Den venezuelanske forhandlingsprosessen

Regjeringen og opposisjonen i Venezuela innledet i 2021 forhandlinger om en helhetlig løsning på krisen i landet.

Norge har over tid vært engasjert i å bistå partene i Venezuela med å finne en løsning på konflikten til befolkningens beste. Fra mai til august 2019 la Norge til rette for forhandlinger mellom delegasjonene til Nicolás Maduro og Juan Guaidó i Oslo og på Barbados.

Lansering av nye forhandlinger 13. august 2021

Utforskende samtaler mellom de to sidene fra mars 2021 resulterte i lanseringen av en ny forhandlingsprosess 13. august i Mexico by. Der undertegnet partene en intensjonsavtale som angir visjoner, format og agenda for integrerte forhandlinger. Norge er tilrettelegger for forhandlingene, Mexico er vertskapsnasjon, mens partene har utpekt to ledsagerland – Nederland og Russland.

Partene har vært innstilt på å forhandle effektivt for å oppnå inkluderende og langsiktige resultater til det beste for det venezuelanske folk. Det skulle gjennomføres konsultasjoner med politiske og sivile aktører underveis i prosessen. Samtidig var partene enige om å respektere forhandlingenes sensitive karakter slik at partene kunne få ro til å oppnå rask fremgang.

Andre forhandlingsrunde, 3. – 6. september 2021

Under andre forhandlingsrunde i Mexico by ble partene enige om en felles uttalelse og to avtaler.

Tredje forhandlingsrunde, 25. – 27. september 2021

Under tredje forhandlingsrunde i Mexico by ble partene enige om en felles uttalelse.

Forhandlingene suspendert

Forhandlingsprosessen ble suspendert 16. oktober 2021 da regjeringens delegasjon besluttet å ikke delta i neste forhandlingsrunde med henvisning til utleveringen av Alex Saab fra Kapp Verde til USA.

Venezuelansk deltakelse på Oslo Forum

21. og 22. juni 2022 deltok forhandlingslederne til Venezuelas bolivarianske regjering og Venezuelas enhetsplattform på Oslo Forum. I den forbindelse publiserte Norge følgende to tweeter: