Utenrikssaker

Eksportkontroll

Eksportkontroll innebærer at visse varer, teknologi og tjenester ikke kan eksporteres fra Norge uten lisens utstedt av Utenriksdepartementet. Les mer om eksportkontroll, lisenspliktige varer, sanksjoner – og hvordan du søker lisens.

.

Hva er eksportkontroll?

Les mer om lovgivning, varelistene, statistikk og catch all.

.

Informasjon til eksportører

Les alt du trenger å vite om praktisk informasjon.

.

Sanksjoner og tiltak

Les mer om sanksjoner og tiltak, og om eksport til Russland og Iran.

Relaterte tema og innsikt

Aktuelt nå

Eksport av varer, teknologi og tjenester til Russland

16.05.2022: På bakgrunn av Russlands angrep på Ukraina, har EU vedtatt omfattende sanksjoner mot Russland. Norge har sluttet seg til disse.

Åpningsinnlegg på møte om eksportkontroll

14.02.2022: Statssekretær Eivind Vad Peterssons åpningsinnlegg på et informasjonsmøte for sivilsamfunnet om den strategiske eksportkontrollen.