Eksportkontroll

Eksportkontroll innebærer at visse varer, teknologi og tjenester ikke kan eksporteres fra Norge uten lisens utstedt av Utenriksdepartementet. Les mer om eksportkontroll, lisenspliktige varer, sanksjoner – og hvordan du søker lisens.

.

Hva er eksportkontroll?

Les mer om lovgivning, varelistene, statistikk og catch all.

.

Informasjon til eksportører

Les alt du trenger å vite om praktisk informasjon.

.

Sanksjoner og tiltak

Les mer om sanksjoner og tiltak, og om eksport til Russland og Iran.

Relaterte tema og innsikt

Aktuelt nå

Eksporttillatelse for smittevernutstyr - oppdatering

29.05.2020: Eksport av enkelte typer smittevernutstyr kan være lisenspliktig etter eksportkontrollforskriften - denne lisensplikten er uendret. Norske eksportrestriksjoner på personlig smittevernutstyr i henhold til forskrift om tiltak for å sikre forsyningen av legemidler, medisinsk utstyr og personlig verneutstyr som følge av utbruddet av covid-19, er imidlertid avviklet med virkning fra 27. mai.

Eksportkontrollens kontakt-telefon 23 95 06 50

13.03.2020: Eksportkontrollens telefon 23 95 06 50 er for tiden ikke betjent. Vi følger Folkehelseinstituttet sine anbefalinger og jobber hjemmefra. Hvis ønskelig kan det sendes en kortfattet e-post til [email protected], så vil du bli ringt opp av en saksbehandler.

Siste nytt om temaet

Dokumenter

Aktuelle dokumenter for eksportkontroll

Oversikt over lov, forskrift, retningslinjer og lister over varer som kommer inn under eksportkontrollen.

Eksportkontroll

Brosjyre: Informasjon om eksport av varer, tjenester og teknologi med lisensplikt

Til toppen