Fredssamtalene på Filippinene

Ny giv i fredsprosessen – den filippinske regjeringen og kommunistbevegelsen signerte en felles visjon for fred i Oslo 23. november 2023.

Den væpnede konflikten mellom den filippinske regjeringen og kommunistbevegelsen (Communist Party of the Philippines (CPP); National Peaople’s Army (NPA); National Democratic Front of the Philippines (NDFP)) har vart i over 50 år. Partene har gjentatte ganger forsøkt å forhandle om fred. Sosiale og økonomiske ulikheter i samfunnet er en av beveggrunnene til det kommunistiske væpnende opprøret. Anslagsvis har mer enn 40 000 liv gått tapt under konflikten.

Norge har vært tilrettelegger for forhandlingene siden 2001. I denne perioden har Norge spilt en aktiv rolle i prosessen, med forhandlingsrunder og fortrolige samtaler avholdt i Oslo og andre byer. Imidlertid har forhandlingene brutt sammen flere ganger, noe som gjenspeiler kompleksiteten ved å løse dyptliggende problemer innenfor et spent politisk landskap. Til tross for utfordringene har begge parter likevel anerkjent behovet for en forhandlet politisk løsning for få en slutt på den væpnede konflikten og oppnå varig fred på Filippinene.

Den siste runden med formelle samtaler ble avbrutt av daværende president i november 2017. Under COVID-19-pandemien nådde konflikten et historisk lavpunkt, og utsiktene til å gjenoppta forhandlinger forble usikre.

Bilde av delegasjonen foran bilde av Munch i rådhuset
Undertegning av felles visjon for fred i Oslo Rådhus 23. November 2023. Foto: Mathias Rongved/UD

Nytt håp

I løpet av 2022 og 2023 la Norge til rette for konfidensielle samtaler mellom partene. Et gjennombrudd ble nylig oppnådd da partene ble enige om en felles visjon for fred som baner vei for oppstart av formelle forhandlinger. Avtalen ble signert i Oslo Rådhus 23. november 2023.

Norge vil fortsette som tilrettelegger og bistå partene i forhandlingene fremover.

Fredsprosessen med Moro Islamic Liberation Front

I 2014 inngikk den filippinske regjeringen og opprørsbevegelsen Moro Islamic Liberation Front på Mindanao en fredsavtale som resulterte i opprettelsen av selvstyreområdet Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao i 2019. Våpennedleggelse og re-integrering av tidligere soldater tilbake til det sivile liv har vært avgjørende for å sikre en varig fred. Avvæpningsprosessen startet i 2019. Norge har hatt en helt sentral rolle i den uavhengige mekanismen for avvæpningen av Moro Islamic Liberation Front på Mindanao. Hittil er 25 000 av de 40 000 tidligere stridende blitt demobilisert, og 15 000 gjenstår.