Spørsmål og svar om å reise utenlands

Før du reiser til utlandet må du være reiseklar: sjekk innreiseregler, forholdene der du skal og husk gyldig pass og reiseforsikring.

Ved behov for akutt eller særskilt assistanse: Kontakt nærmeste ambassade eller UDs operative senter på +47 23 95 00 00 eller e-post: 247@mfa.no.

Din sikkerhet er ditt ansvar. Sett deg inn i hvilke regler som gjelder for inn- og utreise, status på pandemien og situasjonen generelt i landet du skal reise til. Sjekk passets utløpsdato, at du har gyldig reiseforsikring og hva den dekker. Finn ut om du trenger visum.

Last ned UDs app Reiseklar, som samler reiseinformasjon, reiseråd og reiseregistrering på ett sted. Her finner du nyttig informasjon om over 200 land. Du kan også registrere reisen din i appen for å få viktig informasjon om det oppstår en krise mens du er på reise.

Pandemien er ikke over i alle land. Mange land har fortsatt strenge restriksjoner. Sett deg inn i hva landets myndigheter selv skriver om inn- og utreise, bruk av koronasertifikat, testkrav og annet. Slike bestemmelser kan endre seg raskt, så sjekk om det har vært endringer før du reiser, og gjerne igjen før hjemreisen.

Alle på reise i utlandet bør registrere og oppdatere sin reise på reiseregistrering eller i appen Reiseklar som kan lastes ned fra App Store og Google Play.

Passet ditt er både et reisedokument og legitimasjon. Du kan bruke passet for å dokumentere hvem du er i alle situasjoner og overalt hvor du reiser. Noen land krever at passet skal være gyldig langt frem i tid, også etter at du forlater landet. Sjekk hva som gjelder dit du skal. Ta en kopi av passet og oppbevar denne separat. Nasjonalt ID-kort med reiserett er gyldig for reiser i EU-/EØS-landene og Sveits.

Du finner mer informasjon om pass og nasjonalt ID-kort på politiets hjemmesider: Om pass og ID-kort – Politiet.no

Sjekk politiets nettsider for regler om nødpass. Nødpass – Politiet.no

Nasjonalt ID-kort med reiserett er gyldig som reisedokument når du skal reise til EU-/EØS-landene og Sveits. ID-kortet har samme størrelse som et bankkort og er praktisk å ha med seg. Søknad om nasjonalt ID-kort fremmes ved personlig fremmøte hos ID-kortmyndighet i Norge.

Det er to utgaver av det nasjonale ID-kortet. Kun kortet med rød ledetekst gir reiserett og kan brukes som alternativ til pass på reiser til EU-/EØS-landene og Sveits. Merk at kortet med grønn ledetekst ikke kan brukes på reiser til utlandet.

Merk at barn eller ungdom under 18 år som skal reise alene bør bli utstyrt med en fullmakt fra foresatte. Skal du reise med andres barn, anbefaler vi at du tar med fullmakt fra barnets foresatte. Barnet må da ha med sitt eget pass. Du kan i passkontrollen bli bedt om å dokumentere at du har rett til å reise med barnet.

Du finner mer informasjon på politiets hjemmesider: Om pass og ID-kort – Politiet.no

De fleste land krever at personer som skal krysse landegrenser har gyldige reisedokumenter, også for å reise tilbake til eget hjemland. Du kan likevel kontakte reise- eller flyselskapet ditt for å sjekke om de er villige til å la deg å returnere til Norge uten pass eller ID-kort. Det kan hjelpe å ha en kopi av reisedokumentet med seg.

Kontakt nærmeste norske ambassade dersom du trenger nødpass. Å få nødpass kan ta tid. Ambassader ligger vanligvis i landets hovedstad og du må reise dit for å nødpasset. Du må også forholde deg til ambassadens åpningstider.

Du finner kontaktinformasjon til norske utenriksstasjoner her: Norske utenriksstasjoner - regjeringen.no

 

Dersom barn reiser med bare én forelder krever flere land skriftlig og signert samtykke fra den andre forelderen for å la barnet slippe inn og ut av landet. Reiser du med barn som ikke er dine egne, kan det være nødvendig med en fullmakt fra begge foreldre/foresatte. Kopi av foreldrenes pass bør legges ved bekreftelsen. Tilsvarende gjelder dersom barna reiser alene. Enkelte land krever en legalisert bekreftelse.

