Internasjonale konvensjoner

Til og fra konvensjonsland - Haagkonvensjonen

Til og fra konvensjonsland - Europarådskonvensjonen

Guider til Haagkonvensjonen

Haagkonferansens hjemmesider - HCCH

Haagkonferansens database for internasjonal barnebortføring - INCADAT

Europarådets hjemmesider

Se forøvrig siden om Regelverk