Skjemaer

For barnebortførings- og samværssaker etter Haagkonvensjonen 1980 benyttes følgende skjema:

  •  Søknadsskjema for tilbakelevering/samvær (tilgjengelig på norsk og engelsk)
  • Søknadsskjema for fri rettshjelp (tilgjengelig på norsk)

Disse skjemaene finnes på Justis- og beredskapsdepartements side for skjemaer og blanketter.

 

For saker etter Europarådskonvensjonen 1980 benyttes følgende skjema:

  • Søknadsskjema
  • Engelsk (pdf)
  • Skjema for fullmaktserklæring
  • Norsk (pdf)                                                                                           
  • Engelsk (pdf)
  • Søknadsskjema for fri rettshjelp (se lenken over)