Har du ansvar for en gruppe barn eller ungdommer på reise bør du forsikre deg om at alle har gyldige reisedokumenter. Enkelte kan trenge visum. Ulike regler gjelder kan gjelder for norske borgere, statsborgere av andre land og innehavere av utlendingspass/reisebevis for flyktninger.

Kontakt landets ambassade eller myndigheter i god tid før reisen skal skje for å undersøke hvilke krav de stiller. Oversikt over fremmede lands diplomatiske stasjoner akkreditert til Norge finner du i oversikten over Norges diplomatiske forbindelser.

Du finner et eksempel på hvordan en fullmakt kan se ut her: Konsulær bistand til norske borgere - regjeringen.no.

Enkelte land krever en bekreftelse på at reisen og oppholdet er godkjent av begge foreldre/foresatte. Flere land krever også at en navngitt voksen skal stå som ansvarlig under hele oppholdet. Dette for å unngå misforståelser i møte med myndighetene i landet man besøker. Kopi av foreldrenes pass bør legges ved bekreftelsen.

Dersom du reiser uten foreldre/foresatt må du være oppmerksom på at enkelte overnattingssteder krever at alle som inngår i bestillingen er over 18 år. Kontakt hotellet for å sjekke hvilke regler de har for dette.

Ta kontakt med landets ambassade eller myndigheter i god tid før reisen skal skje for å undersøke hvilke krav landets myndigheter stiller. Oversikt over fremmede lands diplomatiske stasjoner akkreditert til Norge finner du i oversikten over Norges diplomatiske forbindelser.

Ta med nok og riktige medisiner hjemmefra. En liste over din diagnose og hvilke medisiner du bruker kan også være nyttig. Ta med kontaktinformasjon til fastlegen din, eller behandlende sykehus. Sørg for å ha tilstrekkelig reiseforsikring før du reiser. Hold kontakt med familie og venner så de ikke blir bekymret.

Ambassader dekker ikke utgifter til helsehjelp, men kan hjelpe deg med kontakter til lokale sykehus.

Alle bør ha gyldig reiseforsikring. For norske borgere som bor i utlandet gjelder en rekke ulike bestemmelser. Helsenorge.no har informasjon om dette. For turister eller for kortere opphold i EØS og Sveits gjelder europeisk helsetrygdkort, som gir rett til samme helsehjelp som innbyggerne i vertslandet. Se mer informasjon om utflyttede pensjonisters rett til europeisk helsetrygdkort.

Når du skal reise til utlandet, må du både ha gyldig pass/utlendingspass/reisebevis for flyktninger, og gyldig oppholdskort. Dersom du mangler noe av dette kan du få problemer på flyplassen, når du prøver å reise inn i et annet land, eller når du prøver å reise tilbake til Norge.

Du finner mer informasjon på Utlendingsdirektoratets hjemmeside: Du trenger gyldig oppholdskort hvis du skal reise til utlandet - UDI

Utenriksdepartementet gir offisielle reiseråd når det er grunn til å råde nordmenn fra å reise til et bestemt land, område eller en region, eller til å forlate stedet. Vi oppretter, endrer og opphever reiseråd etter en helhetsvurdering av situasjonen for norske borgere. UD kan ikke garantere at en reise er trygg å gjennomføre. Det er opp til den enkelte å vurdere om de skal reise eller ikke.

Her finner du mer informasjon for UDs reiseråd.

UDs reiseråd er kun et råd, ikke et forbud. Å reise i strid med UDs reiseråd kan imidlertid få konsekvenser for din reiseforsikring, og andre forhold. Du bør også være klar over at UDs evne til å yte konsulær bistand kan være begrenset i land hvor det er reiseråd. I ytterste konsekvens vil UD ikke kunne gi deg konsulær bistand dersom du får problemer mens du er på reise.

Ta kontakt med nærmeste norske ambassade eller UDs operative senter på telefon +47 23 95 00 00 eller e-post 247@mfa.no.

Mange av våre ambassader dekker flere land og de strekker seg langt for å bistå norske borgere. I tillegg har vi konsulater i en rekke land og byer. På nettsiden norway.no finner du oversikt over hvilke ambassader som dekker ulike land: www.norway.no

Vi samarbeider tett med nordiske landene for å kunne hjelpe nordiske borgere i nød. I land der Norge ikke har ambassade, kan vi be en annen nordisk ambassade bistå deg.