Norges engasjement i fredsprosesser siden 1993

Under følger en oversikt over områdene hvor Norge har bidratt aktivt på freds- og forsoningsfeltet.

Land

Viktige elementer i Norges bidrag

Afghanistan

 

Støtte til fredsarbeidet og regionalt samarbeid, med hensikt å styrke relasjoner og fellesinteresser. Kvinners rettigheter og deltakelse særlig vektlagt.

Colombia

 

Involvert i freds- og forsoningsarbeid i Colombia i flere tiår og i ulike dialoginitiativ mellom skiftende regjeringer og geriljagrupper (Farc-EP og ELN). Offisiell tilrettelegger, sammen med Cuba, for fredsforhandlingene med Farc-EP fra 2012 som resulterte i en endelig fredsavtale 24. november 2016. Siden da har Norge og Cuba deltatt i oppfølgingskommisjonen sammen med regjeringen og Farc. Offisiell tilrettelegger i fredsprosessen med ELN siden 2016.

Filippinene

Tilrettelegger for forhandlingene mellom kommunistbevegelsen NDFP og regjeringen siden 2001. Deltar i overvåkings- og avvæpningsprosessen i fredsprosessen mellom regjeringen og Moro Islamic Liberation Front (MILF) på Mindanao.

Guatemala

 

Norge hadde en aktiv rolle som tilrettelegger under   forhandlingene og var medlem av Vennelandsgruppen for Guatemala, sammen med USA, Spania, Mexico, Venezuela og Colombia, for å bistå FN i fredsmeklingen. Tre av delavtalene ble undertegnet i Oslo. Fredsavtale inngått i 1996.

Israel, Palestina

Norge var tilrettelegger for forhandlingene i forbindelse med Oslo-avtalen 1992-1993. Ledet Folk-til-folk programmet som det ble enighet om i Oslo II-avtalen i 1995 og som skulle bringe større folkelig inkludering i prosessen. Norge har siden oppstarten ledet giverlandsgruppen for Palestina (AHLC), som siden Oslo-avtalen i 1993 har finansiert store deler av de palestinske selvstyremyndighetenes budsjetter. 

Myanmar

Bidrar til fredsprosessen gjennom Joint Peace Fund (JPF), støtte til Joint Monitoring Committee (JMC), samt kapasitetsbyggende fredstiltak overfor de væpnede gruppene. Bred støtte på fredsområdet til sivilsamfunnsorganisasjoner.

Nepal

 

Bidro med en unik og uformell møteplass for partene under fredsprosessen. Støttet FN-assistanse og overvåking. Fredsavtale inngått i 2006.

Somalia

Grunnlegger av International Contact Group (ICG) sammen med USA. Støttet etableringen av det nasjonale rammeverket for forsoning, vedtatt i 2019.

Sri Lanka

 

Tilrettelegger for fredsforhandlingene i perioden 2000-2006. En våpenhvile ble inngått i 2002 og overvåket av norsk-ledede SLMM, før den ble kansellert av regjeringen i 2008.

Sudan/Sør-Sudan

 

Del av Troikaen (Norge, USA, UK) siden 2002. Drivkraft i fredsforhandlingene som førte til fredsavtalen i 2005. Støtte til Igads forhandlinger som førte til Addis Abeba-avtalene mellom Sudan og Sør-Sudan i 2012. Støtte til Igads (Intergovernmental Authority on Development) forhandlinger etter den interne konflikten i Sør-Sudan fra desember 2013 som ledet til fredsavtalen for Sør-Sudan av august 2015 samt den revidert avtalen av september 2018. Norge støtter også implementeringen av 2018-avtalen.

Venezuela

Tilrettelegging av forhandlinger i 2019 mellom partene i Venezuela, representert ved delegasjonene til hhv. Nicolás Maduro og Juan Guiadó.

I tillegg til dette har Norge støttet flere fredsprosesser både finansielt og teknisk, i Aceh, Burundi, DR Kongo, Kenya, Mosambik, Syria og Uganda. Norge har også dialoginitiativer i flere andre land, som Haiti, Den dominikanske republikk og Øst-Timor. Mange fredssamtaler foregår i fortrolighet, hvilket betyr at denne listen ikke er fullstendig.