Fredssamtalene på Filippinene

Den væpnede konflikten mellom filippinske myndigheter og kommunistbevegelsen (NDFP) har pågått i 50 år, og partene har gjentatte ganger forsøkt å komme fram til en fredsavtale.

Norge har vært tilrettelegger for forhandlingene siden 2001. I denne perioden har Norge spilt en aktiv rolle i prosessen, og flere forhandlingsrunder og fortrolige samtaler har blitt avholdt i Oslo og andre byer i Europa.

Forhandlingene har imidlertid vært preget av en rekke brudd. President Duterte, som ble valgt til president i mai 2016, satte fred høyt på agendaen, og i august 2016 ble fredsforhandlingene formelt gjenopptatt i Oslo etter fem års stillstand. Flere forhandlingsrunder, tilrettelagt av Norge, ble gjennomført i 2016 og 2017, før fredsprosessen igjen brøt sammen. Norge fortsetter dialogen med partene i håp om at de kommer tilbake til forhandlingsbordet.

Mer enn 40.000 menneskeliv har gått tapt i løpet av konflikten. Kjernen i konflikten er ujevn økonomisk fordeling og manglende tilgang til den politiske arenaen. Det kommunistiske partiet oppstod i 1968 og dets væpnede arm, NPA, året etter. Bevegelsen ledet an i kampen mot Marcos-diktaturet på 70- og 80-tallet. Bevegelsen hevder å kjempe for et genuint demokrati med sosial rettferdighet, og for nasjonal frigjøring fra utenlandske imperialister og fra den nasjonale korrupte eliten. Det forhandles om sosiale og økonomiske reformer, politiske og konstitusjonelle reformer, våpenhvile og avslutning av konflikten.

Fredsprosessen med Moro Islamic Liberation Front (MILF)

Norge har også en ledende rolle i den uavhengige mekanismen for avvæpningen av den muslimske opprørsbevegelsen MILF på Mindanao etter at det ble inngått en fredsavtale mellom den filippinske regjeringen og MILF våren 2014. Gjennomføringsloven ble vedtatt sommeren 2018 og etter folkeavstemninger i januar/februar 2019, ble selvstyreområdet Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao opprettet. Våpennedleggelsen startet 7. september 2019. Rundt 40.000 opprørere skal da begynne å legge ned våpnene.