Israel/Palestina: En forhandlet to-statsløsning

Norges langsiktige engasjement søker å bidra til en forhandlet tostatsløsning der to stater, Israel og Palestina, lever side om side i fred innenfor sikre og internasjonalt anerkjente grenser. Norge mener at kun en forhandlet tostatsløsning kan gi varig fred mellom israelerne og palestinerne.

De utestående sluttstatusspørsmålene, herunder grenser, sikkerhet, Jerusalems status og flyktningspørsmålet må løses gjennom forhandlinger mellom partene. Norge mener at den israelske bosettingsaktiviteten på okkupert land er ulovlig i henhold til folkeretten, og at den utgjør et hinder for fred.

Siden Oslo-avtalene i 1993 og 1995 har Norge ledet den internasjonale giverlandsgruppen for Palestina (Ad Hoc Liaison Committee, AHLC). Formålet med giverlandsgruppen er å legge det institusjonelle og økonomiske grunnlaget for en palestinsk stat innenfor en fremforhandlet tostatsløsning. Det krever samarbeid mellom Palestina og Israel og støtte fra giverlandene. Bygging av bærekraftige palestinske myndighetsinstitusjoner, styrking av den palestinske økonomien og bedring av situasjonen for befolkningen på Vestbredden, inkludert Øst-Jerusalem, og i Gaza står sentralt. Som leder av AHLC har Norge et mandat fra FNs sikkerhetsråd til å samordne den internasjonale støtten til Gaza (sikkerhetsrådsresolusjon 1860).

Norge har de siste årene opprettholdt et samlet bistandsnivå til palestinerne på omtrent 800-900 millioner kroner, inkludert støtte til Den palestinske selvstyremyndigheten, sivilsamfunnsorganisasjoner, FNs hjelpeorganisasjon for palestinske flyktninger (United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East, UNRWA) og andre multilaterale kanaler.

Utdanning, helse og energi er prioriterte innsatsområder for vår langsiktige bistand, foruten budsjettstøtte til Den palestinske selvstyremyndigheten. I tillegg opprettholdes støtte til styrking av menneskerettigheter og likestilling.