Den venezuelanske forhandlingsprosessen

Regjeringen og opposisjonen i Venezuela har innledet forhandlinger om en helhetlig løsning på krisen i landet.

Norges engasjement for å bistå partene i Venezuela med å finne en løsning på landets konflikt til befolkningens beste, skjøt for alvor fart i 2018. Fra mai til august 2019 la Norge til rette for forhandlinger mellom delegasjonene til Nicolás Maduro og Juan Guaidó i Oslo og på Barbados.

Lansering av nye forhandlinger 13. august 2021

Utforskende samtaler mellom de to sidene fra mars 2021 resulterte i lanseringen av en ny forhandlingsprosess 13. august i Mexico by. Der undertegnet partene en intensjonsavtale som angir visjoner, format og agenda for integrerte forhandlinger. Norge er tilrettelegger for forhandlingene. Mexico er vertskapsnasjon, mens partene har utpekt to ledsagerland – Nederland og Russland.

Partene er innstilt på å forhandle effektivt for å oppnå inkluderende og langsiktige resultater til det beste for det venezuelanske folk. De vil gjennomføre konsultasjoner med politiske og sivile aktører underveis i prosessen. Samtidig er det enighet om å respektere forhandlingenes sensitive karakter slik at partene får ro til å oppnå rask fremgang.

Andre forhandlingsrunde, 3. – 6. september 2021

Under andre forhandlingsrunde i Mexico by ble partene enige om en felles uttalelse og to avtaler.

Tredje forhandlingsrunde, 25. – 27. september 2021

Under tredje forhandlingsrunde i Mexico by ble partene enige om en felles uttalelse.