Eksportkontroll

Eksportkontroll innebærer at visse varer, teknologi og tjenester ikke kan eksporteres fra Norge uten lisens utstedt av Utenriksdepartementet. Les mer om eksportkontroll, lisenspliktige varer, sanksjoner – og hvordan du søker lisens.

.

Hva er eksportkontroll?

Les mer om lovgivning, varelistene, statistikk og catch all.

.

Informasjon til eksportører

Les alt du trenger å vite om praktisk informasjon.

.

Sanksjoner og tiltak

Les mer om sanksjoner og tiltak, og om eksport til Russland og Iran.

Relaterte tema og innsikt

Aktuelt nå

Eksportkontrollens kontakt-telefon 23 95 06 50

13.03.2020: Eksportkontrollens telefon 23 95 06 50 er for tiden ikke betjent. Vi følger Folkehelseinstituttet sine anbefalinger og jobber hjemmefra. Hvis ønskelig kan det sendes en kortfattet e-post til [email protected], så vil du bli ringt opp av en saksbehandler.

Eksport av forsvarsmateriell fra Norge i 2018

07.06.2019: Regjeringen har lagt fram den årlige meldingen om eksport av forsvarsmateriell. I 2018 eksporterte norske bedrifter forsvarsmateriell og -tjenester for 5,8 milliarder kroner. Det er en nedgang fra 6,3 milliarder i 2017.

Dokumenter

Aktuelle dokumenter for eksportkontroll

Oversikt over lov, forskrift, retningslinjer og lister over varer som kommer inn under eksportkontrollen.

Eksportkontroll

Brosjyre: Informasjon om eksport av varer, tjenester og teknologi med lisensplikt

Til toppen