Eksportkontroll

Eksportkontroll innebærer at visse varer, teknologi og tjenester ikke kan eksporteres fra Norge uten lisens utstedt av Utenriksdepartementet. Les mer om eksportkontroll, lisenspliktige varer, sanksjoner – og hvordan du søker lisens.

.

Hva er eksportkontroll?

Les mer om lovgivning, varelistene, statistikk og catch all.

.

Informasjon til eksportører

Les alt du trenger å vite om praktisk informasjon.

.

Sanksjoner og tiltak

Les mer om sanksjoner og tiltak, og om eksport til Russland og Iran.

Relaterte tema

Aktuelt nå

Eksport til Russland og Krim

09.11.2018: Ved eksport til Russland og Krim gjelder både det vanlige eksportkontrollregelverket og særlige restriktive tiltak. Det norske regelverket er på linje med tiltakene innført av EU i 2014. Tiltakene er regulert gjennom Forskrift om restriktive tiltak vedrørende handlinger som undergraver eller truer Ukrainas territorielle integritet, suverenitet, uavhengighet og stabilitet.

Spørsmål og svar om sanksjonene mot Russland

08.11.2018: UD oppfordrer alle som eksporterer varer og tjenester til Russland om å sette seg godt inn i eksportkontroll-forskriften og den norske forskriften vedrørende restriktive tiltak mot Russland, herunder listen over sanksjonerte personer og selskaper. Her følger en oversikt over ofte stilte spørsmål - med svar - om sanksjonene.

Utvidet lisensplikt ("Catch all")

09.11.2018: Etter Utenriksdepartementets forskrift av 19. juni 2013 (Eksportkontroll-forskriften) er varer omfattet av liste I og II omfattet av lisensplikt. I visse tilfeller kan imidlertid lisensplikt også utløses for varer som ikke står på listene. Det er også lisensplikt for teknologi (herunder immateriell teknologi/kunnskap) og tjenester knyttet til varene på listene.

Alle saker om Eksportkontroll

Dokumenter

Eksportkontroll

Brosjyre: Informasjon om eksport av varer, tjenester og teknologi med lisensplikt

Kontakt

Seksjon for eksportkontroll

Telefon: 23 95 06 50 (mandag-fredag 10-14) om generelle henvendelser og eksport til Russland. Hjemmeside: eksportkontroll.no
Adresse: Postboks 8114 Dep. , 0032 Oslo
Besøksadresse: 7. juniplassen 1,

Til toppen