Israel/Palestina: En forhandlet to-statsløsning

Norge legger til grunn en balansert holdning i Midtøsten-konflikten. Vårt langsiktige engasjement søker å bidra til en forhandlet to-statsløsning der to stater, Israel og Palestina, lever side om side i fred innenfor sikre og internasjonalt anerkjente grenser. Norge mener at kun en forhandlet to-statsløsning kan bidra til varig fred mellom israelerne og palestinerne.

De utestående sluttstatusspørsmålene, herunder grenser, sikkerhet, Jerusalems status og flyktningspørsmålet må løses gjennom forhandlinger mellom partene. Norge mener at israelske bosettinger er ulovlige iht. folkeretten, og at de utgjør et hinder for fred.

Siden Oslo-avtalene i 1993 og 1995 har Norge ledet den internasjonale giverlandsgruppen for Palestina (Ad Hoc Liaison Committee, AHLC). Det strategiske målet med giverlandsgruppen er å legge et institusjonelt og økonomisk grunnlag for en fremtidig palestinsk statsdannelse, herunder bygging av palestinske institusjoner og styrking av økonomien. I tillegg er forbedring av situasjonen for den palestinske befolkningen i Gaza høyt prioritert av giverlandsgruppen. Som leder av AHLC har Norge et mandat fra FNs sikkerhetsråd til å samordne den internasjonale støtten til Gaza (sikkerhetsrådsresolusjon 1860).

Norge opprettholder et samlet bistandsnivå til Palestina på omtrent 800 millioner kroner, inkludert støtte til sivilsamfunnsorganisasjoner, FNs hjelpeorganisasjon for palestinske flyktninger (United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East, UNRWA) og andre multilaterale kanaler.

Utdanning, helse og energi er prioriterte innsatsområder for vår langsiktige bistand, foruten budsjettstøtte til Den palestinske selvstyremyndigheten. I tillegg opprettholdes støtte til styrking av menneskerettigheter og likestilling.