Eksportkontroll

Eksportkontroll innebærer at visse varer, teknologi og tjenester ikke kan eksporteres fra Norge uten lisens utstedt av Utenriksdepartementet. Les mer om eksportkontroll, lisenspliktige varer, sanksjoner – og hvordan du søker lisens.

.

Hva er eksportkontroll?

Les mer om lovgivning, varelistene, statistikk og catch all.

.

Informasjon til eksportører

Les alt du trenger å vite om praktisk informasjon.

.

Sanksjoner og tiltak

Les mer om sanksjoner og tiltak, og om eksport til Russland og Iran.

Relaterte tema

Aktuelt nå

Seminar om strategisk eksportkontroll 3. mai

20.03.2018: Hold av datoen: Utenriksdepartementet planlegger industriseminar om strategisk eksportkontroll 3. mai 2018 i Oslo. Nærmere program vil bli annonsert på www.eksportkontroll.no.

Svar på spørsmål om forsvarsmateriell

28.02.2018: Utenriksminister Ine Eriksen Søreides svar på et spørsmål fra Anniken Huitfeldt (Ap) om for hvilke typer forsvarsmateriell det ble utstedt utførselslisenser til Saudi-Arabia i 2017 - fordelt på A-materiell, B-materiell, flerbruksvarer til militær sluttbruk og tjenester/reparasjoner, og fordelt etter vareposisjonene i liste I.

Svar på spørsmål om våpen-salg og opprørere i Syria

18.01.2018: Utenriksminister Ine Eriksen Søreides svar på et spørsmål fra Bjørnar Moxnes (Rødt) om eventuell verifisering av USAs salg av våpen som kan ha havnet i hendene på opprørere i Syria - en oppfølging av et tidligere svar der det viktige i å ha gode eksportkontroll-systemer ble understreket.

Alle saker om Eksportkontroll

Dokumenter

Eksportkontroll

Brosjyre: Informasjon om eksport av varer, tjenester og teknologi med lisensplikt

Kontakt

Seksjon for eksportkontroll

Telefon: 23 95 06 50 (mandag-fredag 10-14) om generelle henvendelser og eksport til Russland. Hjemmeside: eksportkontroll.no
Adresse: Postboks 8114 Dep. , 0032 Oslo
Besøksadresse: 7. juniplassen 1,