Liste over advokater

Justis- og beredskapsdepartementets liste over advokater som har særlig kompetanse på og kjennskap til barnebortføring.

 

Advokatlisten: Advokater som har særlig kompetanse på og kjennskap til barnebortføring:

Navn / name Firma /
firm
Kontaktinformasjon / contact information Nettside /website Link CV Språk Language
Eitya Rehman Advokatfirmaet Sterri, Rehman & Henriksen AS Advokat Eitya Rehman     Advokatfirmaet Sterri, Rehman & Henriksen AS
Arbinsgate 7, 0253 Oslo
+ 47 482 33 267  rehman@advsrh.no
https://advsrh-no.webnode.page/vare-medarbeidere/   Engelsk: Flytende
Urdu: Flytende
Hindi: Flytende
Arabisk: Kjennskap
Tysk: Kjennskap 
English: Fluent
Urdu: Fluent
Hindi: Fluent
Arabic: Knowledge
German: Knowledge
Mathias Thorshaug Rengård Langseth Advokatfirma DA Advokat Mathias Thorshaug Rengård,
Langseth Advokatfirma DA,
Haakon VIIs gt 2,
Postboks 1371 Vika,
0114 Oslo,
 + 47 22 93 73 28 
 +47 934 49 063
thorshaug@ladv.no
www.langsethadvokat.no https://langsethadvokat.no/advokater/mathias-thorshaug/ Engelsk: Flytende
Tysk: Kjennskap 

English: Fluent
German: Knowledge
Else-Marie Merckoll Langseth Advokatfirma DA Advokat Else-Marie Merckoll,
Langseth Advokatfirma DA,
Haakon VIIs gt 2,
Postboks 1371 Vika,
0114 Oslo,
+ 47 22 93 73 11
+47 917 38 048
merckoll@ladv.no
 www.langsethadvokat.no https://langsethadvokat.no/advokater/else-marie-merckoll/ Engelsk: Flytende
English: Fluent
Morten Engesbak Advokatfellesskapet Mette Y. Larsen & Co Advokat Morten Engesbak Advokatfellesskapet Mette Y. Larsen & Co
Karl Johans gate 41A     Postboks 599 Sentrum
0106 Oslo
+47 907 58 744                                   +47 22 40 41 40
me@larsenco.no
https://larsenco.no/ CV English https://docs.google.com/document/d/1eY1MuTETwIKxOGEJQVvUAZICow3QDCBUHZgYUESFgL4/edit?usp=sharing
Engelsk: Flytende
English: Fluent
Torhild Holth Advokatfellesskapet Mette Y. Larsen & Co Advokat Torhild Holth Advokatfellesskapet Mette Y. Larsen & Co
Karl Johans gate 41A     Postboks 599 Sentrum
0106 Oslo
+47 414 61 161                              +47 22 40 41 40
 th@larsenco.no
https://larsenco.no/ https://docs.google.com/document/d/1beJRok1_cnTP8xlCKYHoX7FJVlYB4gACTPknjMVZX_4/edit?invite=CPHqs5AH Engelsk: Flytende
Tysk: God kjennskap
English: Fluent                            German: Good knowledge
Elisabeth Sejersted Brodtkorb Advokatfirma Elisabeth Sejersted Brodtkorb Advokat Elisabeth Sejersted Brodtkorb 
St Olavs plass 3, 0165 Oslo
(postboks 6878 St Olavs plass, 0130 Oslo              
+47 404 13 212
eb@ebrodtkorb.no
    Engelsk: Flytende
Fransk: Kjennskap 
 
Anita Hessen Advokatfirma Hessen Advokat Anita Hessen  
Advokatfirma Hessen,
Inkognitogata 33 A, 0256 Oslo
(postbokks 1045, 0218 Oslo
+ 47 977 46 299  anita@advokathessen.no
https://advokathessen.no   Engelsk: Flytende
Fransk: Flytende 
English: Fluent
French: Fluent
Julie Conradi-Larsen Advokatfirma Staff AS Advokat Julie Conradi-Larsen Advokatfirma Staff AS                              
Akersgaten 32
0180 Oslo
+ 47 900 26 686
julie@advokat-staff.no
https://advokat-staff.no/ https://advokat-staff.no/the-staff/julie-conradi-larsen/ Engelsk: Flytende
English: Fluent
Cecilia Dinardi Elden Advokatfirma AS Advokat Cecilia Dinardi
Elden Advokatfirma  AS
St Olavs gate 25
Postboks 6684 St Olavs plass
0129 Oslo
+ 47 478 11 646
 cecilia.dinardi@elden.no
https://www.elden.no/   Engelsk: Flytende
Spansk: Flytende

