Liste over advokater

Justis- og beredskapsdepartementets liste over advokater som har særlig kompetanse på og kjennskap til barnebortføring.

Bakgrunn for advokatlisten  

 

Øst-Norge

Oslo

Advokat Sol Elden
Advokatfirmaet Elden DA
St. Olavsgate 25
0129 Oslo
Tlf: 21 67 10 00
sol@elden.no
CV for Sol Elden (pdf)

Advokat Elisabeth Brodtkorb
Advokatfirma Elisabeth Sejersted Brodtkorb
Kindem & Co, Prinsens gate 22
0157 Oslo
Tlf: 22 34 61 00
eb@kindemco.no
CV for Elisabeth Brodtkorb (pdf) 

Advokat Sigrid Broch
Advokat Sigrid Broch AS
Postboks 6878, St. Olavs plass
0130 Oslo
Besøksadresse: Tullins gate 6, 0166 Oslo
Tlf: 22 94 32 10
sigrid@advokat-broch.no
CV for Sigrid Broch (pdf)

Advokat Lars Christensen
Advokatfirmaet Hjort
Postboks 471 Sentrum
0107 Oslo
Besøksadresse: Akersgata 51, Oslo
Tlf: 22 47 18 00
lch@hjort.no
CV for Lars Christensen (pdf)

Advokat Birgit Vinnes
Advokatforum
Postboks 447 Sentrum, 0104 Oslo
Besøksadresse: Grensen 12 B, 0159 Oslo
Tlf: 22 40 36 40
bv@advokatforum.no
CV for Birgit Vinnes (pdf) 

Advokat Elisabeth Grøndahl
Advokatfirmaet Stabell & Co
Rosenkrantzgt 7
0159 Oslo
Tlf: 22 40 41 40
elisabeth.grondahl@advokatstabell.no
CV for Elisabeth Grøndahl (pdf)

Advokat Are Aurlien
Aurlien Vordahl & Co Advokatfirma AS
Kristian Augustsgate 12
0164 Oslo
Tlf: 21 09 59 95
aa@avco.no
CV for Are Aurlien (pdf)

Akershus

Advokat Olga Halvorsen
Strømsveien 66 B
2010 Strømmen
Tlf: 41 47 93 16
post@advokatolgahalvorsen.no  
CV for Olga Halvorsen (pdf) 

Advokat Espen Kolding
Folloadvokatene
Postboks 533
1401 Ski
Tlf: 64 85 88 99
espen.kolding@folloadvokatene.no  
CV for Espen Kolding (pdf)

Advokat Christian A. Kramer
Frykman Kramer advokatfirma AS
Rådhusplassen 31
1430 Ås
Tlf: 22 99 47 00
ck@frykmankramer.no
CV for Christian A. Kramer (pdf)

Oppland

Advokat Joakim Staff
Advokatfirma Lohne, Krokeide AS
Hunnsvegen 2
2806 Gjøvik
Tlf: 61 14 01 90
staff@lohnekrokeide.no
CV for Joakim Staff (pdf)

Buskerud

Advokat Elisabeth Hagen
Advokat Elisabeth Hagen i kontorfellesskapet advokatene Vogt, Engebakken og Hagen
Nedre Storgate 11 B
3015 Drammen
Tlf: 32 83 02 00
e.hagen@advokatene-i-sentrum.no 
CV for Elisabeth Hagen (pdf) 

Advokat Sjak R. Haaheim
Advokatoriet AS
Vinjes gate 10
3018 Drammen
Tlf: 48 28 11 00
haaheim@advokatoriet.no 
CV for Sjak R. Haaheim (pdf) 

Advokat Sidsel Katralen (Buskerud og Oslo)
Advokatfirmaet Elden
St. Olavsgate 25
0129 Oslo
Tlf: 21 67 10 00
sidsel.katralen@elden.no 
CV for Sidsel Katralen (pdf) 

Vestfold

Advokat Christofer Arnø
Advokatfirmaet Haraldsen Bydal DA
Postboks 414
3101 Tønsberg
Besøksadresse: Storgt. 39
Tlf: 33 35 82 00
christofer.arno@advhb.no
CV for Christofer Arnø (pdf)

Østfold

Advokat Torgeir Røinås Pedersen
Advokathuset Fredrikstad
Phønixgate 3
1601 Fredrikstad
Tlf: 69 30 19 00
pedersen@adv-huset.no
CV for Torgeir Røinås Pedersen (pdf)

Sør-Norge

Advokat Sverre Nordmo
Advokatfirmaet Sverre Nordmo
Postboks 281
4663 Kristiansand
Besøksadresse: Østre Strandgate 29, 4610 Kristiansand
Tlf: 38 05 86 00
nordmo@sorlandsadvokatene.no
CV kan hentes her.

Advokat Karsten A. Anfinsen
Advokatfirmaet Haakstad & Co DA
Postboks 222
4802 Arendal
Tlf: 37 00 60 70
ka@haakstadco.no
CV for Sverre Nordmo (pdf)

Midt-Norge

Advokat Halvor Hjelm-Hansen
Advokatfirmaet Erbe & Co DA
Postboks 333
7403 Trondheim
Tlf: 73 87 41 00
hjelm-hansen@erbe.no
CV for Halvor Hjelm-Hansen (pdf)

Vest-Norge

Advokat Anders Svinø
Advokatfirma Øverbø Gjørtz DA
Postboks 837 Sentrum
6001 Ålesund
Tlf: 95 23 18 31
asv@ovgj.no
CV for Anders Svinø (pdf)  

Advokat Kjersti Gjellesvik
Advokatfirmaet Kjersti Gjellsvik
Breigaten 13
4001 Stavanger
Tlf: 51 37 27 27
Kjersti@gtadvokatene.no
CV for Kjersti Gjellesvik (pdf)  

Advokat Kristine Hånes
Rett Advokat ANS
Vaskerelven 35
5014 Bergen
Tlf: 55 32 13 00
kah@rettadvokat.no
CV for Kristine Hånes (pdf)  

Advokat Anne C. R Onarheim
Advokatene Onarheim, Hartwig, Rindal Onarheim & Grimstad DA
Postboks 910 Sentrum
5808 Bergen
Besøksadresse: C. Sundtsgate 56 på Nordnes (Like ved Tollbodkaien)
Tlf: 55 55 38 60
acro@bergensadvokatene.com
CV for Anne C. R Onarheim (pdf)  

Advokat Janet Riise
AdvokatCompagniet DA
Postboks 483
5805 Bergen
Tlf: 55 55 48 00
janet.riise@advokatene.net
CV for Janet Riise (pdf)  

Advokat Roe Lauvås
Advokatfirmaet Eurojuris Haugesund DA
Postboks 548 Sentrum
5501 Haugesund
Besøksadresse: Haraldsgate 90
Tlf: 52 70 10 30
roe.lauvaas@eurojuris.no
CV kan hentes her.  

Nord-Norge

Advokat Ingrid Holm Ellingsen 
c/o Angell advokatfirma AS 
Postboks 163
8001 Bodø
Tlf: 75 54 45 00 
ihe@angell-co.no
CV for Ingrid Holm Ellingsen (pdf)