Bortført

Når barnet ditt er bortført fra sitt bostedsland eller ikke har returnert/tilbakeholdes etter samvær.

Når barnet ditt er bortført fra sitt bostedsland eller ikke har returnert eller holdes tilbake etter samvær.

En typisk internasjonal barnebortføring er når et barn ulovlig tas ut av landet barnet har sitt bosted av en av foreldrene i strid med foreldreansvaret til gjenværende forelder eller barnevernet. Et barn kan også bli ulovlig tilbakeholdt etter et lovlig opphold i utlandet, for eksempel etter ferieopphold eller samvær. Begrepet barnebortføring omfatter begge disse situasjonene da reglene er de samme. Flytting innenfor landegrensene omfattes ikke. Se Hva er en barnebortføring?

Hvilken bistand norske myndigheter gis vil avhenge av om barnet ditt er bortført/tilbakeholdt til eller fra et land som er tilsluttet en internasjonal konvensjon som Norge har tiltrådt. Ved konvensjonssamarbeid er det Justis- og beredskapsdepartementet som bistår, mens for de land utenfor et slikt samarbeid er det Utenriksdepartementet som bistår. Under Landoversikt kan du se hva som er tilfellet for deg.

Barn kan være bortført til Norge eller fra Norge. Justis- og beredskapsdepartementet og Utenriksdepartementets rolle er den samme i begge tilfeller. Se Bistand fra norske myndigheter. Det vil ofte også være behov fra juridisk bistand fra advokat/rettshjelper. Se Juridisk bistand.

Dersom du ikke vet i hvilket land barnet ditt er eller hvor i Norge barnet befinner seg bør du straks kontakte politiet lokalt der barnet hadde bosted forutfor hendelsen og melde barnet savnet. Pass på at det også meldes savnet internasjonalt.

Internasjonal barnebortføring er straffbart.