Skjemaer

For barnebortførings- og samværssaker etter Haagkonvensjonen 1980 benyttes følgende skjema:

Blankettnr. GA-9102 på bokmål:

Blankettnr. GA-9102 på engelsk:

Skjemaene fylles ut og sendes til:

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
E-post: barnebortforing@bufdir.no
Postadresse: Postboks 2233, 3102 Tønsberg

 

For saker etter Europarådskonvensjonen 1980 benyttes følgende skjema:

Skjema for fullmaktserklæring:

Søknadsskjema for fri rettshjelp:

 

Disse skjemaene finnes også på Justis- og beredskapsdepartements side for skjemaer og blanketter