Informasjonsside om E-lisens

12. mai 2015 lanserte UD E-lisens for alle norske bedrifter. Les mer om E-lisens her.

Om E-lisens
Høsten 2012 startet Utenriksdepartementet (UD) et prosjekt for å digitalisere norsk eksportkontroll. Prosjektet har utviklet en nettbasert søknadsportal for norske bedrifter og eksportører som kommer i berøring med eksportkontroll. Det bergensbaserte IT-selskapet Innovit AS har stått for utviklingen av søknadsportalen, som har fått navnet E-lisens. E-lisens kan benyttes av alle norske bedrifter og privatpersoner som har en elektronisk ID for innlogging. E-lisens er tilgjengelig hele døgnet alle dager både på PC og nettbrett. Det er gratis å bruke.

Viktige datoer
E-lisens ble lansert tirsdag 12. mai 2015 og kan fra denne datoen benyttes av alle norske eksportører. Fra 26. mai 2015 stenges det for mottak av søknader, rapporter og henvendelser pr. e-post. Eksportører vil etter denne datoen henvises til å benytte E-lisens. Vi minner om at i forbindelse med overgangen til E-lisens utsettes rapporteringsfristen for andre kvartal 2015 til 1. september 2015.

Hvis du ikke har tilgang til elektronisk ID og har behov for å sende inn søknader, kontakt oss på 23 95 06 50.

Hva skal E-lisens brukes til?
Norske bedrifter skal bruke E-lisens til følgende eksportkontrolloppgaver:

  • Søke om eksportlisens
  • Søke om formidlings-, teknologi- og tjenestelisens
  • Søke om importsertifikat
  • Søke om leveringsbevis
  • Søke om eksport til Iran og Russland
  • Søke om pengeoverføring til eller fra Iran
  • Søke om sertifisering iht. ICT-direktivet
  • Rapportere kvartalsvis om eksport av forsvarsrelaterte produkter
  • Registrere bedrifter for å benytte generell overføringslisens
  • Sende inn skriftlige henvendelser relatert til eksportkontroll, sanksjoner eller restriktive tiltak

Hvordan logger jeg inn?
Innlogging i E-lisens skjer via ID-porten sikkerhetsnivå 4, som driftes av Direktoratet for forvaltning og IKT. Nivå 4 er ID-portens høyeste sikkerhetsnivå. Sikkerhetsnivå 4 innebærer at du kan velge mellom tre innloggingsalternativer. Du står fritt til å velge det innloggingsalternativet som passer deg og din bedrift best:

BankID: For mer informasjon om bestilling, nødvendige komponenter og bruk av BankID se Difis nettsider. Den enkelte som ønsker å benytte BankID må selv ta kontakt med sin egen bank for utstedelse av dette. Både ordinær kodebrikke og BankID på mobil kan benyttes i E-lisens. Finn ut om BankID på mobil fungerer for deg på BankIDs nettsider.


Buypass: Buypass Smartkort gir deg en elektroniske ID for tilgang til E-lisens. Buypass Smartkort er godkjent av det offentlige, og kan benyttes for tilgang til offentlige tjenester som benytter ID-porten for innlogging. Du kan finne mer informasjon om Buypass Smartkort på systemets nettsider. Elektronisk ID fra Buypass AS bestilles på nettsidene til selskapet.

Commfides: Commfides leverer sine sertifikat på en USB-minnepinne. Sertifikatet er godkjent av det offentlige, og kan benyttes for tilgang til offentlige tjenester som benytter ID-porten for pålogging. Du kan finne mer informasjon om sertifikatene fra Commfides, samt bestilling på Commfides' nettsider

Hvordan kommer jeg i gang?
Bedrifter som skal benytte E-lisens må registrere seg. Kontaktinformasjonen til bedriften hentes automatisk fra Brønnøysundsregistrene. Dette sikrer at informasjonen er oppdatert og korrekt til enhver tid. Utenriksdepartementet godkjenner alle bedrifter som registreres i E-lisens. Det er også mulig å opprette bruker som privatperson dersom du ikke tilhører en bedrift.
Les mer i vår brukermanual for e-lisens (pdf)

Gå inn på https://elisens.eksportkontroll.no og klikk Logg inn. Bruk elektronisk ID for innlogging og følg instruksjonene på skjermen.

Feil ved innlogging
Innlogging via ID-porten administreres av DIFI, og henvendelser om feil må rettes dit. Les mer her.

Support
Feilmeldinger og spørsmål om bruk av E-lisens kan sendes på e-post til support@eksportkontroll.no. Spørsmål som haster kan rettes til telefon 23 95 06 50 (betjent mandag til fredag kl. 10-14).