Eksportkontroll

Eksportkontroll innebærer at visse varer, teknologi og tjenester ikke kan eksporteres fra Norge uten lisens utstedt av Utenriksdepartementet. Les mer om eksportkontroll, lisenspliktige varer, sanksjoner – og hvordan du søker lisens.

Illustrasjon - eksportkontroll. Ill.: iStock

Hva er eksportkontroll?

Veiledning om eksportkontroll og regelverk.

.

Skal du eksportere?

Veiledning og råd før du skal søke lisens og eksportere.

Relaterte tema