Sanksjoner

Skal du eksportere varer, teknologi eller tjenester til et land underlagt sanksjoner eller restriktive tiltak? Les her for mer informasjon om hvilke bestemmelser og begrensinger som gjelder det landet du skal eksportere til.

Norge er folkerettslig forpliktet til å gjennomføre sanksjoner vedtatt av FNs sikkerhetsråd. I tillegg gjennomfører vi en rekke restriktive tiltak vedtatt av EU. Hvilke bestemmelser som gjelder for det landet du ønsker å eksportere til, fremkommer i forskriftene i listen nedenfor. Det er store forskjeller i omfanget av de ulike sanksjonene. Noen er meget omfattende og inneholder en rekke bestemmelser om eksportforbud, krav om forhåndstillatelse fra Utenriksdepartementet før eksport, transportrestriksjoner og frysforpliktelser. Andre retter seg kun mot enkeltpersoner.

Utenriksdepartementet anmoder alle norske eksportører om å sette seg godt inn i regelverket, herunder hvilke forbud som gjelder, hvilke leveranser som krever forhåndstillatelse av Utenriksdepartementet før eksport og hvilke utenlandske aktører det ikke er tillatt å handle med fra det aktuelle landet du ønsker å eksportere til. Flere av sanksjonene og tiltakene inneholder også bestemmelser om våpenembargo.

Før eksporten gjennomføres må du i tillegg avklare om din eksport omfattes av den generelle lisensplikten som gjelder eksport til alle land. Du må søke Utenriksdepartementet om eksportlisens for eksport av varer, teknologi og tjenester oppført i vedlegg I og II til forskrift om eksport av forsvarsmateriell, flerbruksvarer, teknologi og tjenester (eksportkontrollforskriften).

 

 

Gjeldende sanksjoner og tiltak

Land/ tema

Lenke til Lovdata

Underlagt våpenembargo

Afghanistan/Taliban:

2013.11.08 nr 1294: (UD) Forskrift om sanksjoner mot Taliban

Ja

Al-Qaida og Isil:

1999.12.22 nr 1374: (UD) Forskrift om sanksjoner mot Isil (Da'esh) og Al-Qaida

 

Belarus (tidl. Hviterussland)

2006.09.08 nr 1041: (UD) Forskrift om særlige tiltak mot Belarus

Ja

Burma/Myanmar:

2003.07.04 nr 0895: (UD) Forskrift om særlige tiltak mot Burma (Myanmar)

Ja

Burundi:

FOR-2016-02-05-104: (UD) Forskrift om restriktive tiltak i lys av situasjonen i Burundi

 

Darfur-provinsen
i Sudan
:

2006.06.02 nr 0573: (UD) Forskrift om sanksjoner mot visse grupper, militser og personer som opererer i Darfur-provinsen i Sudan

Ja

Haiti:

FOR-2023-03-24-404: (UD) Forskrift om sanksjoner i lys av situasjonen i Haiti

Ja

Republikken Guinea:

2014.02.09 nr 626: (UD) Forskrift om restriktive tiltak mot Republikken Guinea

 

Guinea-Bissau:

2015.12.11 nr. 1434: (UD): Forskrift om restriktive tiltak vedrørende situasjonen i Guinea-Bissau

 

Irak:

1990.08.09 nr 0635: (UD) Forskrift om gjennomføring av De forente nasjoners sikkerhetsråds resolusjoner om sanksjoner mot Irak

Ja

Iran:

2007.02.09 nr 0149: (UD) Forskrift om sanksjoner og tiltak mot Iran

Ja

Jemen:

2015.06.19 nr. 663 (UD) Forskrift om sanksjoner mot visse personer og aktører i Jemen

Ja

Den demokratiske republikken Kongo:

2003.10.10 nr 1221: (UD) Forskrift om sanksjoner mot ikke-statlige aktører som opererer i Den demokratiske republikken Kongo

Ja

Libanon:

2006.09.08 nr 1040: (UD) Forskrift om sanksjoner mot ikke-statlige aktører i Libanon

Ja

Libya:

2011.03.11 nr 0265: (UD) Forskrift om sanksjoner og tiltak mot Libya

Ja

Mali:

2020.05.07 nr 0955: (UD) Forskrift om sanksjoner i lys av situasjonen i Mali

 

Moldova: 

2023.06.21 Forskrift om restriktive tiltak i lys av handlinger som destabiliserer Republikken Moldova - Lovdata

 

Nicaragua:

2020.06.23 nr 1283: (UD) Forskrift om restriktive tiltak i lys av situasjonen i Nicaragua

 

Nord-Korea:

2006.12.15 nr 1405: (UD) Forskrift om sanksjoner mot Nord-Korea

Ja

Russland:

2014.08.15 nr 1076: (UD) Forskrift om tiltak vedrørende Ukrainas integritet mv.

