Forsiden

Utenriksdepartementets årsregnskap

Utenriksdepartementet har utarbeidet og avlagt årsregnskap i henhold til gjeldende bestemmelser.

Regnskapene gir et dekkende bilde av departementets disponible bevilgninger, regnskapsførte utgifter, inntekter, eiendeler og gjeld.

Årsregnskapet for 2021 (pdf)

Riksrevisjonens beretning 2021 (pdf)

 

Årsregnskapet for 2020 (pdf)

Riksrevisjonens beretning 2020 (pdf)

 

Årsregnskapet for 2019 (pdf)

Riksrevisjonens beretning 2019 (pdf)

 

Årsregnskapet for 2018 (pdf)

Riksrevisjonens beretning 2018 (pdf)

 

Årsregnskapet for 2017 (pdf) 

Riksrevisjonens beretning 2017 (pdf)

 

Årsregnskapet for 2016 (pdf)

Riksrevisjonens beretning 2016 (pdf)