FN i deres arbeid for å få en slutt på konflikten i Syria.

 • Freds- og forsoningsarbeid i Myanmar

  Myanmar lider under en av verdens mest langvarige borgerkriger og er inne i en svært kompleks fredsprosess. Siden Myanmars uavhengighet i 1948 har landet vært preget av borgerkrig mellom sentralmyndighetene og en rekke ulike etniske væpnede grupper med baser i grenseområdene mot nabolandene.

 • Nasjonal dialog og forsoning i Somalia

  Nasjonal forsoning er en av hovedprioriteringene for den nasjonale regjeringen i Somalia. Med norsk støtte vedtok regjeringen i 2019 et nasjonalt rammeverk for forsoning. Norge er en aktiv støttespiller til gjennomføringen av forsoningsrammeverket på grasrotnivå i hele landet, med vekt på å inkludere kvinner og marginaliserte grupper.

 • Nasjonal forsoning på Sri Lanka

  Invitert av Sri Lankas myndigheter og Liberation Tigers of Tamil Eelam (LTTE) var Norge fra 1999 til 2006 upartisk tilrettelegger for forhandlinger mellom partene i konflikten på Sri Lanka. Mandatet var å tilrettelegge for myndighetenes og LTTEs egen fredsprosess.

 • Sør-Sudan: Norge fortsetter innsatsen for politisk løsning

  Norge har en helt spesiell stilling i Sør-Sudan gjennom mangeårig innsats for å bedre forholdene for befolkningen, og den sentrale rolle Norge, i tett samarbeid med USA og Storbritannia (Troikaen) har spilt i fredsprosessen med Sudan fra tidlig på 2000-tallet og frem til Sør-Sudan ble erklært som uavhengig stat i 2011. Norge deltok aktivt under forhandlingene og skrev under avtalen som vitne. Norge var under hele forhandlingsløpet en drivkraft i troika-samarbeidet med USA og Storbritannia.