Diplomatiske forbindelser

Her finner du nyttig informasjon om Norges diplomatiske forbindelser, blant annet en liste over alle utenlandske diplomater i Norge. I tillegg finner du regler for det norske flagg og riksvåpen.

Victoria terrasse. Photo Petter Foss

The Oslo Diplomatic List

Artikkel 28.05.2024

This list contains data as reported by the diplomatic missions and representatives of international organisations.

Bilde av det finske flagget heist i Nato.png

Land Norge har diplomatiske forbindelser med

Liste A-Å

Her finner du oversikt over norske utenriksstasjoner, ambassadører og offisielle navn på land og hovedsteder.

Bilde av flagget med blå himmel omringet av trær

Norges flagg

Artikkel 12.05.2023

Oversikt over offisielle flaggdager i Norge, hvem som kan benytte splittflagg, tidspunkt for heising og firing av flagg, og når man ellers kan flagge ved statlige virksomheter.

Ambassadeskilt i Berlin

Riksvåpenet

Artikkel 30.11.2022

Det norske riksvåpenet er blant de eldste i Europa. Som de fleste slike våpen var også det norske opprinnelig et personlig kongevåpen. Våpenmerker ble først tatt i bruk på 1100-tallet på ridderrustninger for å kunne skjelne venn fra fiende.

Europaparlamentets bygning i Brussel. Foto: EU-delegasjonen

Norges diplomatiske forbindelser med fremmede stater (1905–1993)

Artikkel 27.01.2020

Her følger en historisk oversikt over stater Norge har diplomatiske forbindelser med - og når de ble opprettet. Oversikten dekker perioden 1905 til 1993.