Ja

Den sentralafrikanske republikk:

2015.09.18 nr. 1061: (UD) Forskrift om sanksjoner og restriktive tiltak vedrørende situasjonen i Den sentralafrikanske republikk

Ja

Somalia:

1992.02.07 nr 0077: (UD) Forskrift om sanksjoner mot Somalia

Ja

Syria:

2011.09.02 nr 0902: (UD) Forskrift om særlige tiltak mot Syria

 

Sør-Sudan

2015.11.12: (UD) Forskrift om sanksjoner og restriktive tiltak i lys av situasjonen i Sør-Sudan

Ja

Tunisia:

2015.12-11 nr. 1436: (UD) Forskrift om restriktive tiltak mot visse personer i lys av situasjonen i Tunisia

 

Ukraina:

2014.05.09 nr. 612 (UD) Forskrift om restriktive tiltak mot personer som anses ansvarlige for underslag av offentlige midler, samt personer som anses å ha deltatt i menneskerettighetsbrudd i Ukraina

 

Venezuela: 

2017.12.15.2103 (UD): Forskrift om restriktive tiltak vedrørende situasjonen i Venezuela

Ja

Zimbabwe:

2003.08.15 nr 1050: (UD) Forskrift om særlige tiltak mot Republikken Zimbabwe

Ja

Cyberangrep

 

Forskrift om restriktive tiltak mot cyberangrep  

Menneskerettsbrudd

Forskrift om restriktive tiltak mot alvorlige menneskerettsbrudd og -overgrep

 

Kjemiske våpen

Forskrift om restriktive tiltak mot spredning og bruk av kjemiske våpen  

OSSE gjorde i 1992 vedtak om våpenembargo i tilknytning til konflikten om Nagorno Karabakh. Som medlem av OSSE følger Norge dette vedtaket.

Våpenembargoer (liste sist oppdatert mars 2020)

En våpenembargo innebærer at det er forbud mot salg av våpen, militært utstyr og flerbruksmateriell, samt mot å yte relaterte tjenester, til bestemte stater eller aktører. Vi gjør oppmerksom på at etter dagens praksis gjennomføres våpenembargoer med grunnlag i eksportkontrollregelverket, og ikke forskrift gitt i medhold av fullmaktslovene. Det er derfor bare i noen av sanksjons- og tiltaksforskriftene at våpenembargo uttrykkelig er nevnt. Vi minner om at all eksport av våpen og forsvarsmateriell er underlagt lisensplikt.

EU Sanctions Map

EU har utviklet en nettportal som gir en visuell oversikt over EUs restriktive tiltak og FN-sanksjoner. Dette er en nyttig informasjonskilde også for norske bedrifter, ettersom Norge i all hovedsak har tilsvarende sanksjonsregler. Vi understreker at det er norsk regelverk som gjelder for norske bedrifter og eksport fra Norge.

I tillegg har noen land egne, unilaterale sanksjoner. Blant annet USA har et omfattende sanksjonsregelverk som er i stadig utvikling. For enkelte norske eksportører, spesielt de med aktiviteter og interesser i USA, kan det være viktig å være kjent med amerikanske sanksjonsregler. Utenriksdepartementet har ikke mulighet til å veilede nærmere på dette området, men norske eksportører oppfordres til å gjøre egne undersøkelser, for eksempel ved å kontakte den amerikanske ambassaden.

Har du spørsmål eller trenger mer informasjon?

Spørsmål om tiltak mot Russland og Belarus kan sendes til sanksjoner@mfa.no  Andre spørsmål om sanksjoner og restriktive tiltak som gjennomføres av Norge kan sendes Utenriksdepartementet ved bruk av E-lisens.