Veileder for norske familier som flytter med barn til utlandet

Veileder utarbeidet av Barne- og familiedepartementet og Utdannings- og forskningsdepartementet, med bistand fra Utdanningsdirektoratet og Fylkesmannen i Oslo og Akershus.

 

Formålet med veilederen er å gi en oversikt over barn og unges rettigheter og muligheter for å få hjelp dersom det oppstår problemer under et utenlandsopphold. Veilederen omhandler derfor i første rekke forhold knyttet til barnevern, men den gir også fyldig informasjon om skolegang og annet som særlig angår norske barnefamilier i utlandet. I tillegg inneholder veilederen henvisninger til brosjyremateriell og nyttige nettsteder.

Veileder for norske familier som flytter med barn til utlandet (pdf)