Norges diplomatiske forbindelser med fremmede stater (1905–1993)

Her følger en historisk oversikt over stater Norge har diplomatiske forbindelser med - og når de ble opprettet. Oversikten dekker perioden 1905 til 1993.

Norges opprettelse av diplomatiske forbindelser med fremmede stater (pdf)