Eksportkontroll

Eksportkontroll innebærer at visse varer, teknologi og tjenester ikke kan eksporteres fra Norge uten lisens utstedt av Utenriksdepartementet. Les mer om eksportkontroll, lisenspliktige varer, sanksjoner – og hvordan du søker lisens.

.

Hva er eksportkontroll?

Les mer om lovgivning, varelistene, statistikk og catch all.

.

Informasjon til eksportører

Les alt du trenger å vite om praktisk informasjon.

.

Sanksjoner og tiltak

Les mer om sanksjoner og tiltak, og om eksport til Russland og Iran.

Relaterte tema og innsikt

Aktuelt nå

Brexit - konsekvenser for eksportlisenser til UK

01.02.2021: Overgangsperioden for brexit er etter 01.01.2021 over.  Storbritannia og Nord-Irland er ikke lenger part av EØS-avtalen, og utgangspunktet er at landet skal behandles som øvrige tredjeland.

Eksportkontrollens kontakt-telefon 23 95 06 50

28.04.2021: Eksportkontrollens telefon 23 95 06 50 er for tiden ikke betjent. Vi følger Folkehelseinstituttet sine anbefalinger og jobber hjemmefra. Hvis ønskelig kan det sendes en kortfattet e-post til eksportkontroll@mfa.no, så vil du bli ringt opp av en saksbehandler.