Eksportkontroll

Eksportkontroll innebærer at visse varer, teknologi og tjenester ikke kan eksporteres fra Norge uten lisens utstedt av Utenriksdepartementet. Les mer om eksportkontroll, lisenspliktige varer, sanksjoner – og hvordan du søker lisens.

.

Hva er eksportkontroll?

Les mer om lovgivning, varelistene, statistikk og catch all.

.

Informasjon til eksportører

Les alt du trenger å vite om praktisk informasjon.

.

Sanksjoner og tiltak

Les mer om sanksjoner og tiltak, og om eksport til Russland og Iran.

Relaterte tema

Aktuelt nå

Nord-Korea: ytterligere inn-stramninger i sanksjonene

Forskrift av 15. desember 2006 nr. 1405 om sanksjoner og restriktive tiltak mot Nord-Korea er revidert med virkning fra 21. november 2017.

Lisensplikt ved utførsel av "sivile" våpen

Det er lisensplikt ved utførsel av «sivile» våpen, våpendeler ol. Utførsel av denne type varer er lisenspliktige gjennom eksportkontrollregelverket med mindre det er en midlertidig utførsel av personlig eiendom.

Eksport av forsvarsmateriell fra Norge i 2016

I 2016 eksporterte Norge våpen og militært utstyr for om lag 3,6 milliarder kroner. Dette er en økning på ti prosent fra 2015.

Alle saker om Eksportkontroll

Dokumenter

Eksportkontroll

Brosjyre: Informasjon om eksport av varer, tjenester og teknologi med lisensplikt

Kontakt

Seksjon for eksportkontroll

Telefon: 23 95 06 50 (mandag-fredag 10-14) om generelle henvendelser og eksport til Russland. Hjemmeside: eksportkontroll.no
Adresse: Postboks 8114 Dep. , 0032 Oslo
Besøksadresse: 7. juniplassen 1,

Tilbakemeldingsskjema

Fant du det du lette etter?

Kommentaren inneholder ulovlige tegn! Prøv å fjerne spesialtegn.

Tusen takk for ditt svar!

Alle tilbakemeldinger blir lest, men vi kan ikke svare deg.