Eksportkontroll

Eksportkontroll innebærer at visse varer, teknologi og tjenester ikke kan eksporteres fra Norge uten lisens utstedt av Utenriksdepartementet. Les mer om eksportkontroll, lisenspliktige varer, sanksjoner – og hvordan du søker lisens.

.

Hva er eksportkontroll?

Les mer om lovgivning, varelistene, statistikk og catch all.

.

Informasjon til eksportører

Les alt du trenger å vite om praktisk informasjon.

.

Sanksjoner og tiltak

Les mer om sanksjoner og tiltak, og om eksport til Russland og Iran.

Relaterte tema

Aktuelt nå

Svar på spørsmål om våpen-eksport til Saudi-Arabia

30.01.2018: Utenriksminister Ine Eriksen Søreides svar på et spørsmål fra Anniken Huitfeldt (Ap) om hvilke konkrete produkter som utgjorde eksporten av forsvarsmateriell til Saudi-Arabia i 2017 - som ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå beløper seg til 41,5 millioner kroner.

Strenge regler for norsk eksport av forsvarsmateriell

16.01.2018: Changemaker har i flere avisinnlegg gitt inntrykk av at det ikke føres en streng kontroll med norsk eksport av forsvarsmateriell. - Det motsatte er tilfelle. Norge har et meget strengt og omfattende regime for slik eksport, skriver politisk rådgiver Bård L. Thorheim.

Ny Liste I og Liste II

12.02.2018: Som en følge av endringer i kontrollistene og EUs beslutning høsten 2017, vedtok Utenriksdepartementet den 26. januar 2018 ny Liste I og Liste II som nye vedlegg til Eksportkontrollforskriften.

Alle saker om Eksportkontroll

Dokumenter

Eksportkontroll

Brosjyre: Informasjon om eksport av varer, tjenester og teknologi med lisensplikt

Kontakt

Seksjon for eksportkontroll

Telefon: 23 95 06 50 (mandag-fredag 10-14) om generelle henvendelser og eksport til Russland. Hjemmeside: eksportkontroll.no
Adresse: Postboks 8114 Dep. , 0032 Oslo
Besøksadresse: 7. juniplassen 1,