Eksportkontroll

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

Eksportkontroll innebærer at visse varer, teknologi og tjenester ikke kan eksporteres fra Norge uten lisens utstedt av Utenriksdepartementet. Les mer om eksportkontroll, lisenspliktige varer, sanksjoner – og hvordan du søker lisens.

Hva er eksportkontroll?

Les mer om lovgivning, varelistene, statistikk og catch all.

Informasjon til eksportører

Les alt du trenger å vite om praktisk informasjon.

Sanksjoner og tiltak

Les mer om sanksjoner og tiltak, og om eksport til Russland og Iran.

Relaterte tema

Aktuelt nå

Ny veiledning om frysbestemmelsene

Utenriksdepartementet og Finanstilsynet har laget en veileder på nett som skal gjøre det enklere å forstå de finansielle restriksjonene som norske aktører må forholde seg til.

Eksport av forsvarsmateriell fra Norge i 2015

I 2015 eksporterte Norge våpen og militært utstyr for i overkant av tre milliarder kroner. Dette er en økning på fire prosent fra 2014.

Retningslinjer for kontroll med kunnskapsoverføring

Nedenfor følger retningslinjer for norske utdanningsinstitusjoners arbeid med opptak og ansettelser av utenlandske personer innenfor fagområder der overføring av kunnskap kan bidra til spredning av masseødeleggelsesvåpen og leveringsmidler for slike våpen.

Flere saker om Eksportkontroll

Dokumenter

Kontakt

Seksjon for eksportkontroll

Telefon: Telefon: 23 95 06 50 (mandag-fredag 10-14) om generelle henvendelser og eksport til Russland. Hjemmeside: eksportkontroll.no
Adresse: Postboks 8114 Dep. , 0032 Oslo
Besøksadresse: 7. juniplassen 1,