Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Israel/Palestina: Fredsløsning med to stater

Norge støtter aktivt målet om en fredsløsning i Midtøsten som innebærer at to stater, Israel og Palestina, lever side om side i fred innenfor sikre og internasjonalt anerkjente grenser.

Norges syn på grensespørsmålet bygger på internasjonal folkerett, slik det blant annet er nedfelt i FNs sikkerhetsråds resolusjon 242. Den slår på dette punktet fast at Israel skal trekke seg tilbake fra landområdene som ble okkupert i 1967. Samtidig vil Norge respektere andre løsninger som de to partene måtte enes om gjennom forhandlinger.

Forhandlinger

Norge har ved gjentatte anledninger understreket betydningen av at en palestinsk stat opprettes som resultat av forhandlinger mellom partene, og ikke gjennom ensidige tiltak eller bruk av vold.

I påvente av en endelig helhetsløsning på Midtøsten-konflikten vil Norge gå imot ethvert ensidig skritt for å endre Jerusalems status, og unnlate å anerkjenne byen som hovedstad for noen av partene. Norge uttrykker løpende bekymring for Israels utbygging av bosettinger i Øst-Jerusalem. 

Norge støtter den internasjonale domstolens vurdering om at byggingen av den israelske separasjonsbarrieren inne i okkuperte områder strider mot folkerettens regler og er et alvorlig hinder mht. oppnåelse av en tostatsløsning. 

Den israelske bosettingspolitikken er i henhold til folkeretten ulovlig og er videre i strid med bestemmelsene i Veikartet for fred. Den vanskeliggjør mulighetene for å igangsette en bred politisk prosess om sluttstatusspørsmålene.

Norge mener tiden er inne for å adressere konflikten mer helhetlig. Madrid+15-konferansen som Norge støttet og deltok i var en viktig påminnelse om behovet for en bred, inkluderende og omfattende regional konferanse for å adressere situasjonen i Midtøsten. Norge har oppfordret gruppen av land og organisasjoner som går under navnet Kvartetten, dvs. EU, FN, Russland og USA, til å utøve sterkere lederskap på dette området.

Norsk støtte

Norge har gjennom mange år gitt betydelig støtte til palestinsk institusjonsbygging og kapasitetsutvikling som ledd i utviklingen av en palestinsk stat.

Norge er solidarisk med de krav som det internasjonale samfunn legger til grunn for et direkte samarbeid med den Hamas-ledede palestinske regjeringen. Vi har sagt at det ikke er aktuelt å inngå direkte bistandssamarbeid med den palestinske regjeringen før den beveger seg i retning av å oppfylle den internasjonale Kvartettens tre krav om anerkjennelse av Israel, avstandtagen fra vold og aksept av tidligere inngåtte avtaler. Dersom dette skjer, har Norge signalisert vilje til å gå i bresjen for å gjenoppta et direkte bistandssamarbeid med den palestinske regjering. Norge støtter aktivt president Abbas bestrebelser på å etablere en samlingsregjering med en slik plattform for å normalisere forbindelsene med giverlandene og Israel. 

Til toppen