Utenriksdepartementets årsregnskap

Utenriksdepartementet har utarbeidet og avlagt årsregnskap i henhold til gjeldende bestemmelser.

Regnskapene gir et dekkende bilde av departementets disponible bevilgninger, regnskapsførte utgifter, inntekter, eiendeler og gjeld.

 Årsregnskapet for 2016 (pdf)

 Riksrevisjonens beretning (pdf)

 

Årsregnskapet for 2015 (pdf)
 Årsregnskapet for 2014 (pdf)