Eksportkontroll

Eksportkontroll innebærer at visse varer, teknologi og tjenester ikke kan eksporteres fra Norge uten lisens utstedt av Utenriksdepartementet. Les mer om eksportkontroll, lisenspliktige varer, sanksjoner – og hvordan du søker lisens.

.

Hva er eksportkontroll?

Les mer om lovgivning, varelistene, statistikk og catch all.

.

Informasjon til eksportører

Les alt du trenger å vite om praktisk informasjon.

.

Sanksjoner og tiltak

Les mer om sanksjoner og tiltak, og om eksport til Russland og Iran.

Relaterte tema

Aktuelt nå

Eksport av forsvarsmateriell: Om sammenligning av UDs eksporttall og tall fra SSB,

27.06.2018: UD fremlegger årlige meldinger til Stortinget om eksport av forsvarsmateriell. I disse meldingene fremgår den faktiske eksporten av forsvarsmateriell, basert på verdien av utførsel ved salg av varer, teknologi og tjenester til utlandet.

Rapport om eksport og import av våpen i 2017

05.06.2018: Norge leverte 30. mai 2018 sin årlige rapport til sekretariatet for FN-avtalen om våpenhandel (Arms Trade Treaty - ATT). ATT omfatter et bredt spekter av konvensjonelle våpen, inkludert ammunisjon og deler og komponenter til slike våpen.

Hvordan forstå "Specially Designed for Military Use"?

27.04.2018: EU-kommisjon inviterer bedrifter som søker om eksportlisens til å komme med synspunkter på hvordan  begrepet «Specially Designed for Military Use» skal forstås.

Alle saker om Eksportkontroll

Dokumenter

Eksportkontroll

Brosjyre: Informasjon om eksport av varer, tjenester og teknologi med lisensplikt

Kontakt

Seksjon for eksportkontroll

Telefon: 23 95 06 50 (mandag-fredag 10-14) om generelle henvendelser og eksport til Russland. Servicetelefonen er ikke betjent tirsdag 19. juni. Hjemmeside: eksportkontroll.no
Adresse: Postboks 8114 Dep. , 0032 Oslo
Besøksadresse: 7. juniplassen 1,