Freds- og forsoningsarbeidet i Colombia

Den væpnede konflikten i Colombia har pågått i over 50 år med alvorlige humanitære konsekvenser og lidelser for sivilbefolkningen. Flere hundre tusen er drept som følge av konflikten og over seks millioner er drevet på flukt.

Norge har vært involvert i freds- og forsoningsarbeid i Colombia i flere tiår, inkludert i en rekke dialoginitiativ mellom skiftende regjeringer og de colombianske geriljagruppene Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (Farc-EP) og Ejército de Liberación Nacional (ELN).

Fredsprosessen med Farc-EP

Norge er offisiell tilrettelegger sammen med Cuba for den pågående fredsprosessen mellom Colombias regjering og Farc-EP. Forhandlingene ble lansert i Oslo i oktober 2012. Norge og Cuba hadde i lang tid forut for dette tilrettelagt en fortrolig, utforskende dialog mellom partene med sikte på å komme frem til en rammeavtale for forhandlingene.

Norge deltar ved forhandlingsbordet, har jevnlig kontakt med hver av partene, bidrar i vanskelige situasjoner (amerikaner frigitt, colombianske militære frigitt, colombiansk soldat løslatt), og bistår generelt med innspill og ekspertise. Prosessen er imidlertid helt og holdent colombiansk-eid og partene sitter i førersetet. Partene har siden lanseringen i Oslo forhandlet i Havanna på grunnlag av denne rammeavtalen med følgende agendapunkter:

  1. Politikk for integrert jordbruksutvikling (mai 2013).
  2. Politisk deltakelse (november 2013).
  3. Slutt på konflikten (bl.a. våpenhvile og våpennedleggelse, juni 2016)
  4. Løsning på narkotikaproblemet (mai 2014).
  5. Ofrenes rettigheter, (sannhetskommisjon, rettferdighet for ofrene)  (desember 2015).
  6. Implementering, verifisering og forankring av avtalen (august 2016 - sammen med sluttføring av hele fredsavtalen)

Sikkerhetsrådet vedtok i januar 2016 å opprette av en observatørstyrke for overvåking og verifisering av en endelig bilateral våpenhvile og våpennedleggelse.

Den endelige fredsavtalen ble undertegnet i Cartagena 26. september. Et knapt flertall for nei til fredsavtalen i folkeavstemning 2. oktober har medført nye samtaler om fredsavtalen både mellom partene og med andre sektorer av samfunnet. Begge parter har sagt de vil jobbe for fred. Våpenhvilen fortsetter ut året med overvåkning og verifisering fra FN.

Minerydding

I februar 2016 lanserte USA og Norge et felles globalt mineinitiativ for Colombia. Hensikten er å øke innsatsen for humanitær minerydding og målsettingen om et minefritt Colombia innen 2021. Norge kunngjorde et bidrag på 180 millioner kroner over tre år til humanitær minerydding i Colombia. Minerydding er et av Norges fokusområder i tilretteleggingen av fredsprosessen. De andre fokusområdene er kvinner, fred og sikkerhet samt overgangsrettferdighet.

Inkludering

Partene har opprettet en egen underkommisjon for kvinner og likestilling. Denne skal sørge for at kvinners stemmer inkluderes i prosessen og at en fredsavtale ivaretar et kjønnsperspektiv. Norge har vært en pådriver i dette arbeidet. Kommisjonen har bestått av medlemmer fra regjeringsdelegasjonen og Farc og den har trukket veksler på colombianske og internasjonale eksperter i sitt arbeid. Tre delegasjoner med kvinnerepresentanter fra Colombia har vært i Havanna for å møte underkommisjonen og komme med sine innspill til prosessen. I tillegg har partene møtt FNs spesialrepresentant mot seksualisert vold og fått innspill fra colombianske eksperter om dette temaet.

For å bidra til større folkelig deltakelse i prosessen er det gjennomført regionale og nasjonale fora i forbindelse med forhandlingene av de ulike dagsordenpunktene i regi av FN, Det nasjonale universitetet og Kongressen. Partene opprettet tidlig i prosessen en hjemmeside hvor alle som ville kunne komme med innspill til forhandlingsbordet, og hvor delavtaler og felles pressemeldinger har blitt lagt ut.

Tillitsskapende tiltak

Partene har i løpet av prosessen blitt enige om en rekke tillitsskapende tiltak, som bl.a. et pilotprosjekt for minerydding i to regioner i Colombia. Dette arbeidet ledes av Norsk Folkehjelp med deltakelse av partene og bistand fra Norge, Cuba og Den internasjonale Røde Kors-komiteen.

Felles innsats for søk og identifisering av levninger etter forsvunne i løpet av konflikten er et annet eksempel. Den internasjonale Røde Kors-komiteen (ICRC) bistår i dette arbeidet. For mange i Colombia betyr det at de kan få svar på hva som har skjedd med forsvunne familiemedlemmer. Oppklaring av hva som har skjedd med forsvunne personer i løpet av konflikten var et tydelig krav da ofre for konflikten møtte partene i Havanna.

Fredsprosessen med ELN

Colombias regjering og geriljagruppen ELN ble 30. mars 2016 enige om å starte offentlige fredsforhandlinger. Gjennombruddet kom etter mer enn to år med konfidensielle, utforskende samtaler hvor Norge har bistått hele veien. Norge er også bedt om å delta videre som tilrettelegger i den offentlige fasen sammen med Brasil, Chile, Cuba, Ecuador og Venezuela. Forhandlingene skal foregå i disse latinamerikanske landene med planlagt oppstart i Quito, Ecuador, i november.

Forhandlingsagendaen består av seks agendapunkter og vektlegger aktiv samfunnsdeltakelse som en viktig forutsetning når det nå skal forhandles om tema som «demokrati - og samfunnsendringer for fred». Ofrenes rettigheter vil også stå sentralt.

Se også intervju med spesialutsending Dag Nylander:

Til toppen