Sluttbrukererklæringer

Erklæringene skal fylles ut og utstedes av sluttbruker på sluttbrukerens brevmal. Dokumentet legges ved søknad om eksportlisens i Utenriksdepartementets søknadsportal for eksportkontroll.

  • Kundeerklæring/Own Production Declaration for forsvarsrelaterte varer (Liste I) (word / pdf)
  • Sluttbrukererklæring for flerbruksvarer (Liste II) (word / pdf)
  • Sluttbrukererklæring for forsvarsrelaterte varer (Liste I) for landgruppe 1 (word pdf)
  • Sluttbrukererklæring for forsvarsrelaterte varer (Liste I) for landgruppe 2 (word / pdf)
  • Sluttbrukererklæring for direktesalg av forsvarsrelaterte varer (Liste I) for Ukraina (word)