Informasjonsside om E-lisens

Her kan du lese mer om Utenriksdepartementets E-lisens.

Om E-lisens

E-lisens er Utenriksdepartementets søknadsportal for eksportkontroll. E-lisens kan benyttes av alle norske bedrifter og privatpersoner for kontakt med Utenriksdepartementet om eksportkontroll. Innlogging skjer via ID-porten.

Hva skal E-lisens brukes til?

Alle søknader og henvendelser om eksportkontroll, sanksjoner og restriktive tiltak skal sendes Utenriksdepartementet via E-lisens, herunder

  • Søknad om eksportlisens
  • Søknad om formidlings-, teknologi- og tjenestelisens
  • Søknad om importsertifikat
  • Søknad om leveringsbevis
  • Søknad om forhåndstillatelse for eksport til land underlagt sanksjoner og restriktive tiltak, slik som Iran og Russland
  • Søkenad om sertifisering iht. ICT-direktivet
  • Kvartalsvis rapportering om eksport av forsvarsrelaterte produkter
  • Registrering av bedrifter for å benytte generell overføringslisens
  • Skriftlige henvendelser relatert til eksportkontroll, sanksjoner eller restriktive tiltak

Spørsmål knyttet til en sak i E-lisens skal også sendes inn via sakens kommentarfelt i E-Lisens.

Hvordan logger jeg inn?

Innlogging i E-lisens skjer via ID-porten sikkerhetsnivå 4, som driftes av Direktoratet for forvaltning og IKT. Nivå 4 er ID-portens høyeste sikkerhetsnivå. Sikkerhetsnivå 4 innebærer at du kan velge mellom tre innloggingsalternativer. Du står fritt til å velge det innloggingsalternativet som passer deg og din bedrift best:

BankID: For mer informasjon om bestilling, nødvendige komponenter og bruk av BankID se Difis nettsider. Den enkelte som ønsker å benytte BankID må selv ta kontakt med sin egen bank for utstedelse av dette. Både ordinær kodebrikke og BankID på mobil kan benyttes i E-lisens. Finn ut om BankID på mobil fungerer for deg på BankIDs nettsider.

Buypass: Buypass Smartkort gir deg en elektroniske ID for tilgang til E-lisens. Buypass Smartkort er godkjent av det offentlige, og kan benyttes for tilgang til offentlige tjenester som benytter ID-porten for innlogging. Du kan finne mer informasjon om Buypass Smartkort på systemets nettsider. Elektronisk ID fra Buypass AS bestilles på nettsidene til selskapet.

Commfides: Commfides leverer sine sertifikat på en USB-minnepinne. Sertifikatet er godkjent av det offentlige, og kan benyttes for tilgang til offentlige tjenester som benytter ID-porten for pålogging. Du kan finne mer informasjon om sertifikatene fra Commfides, samt bestilling på Commfides' nettsider.  

Hvordan kommer jeg i gang?

Bedrifter som skal benytte E-lisens må registrere seg. Kontaktinformasjonen til bedriften hentes automatisk fra Brønnøysundsregistrene. Dette sikrer at informasjonen er oppdatert og korrekt til enhver tid. Utenriksdepartementet godkjenner alle bedrifter som registreres i E-lisens. Det er også mulig å opprette bruker som privatperson dersom du ikke tilhører en bedrift.

Les mer i vår brukermanual for e-lisens (pdf).

Gå inn på Utenriksdepartementets eksportkontrollportal  og klikk Logg inn. Bruk elektronisk ID for innlogging og følg instruksjonene på skjermen. Hvis du ikke har tilgang til elektronisk ID og har behov for å sende inn søknader, kontakt oss på telefon (se nedenfor).

Feil ved innlogging

Innlogging via ID-porten administreres av DIFI, og henvendelser om feil må rettes dit (difi.no).

Support

Feilmeldinger og spørsmål om bruk av E-lisens kan sendes på e-post til support@eksportkontroll.no.