Nettsider og litteratur

Aktuelle nettsider

 

Andre lands offisielle sider om barnebortføring

 

Spesialoppgaver/Bøker/Utredninger