Liste over advokater

Justis- og beredskapsdepartementets liste over advokater som har særlig kompetanse på og kjennskap til barnebortføring.

Bakgrunn for advokatlisten 

Advokater som har særlig kompetanse på og kjennskap til barnebortføring (pdf)