Rapportering

All eksport av forsvarsmateriell og flerbruksvarer til militær bruk skal rapporteres til Utenriksdepartementet.

Alle eksportører som eksporterer og overfører forsvarsmateriell eller flerbruksvarer til militær bruk skal rapportere dette til Utenriksdepartementet i henhold til eksportkontrollforskriften §17.  

Rapporteringsplikten gjelder for varer, tjenester, teknologi og formidling som omfattes av følgende: 

  • Forsvarsmateriell på vareliste I 
  • Flerbruksvarer på vareliste II til militært bruk 
  • Generell overføringslisens som en eksportør selv har utstedt 
  • Der Utenriksdepartementet har påført lisensen din et spesifikt vilkår om rapportering i henhold til eksportkontrollforskriften §23. 

Hvordan rapporterer jeg? 

Rapportering om eksport skal sendes inn hvert kvartal. Du rapporterer ved å gå inn i søknadssystemet E-lisens.  

Illustrasjon til rapportskjema om eksport av forsvarsmateriell.
Illustrasjon til rapportskjema om eksport av forsvarsmateriell.

Beløpet du rapporterer skal være det fakturerte beløpet for selve salget av varen, tjenesten, formidlingen eller teknologioverføringen. Beløpet skal oppgis i hele kroner (NOK).

Kostnader til frakt, forsikring, emballasje og lignende er ikke en del av beløpet som skal rapporteres. 

Husk å klikke på fanen «Send inn» for å sende inn rapporten. Den blir ikke sendt ved bare å trykke lagre og lukk.

Frister 

Rapporteringsfristene er: 

  • 15. januar 
  • 15. april 
  • 15. august
  • 15. oktober  

Hvordan registrere rapporteringspliktige donasjoner til Ukraina?

Ved eksport av donasjoner til støtte til Ukraina skal det bare rapporteres klassifiseringskode og beløp. Antall og varetype/-beskrivelse skal ikke oppgis.

Må jeg rapportere selv om varene er ferdig levert? 

Når varene er ferdig levert, må du rapportere det du har eksportert og deretter klikke i rapporten at lisensen er avsluttet. Hvis du ikke gjør dette, må du rapportere hvert kvartal at lisensen er ubenyttet. 

Hva gjør jeg hvis det er rapportert feil?

Såfremt frist for aktuell rapport er utløpt, ber vi om at det gjøres korrigeringer i rapporten for det påfølgende kvartal. Dette så lenge en er innen samme år. Rapport for fjerde kvartal blir derav siste mulighet for å rette opp feil i foregående rapporter innen det samme året. Er du i tvil eller oppdager feil i Q4-rapporten etter at fristen for Q4-rapportering er utløp, rettes det uten opphold en henvendelse til eksportkontroll@mfa.no

Hva brukes rapportene til? 

Utenriksdepartementet fører kontroll med at eksport av forsvarsmateriell og flerbruksvarer til militær bruk skjer i henhold til lisensen departementet har innvilget. 

Hvert år rapporterer også Utenriksdepartementet til Stortinget om den faktiske eksporten av forsvarsmateriell og flerbruksvarer til militær bruk. Rapporteringen til Stortinget gir offentlig og parlamentarisk innsyn i eksporten av forsvarsmateriell. Regjeringens målsetting om å gi størst mulig åpenhet om eksporten skjer innenfor rammen av den lovpålagte taushetsplikten.   

Trenger du veiledning? 

Kontakt Utenriksdepartementet i E-lisens for å stille spørsmål eller be om et veiledningsmøte.