Colombia:

– Oppløftende med nye fredsforhandlinger

– Jeg er glad for at det nå blir nye fredsforhandlinger mellom Colombias regjering og den gjenværende geriljaen, Den nasjonale frigjøringshæren (ELN) etter fire års pause. Det er oppløftende, sier utenriksminister Anniken Huitfeldt..

– Jeg var i Colombia for bare noen få uker siden og møtte blant annet visepresidenten og høykommissæren for fred. Jeg møtte også president Gustavo Petro i Paris i forrige uke. Jeg er oppmuntret av regjeringens vilje til fred. Geriljaen gir uttrykk for samme positive grunnholdning, sier utenriksministeren.

– President Petro er valgt med løfter om total fred for Colombia. Det er ambisiøst, men nødvendig i et land som altfor lenge har vært herjet av konflikter. Norge er bedt om å bistå i dette arbeidet. I prosessen med ELN er vi et såkalt garantistland, og vi vil bistå partene så godt vi kan med å finne løsninger for å oppnå en fredsavtale. Norske diplomater var tilstede under forhandlingsoppstart i Caracas og vil være tilstede under forhandlingene fremover, sier utenriksminister Huitfeldt.