Forsiden

Sluttbrukererklæringer

Maler for sluttbrukererklæringer finnes nedenfor. Malene er oppdatert pr. mai 2015.

Erklæringene skal fylles ut og utstedes av sluttbruker på sluttbrukerens brevmal.

  • Kundeerklæring/Own Production Declaration for forsvarsrelaterte varer (Liste I) (word / pdf)
  • Sluttbrukererklæring for flerbruksvarer (Liste II) (word / pdf)
  • Sluttbrukererklæring for forsvarsrelaterte varer (Liste I) for landgruppe 1 (word / pdf)
  • Sluttbrukererklæring for forsvarsrelaterte varer (Liste I) for landgruppe 2 (word / pdf)

Mer informasjon om landgruppene finnes her.