Rundskriv om internasjonal barnebortføring

Dette rundskrivet retter seg mot advokater og dommere som arbeider med internasjonale barnebortføringssaker, men inneholder også informasjon og veiledning som vil være nyttig for andre offentlige myndigheter som kan få befatning med denne type saker. Rundskrivet inneholder også relevant informasjon til foreldre som opplever å få bortført barnet sitt.

Rundskriv om internasjonal barnebortføring (pdf) 

Rundskriv på engelsk:
Circular on international child abduction (PDF)