Eksportkontroll

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

Eksportkontroll innebærer at visse varer, teknologi og tjenester ikke kan eksporteres fra Norge uten lisens utstedt av Utenriksdepartementet. Les mer om eksportkontroll, lisenspliktige varer, sanksjoner – og hvordan du søker lisens.

Hva er eksportkontroll?

Les mer om lovgivning, varelistene, statistikk og catch all.

Informasjon til eksportører

Les alt du trenger å vite om praktisk informasjon.

Sanksjoner og tiltak

Les mer om sanksjoner og tiltak, og om eksport til Russland og Iran.

Relaterte tema

Aktuelt nå

Statssekretær Røsland om strategisk eksportkontroll

Regjeringen vil bidra til best mulig forståelse om den strategiske eksportkontrollen - som er varer som kan ha viktige militære anvendelsesmulig-heter, sa statssekretær Marit Berger Røsland da hun innledet på årets seminar om eksportkontroll.

Lisensplikt ved utførsel av "sivile" våpen

Det er lisensplikt ved utførsel av «sivile» våpen, våpendeler ol. Utførsel av denne type varer er lisenspliktige gjennom eksportkontrollregelverket med mindre det er en midlertidig utførsel av personlig eiendom.

Ny Liste I forsvarsrelaterte varer, Liste II flerbruksvarer

Utenriksdepartementet har oppdatert Forskrift om eksport av forsvarsmateriell, flerbruksvarer, teknologi og tjenester med nytt vedlegg I Liste I - forsvarsrelaterte varer, og vedlegg II Liste II - flerbruksvarer.

Flere saker om Eksportkontroll

Dokumenter

Kontakt

Seksjon for eksportkontroll

Telefon: 23 95 06 50 (mandag-fredag 10-14) om generelle henvendelser og eksport til Russland. Hjemmeside: eksportkontroll.no
Adresse: Postboks 8114 Dep. , 0032 Oslo
Besøksadresse: 7. juniplassen 1,