Den venezuelanske forhandlingsprosessen

Regjeringen og opposisjonen i Venezuela innledet i 2021 forhandlinger om en helhetlig løsning på krisen i landet.

Norge har over tid vært engasjert i å bistå partene i Venezuela med å finne en løsning på konflikten. Fra mai til august 2019 la Norge til rette for forhandlinger mellom delegasjonene til Nicolás Maduro og Juan Guaidó i Oslo og på Barbados. Partene gjorde fremskritt i samtalene, men inngikk ingen avtaler.

En ny forhandlingsprosess ble etablert i august 2021 med signeringen av en intensjonsavtale. Norge er tilrettelegger for forhandlingene, mens Mexico er vertskapsnasjon og Nederland og Russland deltar som ledsagerland.

I det følgende oppsummeres de viktigste milepælene i forhandlingsprosessen.

Enighet om kandidatprosedyre 30. november 2023 

I etterkant av den femte forhandlingsrunden, som fant sted i Bridgetown, Barbados, annonserte Norge 30. november 2023 at partene var blitt enige om en prosedyre for kandidater som ønsker å stille til valg. 

Forhandlingene ble gjenopptatt 17. oktober 2023

Under den femte forhandlingsrunden i Bridgetown, Barbados ble partene enige om en fellesuttalelse og signerte to avtaler.

Forhandlingene ble gjenopptatt 26. november 2022

Under den fjerde forhandlingsrunden i Mexico ble partene enige om en fellesuttalelse og en delavtale.

Oslo Forum, 21.–22. juni 2022

21. og 22. juni 2022 deltok forhandlingslederne til Venezuelas regjering og opposisjon på Oslo Forum. I den forbindelse publiserte Norge to tweeter.

Forhandlingene suspendert 16. oktober 2021

Forhandlingsprosessen ble suspendert 16. oktober 2021 da regjeringen besluttet å ikke delta i den forestående forhandlingsrunden med henvisning til utleveringen av Alex Saab fra Kapp Verde til USA.

Tredje forhandlingsrunde, 25.–27. september 2021

Under tredje forhandlingsrunde i Mexico by ble partene enige om en felles uttalelse.

Andre forhandlingsrunde, 3.–6. september 2021

Under andre forhandlingsrunde i Mexico by ble partene enige om en felles uttalelse og to avtaler.

Lansering av nye forhandlinger 13. august 2021

Utforskende samtaler mellom de to partene siden mars 2021 ledet fram til lanseringen av en ny forhandlingsprosess 13. august i Mexico by. Der undertegnet partene en intensjonsavtale som angir visjoner, agenda og format for integrerte forhandlinger. Norge er tilrettelegger for forhandlingene, mens Mexico er vertskapsnasjon, og Nederland og Russland deltar som ledsagerland.

Partene har som mål å forhandle effektivt for å oppnå inkluderende og langsiktige resultater til det beste for det venezuelanske folk. Det er enighet om å gjennomføre konsultasjoner med politiske og sivile aktører underveis i prosessen. Samtidig er det ønskelig at forhandlingenes sensitive karakter respekteres slik at partene får ro til å oppnå fremgang.