Eksportkontroll

Eksportkontroll innebærer at visse varer, teknologi og tjenester ikke kan eksporteres fra Norge uten lisens utstedt av Utenriksdepartementet. Les mer om eksportkontroll, lisenspliktige varer, sanksjoner – og hvordan du søker lisens.

.

Hva er eksportkontroll?

Les mer om lovgivning, varelistene, statistikk og catch all.

.

Informasjon til eksportører

Les alt du trenger å vite om praktisk informasjon.

.

Sanksjoner og tiltak

Les mer om sanksjoner og tiltak, og om eksport til Russland og Iran.

Relaterte tema

Aktuelt nå

Hvordan forstå "Specially Designed for Military Use"?

27.04.2018: EU-kommisjon inviterer bedrifter som søker om eksportlisens til å komme med synspunkter på hvordan  begrepet «Specially Designed for Military Use» skal forstås.

Seminar om strategisk eksportkontroll 3. mai

18.04.2018: Hold av datoen: Utenriksdepartementet planlegger industriseminar om strategisk eksportkontroll 3. mai 2018 i Oslo. Nærmere program vil bli annonsert på www.eksportkontroll.no.

Oppdatert veileder om frysbestemmelsene

17.04.2018: Utenriksdepartementet og Finanstilsynet har oppdatert veilederen om frysbestemmelsene. Veilederen ble første gang publisert i juni 2016 og skal gjøre det enklere å forstå de finansielle sanksjonene som norske aktører må forholde seg til. Det er gjort noen mindre endringer og presiseringer, blant annet etter innspill fra brukerne av veilederen.

Alle saker om Eksportkontroll

Dokumenter

Eksportkontroll

Brosjyre: Informasjon om eksport av varer, tjenester og teknologi med lisensplikt

Kontakt

Seksjon for eksportkontroll

Telefon: 23 95 06 50 (mandag-fredag 10-14) om generelle henvendelser og eksport til Russland. Hjemmeside: eksportkontroll.no
Adresse: Postboks 8114 Dep. , 0032 Oslo
Besøksadresse: 7. juniplassen 1,