Fredssamtalene på Filippinene

Den væpnede konflikten mellom filippinske myndigheter og kommunistbevegelsen (NDFP) har pågått i over 50 år, og partene har gjentatte ganger forsøkt å komme fram til en fredsavtale.

Norge har vært tilrettelegger for forhandlingene siden 2001. I denne perioden har Norge spilt en aktiv rolle i prosessen, og flere forhandlingsrunder og fortrolige samtaler har blitt avholdt i Oslo og andre byer i Europa. Forhandlingene har imidlertid vært preget av en rekke brudd. Siste runde med formelle samtaler ble kansellert av president Duterte i november 2017. I etterkant har det periodevis funnet sted uformelle samtaler i forsøk på å gjenoppta prosessen, men frontene har gradvis hardnet, og i dag er situasjonen og tilliten mellom partene på det laveste punktet i den 53 år lange konflikten.

Pandemien traff Filippinene spesielt hardt og har bidratt til å sementere konfliktbildet ytterligere. Norge fortsetter dialogen med partene i håp om at de velger å komme tilbake til forhandlingsbordet.

Mer enn 40.000 menneskeliv har gått tapt i løpet av konflikten. Kjernen i konflikten er ujevn økonomisk fordeling, urettferdig forvaltning av naturressursene og manglende tilgang til den politiske arenaen. Det forhandles om sosiale og økonomiske reformer, politiske og konstitusjonelle reformer, våpenhvile og avslutning av konflikten.

Fredsprosessen med Moro Islamic Liberation Front (MILF)

Norge har  en ledende rolle i den uavhengige mekanismen for avvæpningen av den muslimske opprørsbevegelsen MILF på Mindanao. Som følge av fredsavtalen mellom den den filippinske regjeringen og MILF våren 2014, ble selvstyreområdet Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao opprettet i 2019. Våpennedleggelse og re-integrering av tidligere soldater tilbake til det sivile liv er avgjørende for sikre at freden blir varig. Avvæpningsprosessen startet 7. september 2019. Rundt 40.000 opprørere skal legge ned  våpnene. I dette arbeidet bistår Norge myndighetene. Avvæpningsprosessen stoppet dessverre opp under pandemien, men arbeidet er nå gjenopptatt.