English: Fluent
Spanish: Fluent
Sol Elden Elden Advokatfirma AS Advokat Sol Elden
Elden Advokatfirma
St Olavs gate 25
Postboks 6684 St Olavs plass
0129 Oslo
+ 47 905 85 158
sol.elden@elden.no
https://www.elden.no/ https://www.elden.no/medarbeidere/sol-elden
Engelsk: Flytende
Spansk: Kjennskap
English: Fluent
Spanish: Knowledge
Birgit Vinnes Advokatforum Oslo AS Advokat Birgit Vinnes Advokatforum Oslo AS
C. J. Hambros plass 5, 4. etg
0164 Oslo
+ 47 915 23 989
bv@advokatforum.no
https://advokatforum.no/advokat/birgit-vinnes/ https://advokatforum.no/advokat/birgit-vinnes/

Fransk: Flytende
Engelsk: Flytende
Spansk: Kjennskap
Tysk: Kjennskap
Tegnspråk
French: Fluent
English: Fluent
Spanish: Knowledge
German: Knowledge
Sign language
Tore Øydne Sørlandsadvokatene DA Advokat Tore Øydne Sørlandsadvokatene DA                     
Østre strandgate 29
Pb 281 4663 Kristiansand            +47 922 11 778                              +47 380 58 600 oydne@sorlandsadvokatene.no 
www.sorlandsadvokatene.no https://www.sorlandsadvokatene.no/bio/tore-oydne  Engelsk: Flytende
Tysk: God Kunnskap 

English: Fluent
German: Good knowledge
Sjak Haaheim Advokatoriet AS Advokat Sjak R. Haaheim
Advokatoriet AS
Vinjes gate 10
3018 Drammen
+47 482 81 100
haaheim@advokatoriet.no
https://www.advokatoriet.no/+D15 https://www.advokatoriet.no/advokatene/vare-advokater#sjak Engelsk: Flytende
English: Fluent
Kristine Aarre Hånes Rettadvokat ANS Advokat Kristine Aarre Hånes
Rett Advokat ANS
Vaskerelven 35
5014 Bergen
+47 55 32 13 00
+47 922 10 883
kah@rettadvokat.no
https://rettadvokat.no/ https://rettadvokat.no/advokat/kristine-aarre-hanes/ Engelsk: Flytende
Tysk: God Kjennskap
Spansk: God Kjennskap 

English: Fluent
Spanish: Good knowledge
German: Good knowledge
Anette Røsæther Kjærevik & Co Advokatfirma AS Advokat Anette Røsæther
Kjærevik & Co Advokatfirma AS
Christian Michelsens gate 4,
5012 Bergen
 +47 55 55 39 95
+47 415 19 725
rosaether@kjaerevik.no
https://kjaerevik.no/kontakt-oss/   Engelsk: Flytende
 

English: Fluent
Anne C. Rindal Onarheim Bergensadvokatene AS Advokat Anne C. Rindal Onarheim        Bergensadvokatene AS            C. Sundtsgate 56, 5004
Postboks 910 Sentrum
5808 BERGEN
+47 55 55 33 60
 acro@bergensadvokatene.com
www.bergensadvokatene.com    Engelsk: Flytende
English: Fluent
Halvor Frihagen Advokatfirmaet Andersen & Backe-Wiig AS Advokat Halvor Frihagen
Advokatfirma Andersen & Bache-Wiig AS
Postboks 6983 St Olavs Plass
0130 OSLO
+47 23 28 33 00                              +47 913 32 737
frihagen@abwiig.no
https://www.abwiig.no/ https://www.abwiig.no/menneskene/halvor-frihagen Engelsk: Flytende
Fransk: Flytende
Spansk: Flytende
Tysk: Flytende
French: Fluent
English: Fluent
Spanish: Fluent
German: Fuent