Liste over advokater

Justis- og beredskapsdepartementets liste over advokater som har særlig kompetanse på og kjennskap til barnebortføring.

Bakgrunn for advokatlisten  

 

Oslo

Advokat Sol Elden
Advokatfirmaet Elden DA
St. Olavsgate 25
0129 Oslo
Tlf: 21 67 13 00
sol@elden.no  
CV for Sol Elden (PDF)
CV på engelsk (PDF)

Advokat Elisabeth Brodtkorb
Advokatfirma Elisabeth Sejersted Brodtkorb
Kindem & Co, Prinsens gate 22
0157 Oslo
Tlf: 22 34 61 00
eb@kindemco.no
CV for Elisabeth Brodtkorb (PDF)
CV på engelsk (PDF) 

Advokat Hanne Lepsøe
Langseth Advokatfirma DA
Haakon VII sgt. 2
Tlf: 22 93 73 29
lepsoe@ladv.no
CV for Hanne Lepsøe (PDF)
CV på engelsk (PDF)

Advokat Lars Christensen
Advokatfirmaet Hjort
Postboks 471 Sentrum
0107 Oslo
Besøksadresse: Akersgata 51, Oslo
Tlf: 22 47 18 00
lch@hjort.no
CV for Lars Christensen (PDF)
CV på engelsk (PDF)

Advokat Birgit Vinnes
Advokatforum
Postboks 447 Sentrum
0104 Oslo
Besøksadresse: Grensen 12 B, 0159 Oslo
Tlf: 22 40 36 40
bv@advokatforum.no  
CV for Birgit Vinnes (PDF)
CV på engelsk (PDF)
CV på fransk (PDF)

Advokat Morten Engesbak
Advokatfirmaet Mette Y. Larsen & Co
Postboks 599 Sentrum, 0106 Oslo
Tlf: 22 40 41 40
me@larsenco.no
CV for Morten Engesbak (PDF)
CV på engelsk (PDF) 

Advokat Halvor Frihagen
Advokatfirma Andersen & Bache-Wiig AS
Postboks 6983 St Olavs Plass
0130 OSLO
Telefon: 23 28 33 00
frihagen@abwiig.no
CV for Halvor Frihagen (PDF)
CV på engelsk (PDF)
CV på fransk (PDF)
CV på spansk (PDF)
CV på tysk (PDF)

Akershus

Advokat Espen Kolding
Folloadvokatene
Postboks 533
1401 Ski
Tlf: 64 85 88 99
espen.kolding@folloadvokatene.no   
CV for Espen Kolding (PDF)
CV på engelsk (PDF)
CV på tysk (PDF)

Monica Melgård
Advokatfirmaet Halvorsen & Co AS
Storgata 36
2000 Lillestrøm
Telefon:  64 84 00 20
mm@halvorsenco.no  
CV for Monica Melgård (PDF) 
CV på engelsk (PDF)

Hedmark

Advokat Siw Skatvedt Lund
Advokatfirmaet Glomdal Juridiske AS
Postboks 56
2261 Kirkenær
Tlf: 404 21 777
siw@glomdaljuridiske.no 
CV for Siw Skatvedt Lund (PDF) 

Buskerud

Advokat Sjak R. Haaheim
Advokatoriet AS
Vinjes gate 10
3018 Drammen
Tlf: 48 28 11 00
haaheim@advokatoriet.no  
CV for Sjak R. Haaheim (PDF)
CV på engelsk (PDF)

Vestfold

Advokat Christofer Arnø
Advokatfirmaet Haraldsen Bydal Lie DA
Postboks 414
3101 Tønsberg
Besøksadresse: Storgt. 39
Tlf: 33 35 82 10 
ca@hbl.no
CV for Christofer Arnø (PDF)
CV på engelsk (PDF)

Østfold

Advokat Torgeir Røinås Pedersen
Advokathuset Fredrikstad
Phønixgate 3
1601 Fredrikstad
Tlf: 69 30 19 00
pedersen@adv-huset.no
CV for Torgeir Røinås Pedersen (PDF)
CV på engelsk (PDF)

Advokat Sverre Nordmo
Advokatfirmaet Sverre Nordmo
Postboks 281
4663 Kristiansand
Besøksadresse: Østre Strandgate 29, 4610 Kristiansand
Tlf: 38 05 86 00
nordmo@sorlandsadvokatene.no
CV for Sverre Nordmo (PDF)

Advokat Silje Christine Hellesen
Advokatfirmaet Eurojuris Haugesund AS
Postboks 548
5501 Haugesund
Tlf: 90 89 71 33
schellesen@eurojuris.no
CV for Silje Christine Hellesen (PDF)
CV på engelsk (PDF)

Advokat Kristine Hånes
Rett Advokat ANS
Vaskerelven 35
5014 Bergen
Tlf: 55 32 13 00
kah@rettadvokat.no
CV for Kristine Hånes (PDF)  
CV på engelsk (PDF)

Advokat Anne C. R Onarheim
BergensAdvokatene AS
Postboks 910 Sentrum
5808 Bergen
Besøksadresse: C. Sundtsgate 56
Tlf: 55 55 38 60
acro@bergensadvokatene.com
CV for Anne C. R Onarheim (PDF)
CV på engelsk (PDF)

Advokat Janet Riise
AdvokatCompagniet DA
Postboks 483
5805 Bergen
Tlf: 55 55 48 00 
janet.riise@acda.no
CV for Janet Riise (PDF)  

Advokat Halvor Hjelm-Hansen
Advokatfirmaet Erbe & Co DA
Postboks 333
7403 Trondheim
Tlf: 73 87 41 00
hjelm-hansen@erbe.no
CV for Halvor Hjelm-Hansen (PDF) 
CV på engelsk (PDF)

Advokat Ingrid Maria Holm 
Angell advokatfirma  
Postboks 163
8001 Bodø
Tlf: 75 54 45 00 
imh@angelladvokatfirma.no  
CV for Ingrid Holm Ellingsen (PDF)
CV på engelsk (PDF)