Eksportkontroll

Eksportkontroll innebærer at visse varer, teknologi og tjenester ikke kan eksporteres fra Norge uten lisens utstedt av Utenriksdepartementet. Les mer om eksportkontroll, lisenspliktige varer, sanksjoner – og hvordan du søker lisens.

.

Hva er eksportkontroll?

Les mer om lovgivning, varelistene, statistikk og catch all.

.

Informasjon til eksportører

Les alt du trenger å vite om praktisk informasjon.

.

Sanksjoner og tiltak

Les mer om sanksjoner og tiltak, og om eksport til Russland og Iran.

Relaterte tema og innsikt

Aktuelt nå

Eksport av forsvarsmateriell fra Norge i 2018

07.06.2019: Regjeringen har lagt fram den årlige meldingen om eksport av forsvarsmateriell. I 2018 eksporterte norske bedrifter forsvarsmateriell og -tjenester for 5,8 milliarder kroner. Det er en nedgang fra 6,3 milliarder i 2017.

Ny Liste I og Liste II for eksportkontroll

28.05.2019: Som en følge av endringer i kontrollistene og EUs beslutning høsten 2018 vedtok Utenriksdepartementet den 9. april 2019 ny Liste I og Liste II som nye vedlegg til Forskrift om eksport av forsvarsmateriell, flerbruksvarer, teknologi og tjenester (eksportkontrollforskriften).

Dokumenter

Aktuelle dokumenter for eksportkontroll

Oversikt over lov, forskrift, retningslinjer og lister over varer som kommer inn under eksportkontrollen.

Eksportkontroll

Brosjyre: Informasjon om eksport av varer, tjenester og teknologi med lisensplikt

Kontakt

Seksjon for eksportkontroll

Telefon: 23 95 06 50 (mandag-fredag 10-14) om generelle henvendelser og eksport til Russland. Hjemmeside: eksportkontroll.no
Adresse: Postboks 8114 Dep. , 0032 Oslo
Besøksadresse: 7. juniplassen 1,

Til toppen