Eksportkontroll

Eksportkontroll innebærer at visse varer, teknologi og tjenester ikke kan eksporteres fra Norge uten lisens utstedt av Utenriksdepartementet. Les mer om eksportkontroll, lisenspliktige varer, sanksjoner – og hvordan du søker lisens.

.

Hva er eksportkontroll?

Les mer om lovgivning, varelistene, statistikk og catch all.

.

Informasjon til eksportører

Les alt du trenger å vite om praktisk informasjon.

.

Sanksjoner og tiltak

Les mer om sanksjoner og tiltak, og om eksport til Russland og Iran.

Relaterte tema og innsikt

Aktuelt nå

Eksport av forsvarsmateriell fra Norge i 2019

12.06.2020: Regjeringen har lagt fram den årlige meldingen om eksporten av forsvarsmateriell. I 2019 eksporterte norske bedrifter våpen og militært utstyr for om lag 4,4 milliarder kroner, mot 4,8 milliarder i 2018. Den samlede verdien av eksporten, samt tjenester og teknologi og flerbruksvarer til militær bruk fra Norge i 2019 var i underkant av 5,6 milliarder kroner.

Eksportkontrollens kontakt-telefon 23 95 06 50

12.10.2020: Eksportkontrollens telefon 23 95 06 50 er for tiden ikke betjent. Vi følger Folkehelseinstituttet sine anbefalinger og jobber hjemmefra. Hvis ønskelig kan det sendes en kortfattet e-post til eksportkontroll@mfa.no, så vil du bli ringt opp av en saksbehandler.