Norges engasjement i fredsprosesser siden 1993

Under følger en oversikt over områdene hvor Norge har bidratt aktivt på freds- og forsoningsfeltet.

Land

Viktige elementer i Norges bidrag

Afghanistan

 

Støtte til fredsarbeidet og regionalt samarbeid, herunder tillitsskapende tiltak  i Heart of Asia/Istanbulprosessen med hensikt å styrke relasjoner og fellesinteresser.

Colombia

 

Offisiell tilrettelegger sammen med Cuba for fredsprosessen med Farc-EP siden 2012. Tilrettelegger i fredsprosessen med ELN sammen med Brasil, Chile, Cuba, Ecuador og Venezuela. Offentlige forhandlinger med ELN annonsert 30. mars 2016, fortrolige samtaler siden 2014. Involvert i freds- og forsoningsarbeid i Colombia i flere tiår og i flere dialoginitiativ mellom skiftende regjeringer og den colombianske geriljaen (Farc-EP og ELN).

Guatemala

 

Norge hadde en aktiv rolle som tilrettelegger under   forhandlingene og var medlem av Vennelandsgruppen for Guatemala, sammen med USA, Spania, Mexico, Venezuela og Colombia, for å bistå FN i fredsmeglingen. Tre av delavtalene ble undertegnet i Oslo. Fredsavtale inngått i 1996.

Myanmar

Bidro til å støtte opp om våpenhvilene og berede grunnen for politisk prosess gjennom Myanmar Peace Support Initiative 2012-14. Støtter fremdeles opp om den pågående fredsprosessen, bl.a. gjennom Peace Donor Support Group..

Nepal

 

Bidro med en unik og uformell møteplass for partene under fredsprosessen. Støttet FN-assistanse og overvåking. Fredsavtale inngått i 2006.

Israel,   Palestinske området

Norge var tilrettelegger for forhandlingene i forbindelse med Oslo-avtalen 1992-1993. Ledet Folk-til-folk programmet som det ble enighet om i Oslo II-avtalen i 1995 og som skulle bringe større folkelig inkludering i prosessen. Norge har siden oppstarten ledet giverlandsgruppen for Palestina (AHLC), som siden Oslo-avtalen i 1993 har finansiert store deler av de palestinske selvstyremyndighetenes budsjetter. 

Filippinene

Tilrettelegger for forhandlingene mellom den kommunistiske opprørsbevegelsen (CPP/NPA/NDFP) og regjeringen siden 2001. Fredsforhandlinger gjenopptatt august 2016 etter flere års stillstand. Deltar i overvåkings- og avvæpningsprosessen i fredsprosessen mellom regjeringen og Moro Islamic Liberation
Front (MILF) på Mindanao.

Somalia

Støtte til freds- og forsoningsarbeidet. Grunnlegger av International Contact Group (ICG) sammen med USA.

Sri Lanka

 

Støtte til freds- og forsoningsarbeidet fra 1997 til 2009. Tilrettelegger for fredsforhandlingene i perioden 2000-2006. En våpenhvile ble inngått i 2002 og overvåket av norsk-ledede SLMM, før den ble kansellert av regjeringen i 2008.

Sudan/Sør-Sudan

 

Sentral aktør med spesialrepresentant, og del av Troikaen (Norge,
USA, UK) siden 2002. Drivkraft i fredsforhandlingene som førte til fredsavtalen i 2005. Støtte til Igads forhandlinger som førte til Addis Abeba-avtalene mellom Sudan og Sør-Sudan i 2012. Også støtte til Igads forhandlinger etter den interne konflikten i Sør-Sudan fra desember 2013 som ledet til fredsavtalen for Sør-Sudan av august 2015.

I tillegg til dette har Norge støttet flere fredsprosesser både finansielt og teknisk, i Aceh, Burundi, DR Kongo, Kenya, Syria og Uganda. Norge har også dialoginitiativer i flere andre land, som Haiti, Den dominikanske republikk og Øst-Timor. Mange av fredssamtalene foregår i fortrolighet, hvilket betyr at denne listen ikke er fullstendig.

Til toppen