Preseance-liste for Oslo

I diplomatiet er preseancelisten en måte å rangere ambassadører og andre stasjonssjefer på etter tidspunktet for formell tiltredelse i stillingen ved landets diplomatiske representasjon overfor Norge.

Listen revideres fortløpende ved ankomst av nye stasjonssjefer og når de reiser. Den har blant annet betydning for plassering i offisielle sammenhenger, og for utvelgelse av «doyen» (også kalt «dean»), som er ambassadørkorpsets talsperson overfor mottakerstatens myndigheter i sammenhenger der det er behov for dette.

Wienkonvensjonen om diplomatisk samkvem (1961), Artikkel 16, slår fast at andre lands stasjonssjefer har intern rangering etter tidspunktet for formell tiltredelse, men dette har ingen betydning for deres immuniteter og privilegier som diplomater.