Fredssamtalene på Filippinene

Den væpnede konflikten mellom filippinske myndigheter og kommunistbevegelsen (NDFP) har pågått i snart 50 år, og fredssamtaler har vært av og på siden 1986.

Norge har vært tilrettelegger for forhandlingene siden 2001. I denne perioden har Norge spilt en aktiv rolle i prosessen, og flere forhandlingsrunder og fortrolige samtaler har blitt avholdt i Oslo og andre byer i Europa. Forhandlingene har imidlertid vært preget av en rekke brudd. President Duterte, som ble valgt til president i mai 2016, har satt fred høyt på agendaen og i august 2016 ble fredsforhandlingene formelt gjenopptatt i Oslo etter fem års stillstand. Det gjennomføres nå jevnlig forhandlingsrunder, tilrettelagt av Norge.

Kjernen i konflikten er ujevn økonomisk fordeling og manglende tilgang til den politiske arenaen. Det kommunistiske partiet oppstod i 1968 og dets væpnede arm, NPA, året etter. Bevegelsen ledet an i kampen mot Marcos-diktaturet på 70- og 80-tallet. Bevegelsen hevder å kjempe for et genuint demokrati med sosial rettferdighet, og for nasjonal frigjøring fra utenlandske imperialister og fra den nasjonale korrupte eliten. Det forhandles om sosiale og økonomiske reformer, politiske og konstitusjonelle reformer, en bilateral våpenhvile og avslutning av konflikten.

Fredsprosessen med MILF

Norge har også en ledende rolle i den uavhengige mekanismen for avvæpningen av den muslimske opprørsbevegelsen MILF på Mindanao etter at det ble inngått en fredsavtale mellom den filippinske regjeringen og MILF våren 2014.

Til toppen