Barnebortføring

Hjelp, råd og kunnskap om internasjonal barnebortføring for foreldre og andre som kommer i kontakt med slike saker.

Barn på flyplass

Om barnebortføring

Hva er en barnebortføring?

En typisk barnebortføring er når et barn ulovlig tas ut av landet av en av foreldrene, i strid med foreldreansvaret til gjenværende forelder.

Kart over verden

Landoversikt

Hvor er barnet bortført?

Norske myndigheters bistand avhenger blant annet av hvilket land barnet er bortført til.

Riksløven

Myndigheter

Bistand fra norske myndigheter

Her finner du informasjon om hvilken bistand som gis fra norske myndigheter.

Seminar for advokater

Seminar om internasjonale barnebortføringssaker

Justis- og beredskapsdepartementet inviterer til heldagsseminar for advokater om internasjonale barnebortføringssaker mandag 16. april 2018.

Juridisk bistand

Justis- og beredskapsdepartementet og Utenriksdepartementet gir veiledning i barnebortføringssaker.

Økonomisk hjelp

I utgangspunktet må du dekke utgiftene til juridisk bistand selv. Du kan imidlertid søke om å få dekket disse utgiftene gjennom ordningen med fri rettshjelp.