Barnebortføring: Kontakt

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

Bufdir er sentralmyndighet for Haagkonvensjonen 1980 om internasjonal barnebortføring og Europarådskonvensjonen 1980 om anerkjennelse og fullbyrding av avgjørelser om foreldreansvar, og bistår i saker om internasjonal barnebortføring.

Tlf: 466 15 000
E-post: barnebortforing@bufdir.no
Besøksadresse: Fredrik Selmers vei 3, Oslo
Postadresse: Postboks 2233, 3102 Tønsberg

Utenriksdepartementet

23 95 00 00
post@mfa.no

Politiet

Politiet der du er: 02800
Politiets nødtelefon: 112  

Kripos

23 20 88 88
post.kripos.desken@politiet.no