Meldinger til Stortinget om eksportkontroll

Siden 1997 har UD lagt frem meldinger til Stortinget for å gi innsyn i hva slags forsvarsrelaterte varer, tjenester og teknologi norske bedrifter eksporterer.

Gjennom mest mulig åpenhet er det regjeringens mål å bidra til kunnskap også om denne delen av norsk sikkerhets- og forsvarspolitikk.

Siste melding om eksport av forsvarsmateriell:

Tidligere meldinger til Stortinget: